SİYAHÎ, Mustafa Siyahî Efendi

(d. ?/? - ö. 1190/1776-77)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Mustafa Siyahî Efendi'nin asıl ismi Mustafa'dır. Şiirlerinde Siyahî mahlasını kullandı. Kadılık görevinde bulundu. 1190/1776-77 yılında vefat etti ve Keskin Dede Kabristanına defnedildi (Kurnaz ve Tatcı 2001:460).

Kaynaklarda Mustafa Siyahî Efendi'ye ait şiir örneği tespit edilememiştir.

Kaynakça

Kurnaz, Cemal ve M. Tatcı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil TumanTuhfe-i Nâilî. C. I. Ankara. Bizim Büro Yay. 460.

 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. BİLAL GÜZEL
Yayın Tarihi: 24.10.2014
Güncelleme Tarihi: 12.11.2020

Eserlerinden Örnekler