SONA

(d. ?/? - ö. ?/?)
âşık
(Âşık / 19. Yüzyıl / Azeri)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Azerbaycan’ın kadın şairlerinden olan Sona’nın şiirlerinde yer alan bilgilerden hareketle 19. yüzyılda yaşadığı düşünülmektedir. Yaşamı ve edebî hayatı hakkında elimizde yeterli bilgi bulunmamaktadır (Çelik 2008: 255). Sona’nın âşık şiirinin geraylı, koşma gibi çeşitli türlerinde eserler verdiği ve klasik temaları işlediği bilinmektedir (TDTEA 1993:74).

Kaynakça

Başlangıçtan Günümüze Kadar Türkiye Dışındaki Türk Edebiyatları Antolojisi Azerbaycan Edebiyatı (1993). C.III. Ankara: Kültür Bakanlığı Yay. 

Çelik, Ali (2008). Türk Halk Şiiri Antolojisi. İstanbul: Timaş Yay. 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. GÖKÇEN BİLGİN AKSOY
Yayın Tarihi: 27.02.2015
Güncelleme Tarihi: 02.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Geraylı

Barı

Ne durmusan ucalarda,

Yen gel, yen gel, bize barı.

Gelinde e’tibar olmaz,

Meylini ver gıza barı.

 

Gızıl gülü deste dersen,

Deriben dostuna versen,

İstesen meni göresen,

Bezen gedek bize, barı.

 

Men Sona’yam boyu beste,

Derdinden olmuşam heste,

Narım görsen sinem üste,

Ömrüm olar teze, barı.

Başlangıçtan Günümüze Kadar Türkiye Dışındaki Türk Edebiyatları Antolojisi Azerbaycan Edebiyatı (1993). C.III.  Ankara: Kültür Bakanlığı Yay. 74.

 

Koşma

Mene N’eyler

Yârimin hasreti kaldı canımda

Sümüyümde iliyimde kanımda

Men ölende yârim dursa yanımda

Sıksa mezarımı kor mene n’eyler

 

Gördüm cemalini çaşdı heyalım

Sen menim dövletim canım cananım

Menden üz dönderme gadanı alım

Daha gayret namus ar mene n’eyler

 

Sona deyer çıkmam yâr otağından

Bülbül deyer uçmam gül budağından

Eyer getirseler Ağrı dağından

Lebin teşnesiyem kar mene n’eyler

Çelik, Ali (2008). Türk Halk Şiiri Antolojisi. İsitanbul: Timaş Yay. 255.

/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:196:int 2
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:196:string 'Invalid argument supplied for foreach()' (length=39)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:196:string '/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php' (length=87)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:196:int 196
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:196:
array (size=8)
 'row' => 
  array (size=35)
   'M_ID' => string '13770' (length=5)
   'M_TEIS' => string '1' (length=1)
   'M_ESKI_ID' => string '7286' (length=4)
   'M_TIPI' => string '5' (length=1)
   'M_ALANI' => string '2' (length=1)
   'M_YUZYILI' => string '5' (length=1)
   'M_SAHASI' => string '5' (length=1)
   'M_REQ' => string 'sona' (length=4)
   'M_ADI' => string 'SONA' (length=4)
   'M_ADI_SEARCH' => string 'sona aşık' (length=11)
   'M_MAHLASI' => null
   'M_ALTBASLIK' => string 'âşık' (length=7)
   'M_DOGUM_HICRI' => null
   'M_DOGUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_HICRI' => null
   'M_OLUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_YERI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_YERI_SEARCH' => null
   'M_MESLEK' => string '?' (length=1)
   'M_MESLEK_SEARCH' => null
   'M_HAYATI' => string '<p style="text-align: justify; ">Azerbaycan’ın kadın şairlerinden olan Sona’nın şiirlerinde yer alan bilgilerden hareketle 19. yüzyılda yaşadığı düşünülmektedir. Yaşamı ve edebî hayatı hakkında elimizde yeterli bilgi bulunmamaktadır (Çelik 2008: 255). Sona’nın âşık şiirinin geraylı, koşma gibi çeşitli türlerinde eserler verdiği ve klasik temaları işlediği bilinmektedir (TDTEA 1993:74).</p>' (length=434)
   'M_HAYATI_SEARCH' => string 'azerbaycanın kadın şairlerinden olan sonanın şiirlerinde yer alan bilgilerden hareketle 19 yüzyılda yaşadığı düşünülmektedir yaşamı ve edebi hayatı hakkında elimizde yeterli bilgi bulunmamaktadır çelik 2008 255 aşık şiirinin geraylı koşma gibi çeşitli türlerinde eserler verdiği klasik temaları işlediği bilinmektedir tdtea 199374' (length=363)
   'M_ESERLERI' => string '<p><strong>Geraylı</strong></p> <p><strong>Barı</strong></p> <p>Ne durmusan ucalarda,</p> <p>Yen gel, yen gel, bize barı.</p> <p>Gelinde e’tibar olmaz,</p> <p>Meylini ver gıza barı.</p> <p> </p> <p>Gızıl gülü deste dersen,</p> <p>Deriben dostuna versen,</p> <p>İstesen meni göresen,</p> <p>Bezen gedek bize, barı.</p> <p> </p> <p>Men Sona’yam boyu beste,</p> <p>Derdinden olmuşam heste,</p> <p>Narım görsen sinem üste,</p> <p>Ömrüm olar teze, barı.</p> <p><em>Başlangıçtan Günümüze'... (length=1363)
   'M_ESERLERI_SEARCH' => string 'geraylı barı ne durmusan ucalarda yen gel bize gelinde etibar olmaz meylini ver gıza gızıl gülü deste dersen deriben dostuna versen istesen meni göresen bezen gedek men sonayam boyu beste derdinden olmuşam heste narım görsen sinem üste ömrüm olar teze başlangıçtan günümüze kadar türkiye dışındaki türk edebiyatları antolojisi azerbaycan edebiyatı 1993 c ııı ankara kültür bakanlığı yay 74 koşma mene neyler yarimin hasreti kaldı canımda sümüyümde iliyimde kanımda öle'... (length=861)
   'M_KAYNAKCA' => string '<p><em>Başlangıçtan Günümüze Kadar Türkiye Dışındaki Türk Edebiyatları Antolojisi Azerbaycan Edebiyatı</em> (1993). C.III. Ankara: Kültür Bakanlığı Yay.&nbsp;</p> <p>Çelik, Ali (2008). <em>Türk Halk Şiiri Antolojisi</em>. İstanbul: Timaş Yay.&nbsp;</p>' (length=275)
   'M_KAYNAKCA_SEARCH' => string 'başlangıçtan günümüze kadar türkiye dışındaki türk edebiyatları antolojisi azerbaycan edebiyatı 1993 c ııı ankara kültür bakanlığı yay çelik ali 2008 halk şiiri istanbul timaş' (length=200)
   'M_FULLTEXT_SEARCH' => string 'sona aşık azerbaycanın kadın şairlerinden olan sonanın şiirlerinde yer alan bilgilerden hareketle 19 yüzyılda yaşadığı düşünülmektedir yaşamı ve edebi hayatı hakkında elimizde yeterli bilgi bulunmamaktadır çelik 2008 255 şiirinin geraylı koşma gibi çeşitli türlerinde eserler verdiği klasik temaları işlediği bilinmektedir tdtea 199374 barı ne durmusan ucalarda yen gel bize gelinde etibar olmaz meylini ver gıza gızıl gülü deste dersen deriben dostuna versen istesen meni'... (length=1202)
   'M_YAZAR' => string 'ARAŞ. GÖR. GÖKÇEN BİLGİN AKSOY' (length=36)
   'M_YAZAR_SEARCH' => string 'araş. gör. gökçen bilgin aksoy' (length=34)
   'M_YAYIN_TARIHI' => string '2015-02-27' (length=10)
   'M_GUNCELLEME' => string 'ANAHTAR KELİMELER DÜZENLENDİ. MADDE REDAKTE EDİLDİ. EÇ' (length=60)
   'M_GUNCELLEME_TARIHI' => string '2020-12-02' (length=10)
   'M_GOSTERIM_SAYISI' => string '1118' (length=4)
   'M_ISACTIVE' => string '1' (length=1)
   'M_KONTROL' => string '1' (length=1)
 'sn' => int 1
 'listTr' => string '' (length=0)
 'limit' => int 3
 'searchSql' => string '' (length=0)
 'searcResult' => boolean true
 'dt' => 
  array (size=2)
   0 => string '?' (length=1)
   1 => string '' (length=0)
 'value' => string '' (length=0)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:213:int 2
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:213:string 'Invalid argument supplied for foreach()' (length=39)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:213:string '/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php' (length=87)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:213:int 213
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:213:
array (size=8)
 'row' => 
  array (size=35)
   'M_ID' => string '13770' (length=5)
   'M_TEIS' => string '1' (length=1)
   'M_ESKI_ID' => string '7286' (length=4)
   'M_TIPI' => string '5' (length=1)
   'M_ALANI' => string '2' (length=1)
   'M_YUZYILI' => string '5' (length=1)
   'M_SAHASI' => string '5' (length=1)
   'M_REQ' => string 'sona' (length=4)
   'M_ADI' => string 'SONA' (length=4)
   'M_ADI_SEARCH' => string 'sona aşık' (length=11)
   'M_MAHLASI' => null
   'M_ALTBASLIK' => string 'âşık' (length=7)
   'M_DOGUM_HICRI' => null
   'M_DOGUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_HICRI' => null
   'M_OLUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_YERI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_YERI_SEARCH' => null
   'M_MESLEK' => string '?' (length=1)
   'M_MESLEK_SEARCH' => null
   'M_HAYATI' => string '<p style="text-align: justify; ">Azerbaycan’ın kadın şairlerinden olan Sona’nın şiirlerinde yer alan bilgilerden hareketle 19. yüzyılda yaşadığı düşünülmektedir. Yaşamı ve edebî hayatı hakkında elimizde yeterli bilgi bulunmamaktadır (Çelik 2008: 255). Sona’nın âşık şiirinin geraylı, koşma gibi çeşitli türlerinde eserler verdiği ve klasik temaları işlediği bilinmektedir (TDTEA 1993:74).</p>' (length=434)
   'M_HAYATI_SEARCH' => string 'azerbaycanın kadın şairlerinden olan sonanın şiirlerinde yer alan bilgilerden hareketle 19 yüzyılda yaşadığı düşünülmektedir yaşamı ve edebi hayatı hakkında elimizde yeterli bilgi bulunmamaktadır çelik 2008 255 aşık şiirinin geraylı koşma gibi çeşitli türlerinde eserler verdiği klasik temaları işlediği bilinmektedir tdtea 199374' (length=363)
   'M_ESERLERI' => string '<p><strong>Geraylı</strong></p> <p><strong>Barı</strong></p> <p>Ne durmusan ucalarda,</p> <p>Yen gel, yen gel, bize barı.</p> <p>Gelinde e’tibar olmaz,</p> <p>Meylini ver gıza barı.</p> <p> </p> <p>Gızıl gülü deste dersen,</p> <p>Deriben dostuna versen,</p> <p>İstesen meni göresen,</p> <p>Bezen gedek bize, barı.</p> <p> </p> <p>Men Sona’yam boyu beste,</p> <p>Derdinden olmuşam heste,</p> <p>Narım görsen sinem üste,</p> <p>Ömrüm olar teze, barı.</p> <p><em>Başlangıçtan Günümüze'... (length=1363)
   'M_ESERLERI_SEARCH' => string 'geraylı barı ne durmusan ucalarda yen gel bize gelinde etibar olmaz meylini ver gıza gızıl gülü deste dersen deriben dostuna versen istesen meni göresen bezen gedek men sonayam boyu beste derdinden olmuşam heste narım görsen sinem üste ömrüm olar teze başlangıçtan günümüze kadar türkiye dışındaki türk edebiyatları antolojisi azerbaycan edebiyatı 1993 c ııı ankara kültür bakanlığı yay 74 koşma mene neyler yarimin hasreti kaldı canımda sümüyümde iliyimde kanımda öle'... (length=861)
   'M_KAYNAKCA' => string '<p><em>Başlangıçtan Günümüze Kadar Türkiye Dışındaki Türk Edebiyatları Antolojisi Azerbaycan Edebiyatı</em> (1993). C.III. Ankara: Kültür Bakanlığı Yay.&nbsp;</p> <p>Çelik, Ali (2008). <em>Türk Halk Şiiri Antolojisi</em>. İstanbul: Timaş Yay.&nbsp;</p>' (length=275)
   'M_KAYNAKCA_SEARCH' => string 'başlangıçtan günümüze kadar türkiye dışındaki türk edebiyatları antolojisi azerbaycan edebiyatı 1993 c ııı ankara kültür bakanlığı yay çelik ali 2008 halk şiiri istanbul timaş' (length=200)
   'M_FULLTEXT_SEARCH' => string 'sona aşık azerbaycanın kadın şairlerinden olan sonanın şiirlerinde yer alan bilgilerden hareketle 19 yüzyılda yaşadığı düşünülmektedir yaşamı ve edebi hayatı hakkında elimizde yeterli bilgi bulunmamaktadır çelik 2008 255 şiirinin geraylı koşma gibi çeşitli türlerinde eserler verdiği klasik temaları işlediği bilinmektedir tdtea 199374 barı ne durmusan ucalarda yen gel bize gelinde etibar olmaz meylini ver gıza gızıl gülü deste dersen deriben dostuna versen istesen meni'... (length=1202)
   'M_YAZAR' => string 'ARAŞ. GÖR. GÖKÇEN BİLGİN AKSOY' (length=36)
   'M_YAZAR_SEARCH' => string 'araş. gör. gökçen bilgin aksoy' (length=34)
   'M_YAYIN_TARIHI' => string '2015-02-27' (length=10)
   'M_GUNCELLEME' => string 'ANAHTAR KELİMELER DÜZENLENDİ. MADDE REDAKTE EDİLDİ. EÇ' (length=60)
   'M_GUNCELLEME_TARIHI' => string '2020-12-02' (length=10)
   'M_GOSTERIM_SAYISI' => string '1118' (length=4)
   'M_ISACTIVE' => string '1' (length=1)
   'M_KONTROL' => string '1' (length=1)
 'sn' => int 1
 'listTr' => string '' (length=0)
 'limit' => int 3
 'searchSql' => string '' (length=0)
 'searcResult' => boolean true
 'dt' => 
  array (size=2)
   0 => string '?' (length=1)
   1 => string '' (length=0)
 'value' => string '' (length=0)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:243:int 2
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:243:string 'Invalid argument supplied for foreach()' (length=39)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:243:string '/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php' (length=87)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:243:int 243
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:243:
array (size=8)
 'row' => 
  array (size=35)
   'M_ID' => string '13770' (length=5)
   'M_TEIS' => string '1' (length=1)
   'M_ESKI_ID' => string '7286' (length=4)
   'M_TIPI' => string '5' (length=1)
   'M_ALANI' => string '2' (length=1)
   'M_YUZYILI' => string '5' (length=1)
   'M_SAHASI' => string '5' (length=1)
   'M_REQ' => string 'sona' (length=4)
   'M_ADI' => string 'SONA' (length=4)
   'M_ADI_SEARCH' => string 'sona aşık' (length=11)
   'M_MAHLASI' => null
   'M_ALTBASLIK' => string 'âşık' (length=7)
   'M_DOGUM_HICRI' => null
   'M_DOGUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_HICRI' => null
   'M_OLUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_YERI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_YERI_SEARCH' => null
   'M_MESLEK' => string '?' (length=1)
   'M_MESLEK_SEARCH' => null
   'M_HAYATI' => string '<p style="text-align: justify; ">Azerbaycan’ın kadın şairlerinden olan Sona’nın şiirlerinde yer alan bilgilerden hareketle 19. yüzyılda yaşadığı düşünülmektedir. Yaşamı ve edebî hayatı hakkında elimizde yeterli bilgi bulunmamaktadır (Çelik 2008: 255). Sona’nın âşık şiirinin geraylı, koşma gibi çeşitli türlerinde eserler verdiği ve klasik temaları işlediği bilinmektedir (TDTEA 1993:74).</p>' (length=434)
   'M_HAYATI_SEARCH' => string 'azerbaycanın kadın şairlerinden olan sonanın şiirlerinde yer alan bilgilerden hareketle 19 yüzyılda yaşadığı düşünülmektedir yaşamı ve edebi hayatı hakkında elimizde yeterli bilgi bulunmamaktadır çelik 2008 255 aşık şiirinin geraylı koşma gibi çeşitli türlerinde eserler verdiği klasik temaları işlediği bilinmektedir tdtea 199374' (length=363)
   'M_ESERLERI' => string '<p><strong>Geraylı</strong></p> <p><strong>Barı</strong></p> <p>Ne durmusan ucalarda,</p> <p>Yen gel, yen gel, bize barı.</p> <p>Gelinde e’tibar olmaz,</p> <p>Meylini ver gıza barı.</p> <p> </p> <p>Gızıl gülü deste dersen,</p> <p>Deriben dostuna versen,</p> <p>İstesen meni göresen,</p> <p>Bezen gedek bize, barı.</p> <p> </p> <p>Men Sona’yam boyu beste,</p> <p>Derdinden olmuşam heste,</p> <p>Narım görsen sinem üste,</p> <p>Ömrüm olar teze, barı.</p> <p><em>Başlangıçtan Günümüze'... (length=1363)
   'M_ESERLERI_SEARCH' => string 'geraylı barı ne durmusan ucalarda yen gel bize gelinde etibar olmaz meylini ver gıza gızıl gülü deste dersen deriben dostuna versen istesen meni göresen bezen gedek men sonayam boyu beste derdinden olmuşam heste narım görsen sinem üste ömrüm olar teze başlangıçtan günümüze kadar türkiye dışındaki türk edebiyatları antolojisi azerbaycan edebiyatı 1993 c ııı ankara kültür bakanlığı yay 74 koşma mene neyler yarimin hasreti kaldı canımda sümüyümde iliyimde kanımda öle'... (length=861)
   'M_KAYNAKCA' => string '<p><em>Başlangıçtan Günümüze Kadar Türkiye Dışındaki Türk Edebiyatları Antolojisi Azerbaycan Edebiyatı</em> (1993). C.III. Ankara: Kültür Bakanlığı Yay.&nbsp;</p> <p>Çelik, Ali (2008). <em>Türk Halk Şiiri Antolojisi</em>. İstanbul: Timaş Yay.&nbsp;</p>' (length=275)
   'M_KAYNAKCA_SEARCH' => string 'başlangıçtan günümüze kadar türkiye dışındaki türk edebiyatları antolojisi azerbaycan edebiyatı 1993 c ııı ankara kültür bakanlığı yay çelik ali 2008 halk şiiri istanbul timaş' (length=200)
   'M_FULLTEXT_SEARCH' => string 'sona aşık azerbaycanın kadın şairlerinden olan sonanın şiirlerinde yer alan bilgilerden hareketle 19 yüzyılda yaşadığı düşünülmektedir yaşamı ve edebi hayatı hakkında elimizde yeterli bilgi bulunmamaktadır çelik 2008 255 şiirinin geraylı koşma gibi çeşitli türlerinde eserler verdiği klasik temaları işlediği bilinmektedir tdtea 199374 barı ne durmusan ucalarda yen gel bize gelinde etibar olmaz meylini ver gıza gızıl gülü deste dersen deriben dostuna versen istesen meni'... (length=1202)
   'M_YAZAR' => string 'ARAŞ. GÖR. GÖKÇEN BİLGİN AKSOY' (length=36)
   'M_YAZAR_SEARCH' => string 'araş. gör. gökçen bilgin aksoy' (length=34)
   'M_YAYIN_TARIHI' => string '2015-02-27' (length=10)
   'M_GUNCELLEME' => string 'ANAHTAR KELİMELER DÜZENLENDİ. MADDE REDAKTE EDİLDİ. EÇ' (length=60)
   'M_GUNCELLEME_TARIHI' => string '2020-12-02' (length=10)
   'M_GOSTERIM_SAYISI' => string '1118' (length=4)
   'M_ISACTIVE' => string '1' (length=1)
   'M_KONTROL' => string '1' (length=1)
 'sn' => int 1
 'listTr' => string '' (length=0)
 'limit' => int 3
 'searchSql' => string 'SELECT * FROM madde WHERE M_ALANI = 2 AND M_SAHASI = 5 AND M_YUZYILI = 5 AND M_ISACTIVE = 1 AND M_ID <> 13770 ORDER BY RAND() LIMIT 0,3' (length=135)
 'searcResult' => boolean true
 'dt' => 
  array (size=2)
   0 => string '?' (length=1)
   1 => string '' (length=0)
 'value' => string '' (length=0)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:259:int 2
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:259:string 'Invalid argument supplied for foreach()' (length=39)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:259:string '/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php' (length=87)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:259:int 259
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:259:
array (size=8)
 'row' => 
  array (size=35)
   'M_ID' => string '13770' (length=5)
   'M_TEIS' => string '1' (length=1)
   'M_ESKI_ID' => string '7286' (length=4)
   'M_TIPI' => string '5' (length=1)
   'M_ALANI' => string '2' (length=1)
   'M_YUZYILI' => string '5' (length=1)
   'M_SAHASI' => string '5' (length=1)
   'M_REQ' => string 'sona' (length=4)
   'M_ADI' => string 'SONA' (length=4)
   'M_ADI_SEARCH' => string 'sona aşık' (length=11)
   'M_MAHLASI' => null
   'M_ALTBASLIK' => string 'âşık' (length=7)
   'M_DOGUM_HICRI' => null
   'M_DOGUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_HICRI' => null
   'M_OLUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_YERI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_YERI_SEARCH' => null
   'M_MESLEK' => string '?' (length=1)
   'M_MESLEK_SEARCH' => null
   'M_HAYATI' => string '<p style="text-align: justify; ">Azerbaycan’ın kadın şairlerinden olan Sona’nın şiirlerinde yer alan bilgilerden hareketle 19. yüzyılda yaşadığı düşünülmektedir. Yaşamı ve edebî hayatı hakkında elimizde yeterli bilgi bulunmamaktadır (Çelik 2008: 255). Sona’nın âşık şiirinin geraylı, koşma gibi çeşitli türlerinde eserler verdiği ve klasik temaları işlediği bilinmektedir (TDTEA 1993:74).</p>' (length=434)
   'M_HAYATI_SEARCH' => string 'azerbaycanın kadın şairlerinden olan sonanın şiirlerinde yer alan bilgilerden hareketle 19 yüzyılda yaşadığı düşünülmektedir yaşamı ve edebi hayatı hakkında elimizde yeterli bilgi bulunmamaktadır çelik 2008 255 aşık şiirinin geraylı koşma gibi çeşitli türlerinde eserler verdiği klasik temaları işlediği bilinmektedir tdtea 199374' (length=363)
   'M_ESERLERI' => string '<p><strong>Geraylı</strong></p> <p><strong>Barı</strong></p> <p>Ne durmusan ucalarda,</p> <p>Yen gel, yen gel, bize barı.</p> <p>Gelinde e’tibar olmaz,</p> <p>Meylini ver gıza barı.</p> <p> </p> <p>Gızıl gülü deste dersen,</p> <p>Deriben dostuna versen,</p> <p>İstesen meni göresen,</p> <p>Bezen gedek bize, barı.</p> <p> </p> <p>Men Sona’yam boyu beste,</p> <p>Derdinden olmuşam heste,</p> <p>Narım görsen sinem üste,</p> <p>Ömrüm olar teze, barı.</p> <p><em>Başlangıçtan Günümüze'... (length=1363)
   'M_ESERLERI_SEARCH' => string 'geraylı barı ne durmusan ucalarda yen gel bize gelinde etibar olmaz meylini ver gıza gızıl gülü deste dersen deriben dostuna versen istesen meni göresen bezen gedek men sonayam boyu beste derdinden olmuşam heste narım görsen sinem üste ömrüm olar teze başlangıçtan günümüze kadar türkiye dışındaki türk edebiyatları antolojisi azerbaycan edebiyatı 1993 c ııı ankara kültür bakanlığı yay 74 koşma mene neyler yarimin hasreti kaldı canımda sümüyümde iliyimde kanımda öle'... (length=861)
   'M_KAYNAKCA' => string '<p><em>Başlangıçtan Günümüze Kadar Türkiye Dışındaki Türk Edebiyatları Antolojisi Azerbaycan Edebiyatı</em> (1993). C.III. Ankara: Kültür Bakanlığı Yay.&nbsp;</p> <p>Çelik, Ali (2008). <em>Türk Halk Şiiri Antolojisi</em>. İstanbul: Timaş Yay.&nbsp;</p>' (length=275)
   'M_KAYNAKCA_SEARCH' => string 'başlangıçtan günümüze kadar türkiye dışındaki türk edebiyatları antolojisi azerbaycan edebiyatı 1993 c ııı ankara kültür bakanlığı yay çelik ali 2008 halk şiiri istanbul timaş' (length=200)
   'M_FULLTEXT_SEARCH' => string 'sona aşık azerbaycanın kadın şairlerinden olan sonanın şiirlerinde yer alan bilgilerden hareketle 19 yüzyılda yaşadığı düşünülmektedir yaşamı ve edebi hayatı hakkında elimizde yeterli bilgi bulunmamaktadır çelik 2008 255 şiirinin geraylı koşma gibi çeşitli türlerinde eserler verdiği klasik temaları işlediği bilinmektedir tdtea 199374 barı ne durmusan ucalarda yen gel bize gelinde etibar olmaz meylini ver gıza gızıl gülü deste dersen deriben dostuna versen istesen meni'... (length=1202)
   'M_YAZAR' => string 'ARAŞ. GÖR. GÖKÇEN BİLGİN AKSOY' (length=36)
   'M_YAZAR_SEARCH' => string 'araş. gör. gökçen bilgin aksoy' (length=34)
   'M_YAYIN_TARIHI' => string '2015-02-27' (length=10)
   'M_GUNCELLEME' => string 'ANAHTAR KELİMELER DÜZENLENDİ. MADDE REDAKTE EDİLDİ. EÇ' (length=60)
   'M_GUNCELLEME_TARIHI' => string '2020-12-02' (length=10)
   'M_GOSTERIM_SAYISI' => string '1118' (length=4)
   'M_ISACTIVE' => string '1' (length=1)
   'M_KONTROL' => string '1' (length=1)
 'sn' => int 1
 'listTr' => string '' (length=0)
 'limit' => int 3
 'searchSql' => string 'SELECT * FROM madde WHERE MATCH (M_ADI_SEARCH) AGAINST ('sona aşık' IN BOOLEAN MODE) AND M_ISACTIVE = 1 AND M_ID <> 13770 ORDER BY RAND() LIMIT 0,3' (length=149)
 'searcResult' => boolean true
 'dt' => 
  array (size=2)
   0 => string '?' (length=1)
   1 => string '' (length=0)
 'value' => string '' (length=0)