SUBHÎ, Hasan Subhî

(d. ?/? - ö. 1283?/1866?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

İstanbullu olduğu sanılmaktadır. Asıl adı Hasan Subhî Efendi’dir. Maarif-i Aklam mektebinde okudu. İmtihanla Maarif Nezareti Mektubî kalemine memur olarak girdi. Görevli olarak Halep’e gitti. Ancak hangi memuriyetle gittiği bilinmemektedir. 1283/1866’da orada henüz yaşı otuzu bulmadan vefat ettiği tahmin edilmektedir.
Eserleri şunlardır:
1. Gencîne-i Hüner: Farsça küçük bir risaledir. 35 sayfadan ibarettir. 1273/1856’da İstanbul’da basıldı.
2. Keşfü’l-Hisâb: 1277/1860’ta yazılıp Dolap’ta tefrika edildi.
3. Tercüme-i Hikâye-i Zübâb: 1282’de neşrolunan Mecmua-i İbretnümâ’da yayımlandı. Fransızcadan tercüme edildiği tahmin edilmektedir.
Ayrıca Dolap isimli dergide “Hüner” redifli bir gazeli yayımlandı. Bu dergide Subhî, daha yirmi yaşına ulaşmadan Farsçanın kurallarını açıklayan Gencîne-i Hüner ile hesaba dair Keşfü’l-Hisâb adlı iki risale telif eden ve bir hayli manzum-mensur eser ortaya koyan iyi bir edip olarak takdim edilir.

Kaynakça

Baştuğ, İbrahim (hzl.) (2002). İbnü’l-Emin Mahmud Kemal İnal, Son Asır Türk Şâirleri. C. IV. Ankara: AKM Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. MEHTAP ERDOĞAN
Yayın Tarihi: 12.11.2014
Güncelleme Tarihi: 29.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel
Zahm-ı ten fersûd-ı cehle ayn-ı merhemdir hüner
Cân verir mürdeye Îsî-i Meryem’dir hüner


Bildirir dünyâ vü mâfihâ nedir erbâbına
Bâdî-i kesb-i vukûf-ı râz-ı mübhemdir hüner

Kendini ta’rîf içün halk etdi ins ü cinni Hak
Şübhe yok kim bâis-i îcâd-ı âlemdir hüner

Neş’e-yâb eyler dil-i mahzûn-nîme cür’ası
Mâ arefnâ bezmine peymâne-i Cem’dir hüner

El uzatmaz eylese Hâtem mücevherler nisâr
Ârifin engüştine zerrin hâtemdir hüner

Ehl-i dâniş ser-fürû’ eyler mi dünyâ şânına
Zümre-i sâhib-kemâle tâc-ı Edhem’dir hüner

Bir keremdir m’arifet kim herkes olmaz dest-res
Ehline lutf-ı celîl-i Rabb-i ekremdir hüner

Âlemin fen-âşinâsı muhterem olsa nola
Mûcib-i efzâyiş-i mikdâr-ı âdemdir hüner

Bir nefse fevt etme kesb-i ma’rifet kıl Subhiyâ
Cism-i insâna cihânda rûh-ı azâmdır hüner
(Baştuğ, İbrahim (hzl.) (2002). İbnü’l-Emin Mahmud Kemal İnal, Son Asır Türk Şâirleri. C. IV. Ankara: AKM Yay. 2198.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Orhan Teoman Özdemird. 29 Nisan 1938 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2Esra İsen Kireçcid. 1976 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3HÜSNÎ, Hasan Hüsnî Efendid. ? - ö. 1829Doğum YeriGörüntüle
4Orhan Teoman Özdemird. 29 Nisan 1938 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5Esra İsen Kireçcid. 1976 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6HÜSNÎ, Hasan Hüsnî Efendid. ? - ö. 1829Doğum YılıGörüntüle
7Orhan Teoman Özdemird. 29 Nisan 1938 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8Esra İsen Kireçcid. 1976 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9HÜSNÎ, Hasan Hüsnî Efendid. ? - ö. 1829Ölüm YılıGörüntüle
10Orhan Teoman Özdemird. 29 Nisan 1938 - ö. ?MeslekGörüntüle
11Esra İsen Kireçcid. 1976 - ö. ?MeslekGörüntüle
12HÜSNÎ, Hasan Hüsnî Efendid. ? - ö. 1829MeslekGörüntüle
13Orhan Teoman Özdemird. 29 Nisan 1938 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Esra İsen Kireçcid. 1976 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15HÜSNÎ, Hasan Hüsnî Efendid. ? - ö. 1829Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Orhan Teoman Özdemird. 29 Nisan 1938 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17Esra İsen Kireçcid. 1976 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18HÜSNÎ, Hasan Hüsnî Efendid. ? - ö. 1829Madde AdıGörüntüle