SÜHEYLÎ, Mustafa Süheylî Çelebi

(d. ?/? - ö. 1008/1699)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Süheylî’nin hayatı hakkında eldeki bilgiler son derece sınırlıdır. Ankara’da doğdu. Öğrenimini tamamladıktan sonra mülazım ve müderris oldu. Kaf-zâde Fâ’izî (Kaf-zâde Fâ’izî vr. 94a) ve Mehmed Süreyyâ’ya (Akbayar 1998: 1524) göre 1008/1599-1600, Rıza’ya (Zavotçu 2009: 178) göreyse 1011/1602-03 yılında İstanbul’da vefat etti.

Süheylî’nin herhangi bir eserinin olup olmadığı hakkında kaynaklarda bilgi bulunmamaktadır.

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1998). Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmânî (Yâhud Tezkîre-i Meşâhir-i Osmânî). C. 5. İstanbul: Kültür Bakanlığı-Tarih Vakfı Ortak Yay.

İpekten, Halûk, M. İsen, R. Toparlı, N. Okçu ve T. Karabey (1998). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay.

Kaf-zâde Fâ’izî. Zübdetü’l-Eş’âr. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı, Belediye 11. vr. 94a.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî- Dîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. C. 1. Ankara: Bizim Büro Yay.

Zavotçu, Gencay (2009). Zehr-i Mâr-zâde Seyyid Mehmet Rızâ, Hayatı, Eserleri, Edebî Kişiliği ve Tezkiresi. Ankara: KTB. Yay. E-kitap: http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/belge/1-83506/zehr-i-mrzade-seyyid-mehmed-riza---tezkire-i-riza.html. [Erişim Tarihi: 01.01.2014].

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. YUNUS KAPLAN
Yayın Tarihi: 01.07.2014
Güncelleme Tarihi: 28.10.2020

Eserlerinden Örnekler

 

Kim başa çıkdı sen çıkasun rûzgâr ile

Önince var Süheylî hemân nitekim sehâb

 

Bir kuloglına sarıgunı burup sar didüm

N’ola baş üzre dimişken yine burdı sardı

Kaf-zâde Fâ’izî. Zübdetü’l-Eş’âr. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı, Belediye 11. vr. 94a.

 

xxx

Dür-i dendân-ı yâre muttasıl nisbet ider kendin

Hele bir gün göresin ey Süheylî satılur lü’lü

Zavotçu, Gencay (2009). Zehr-i Mâr-zâde Seyyid Mehmet Rızâ, Hayatı, Eserleri, Edebî Kişiliği ve Tezkiresi. Ankara: KTB. Yay. E-kitap: http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/belge/1-83506/zehr-i-mrzade-seyyid-mehmed-riza---tezkire-i-riza.html. [Erişim Tarihi: 01.01.2014]. 178.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1CEVDET HİKMET ASLANGÜLd. 18.08.1929 - ö. 09.08.2012Doğum YeriGörüntüle
2Avni Dökmecid. 1919 - ö. 17 Ocak 1992Doğum YeriGörüntüle
3Semih Gümüşd. 03 Mart 1956 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4CEVDET HİKMET ASLANGÜLd. 18.08.1929 - ö. 09.08.2012Doğum YılıGörüntüle
5Avni Dökmecid. 1919 - ö. 17 Ocak 1992Doğum YılıGörüntüle
6Semih Gümüşd. 03 Mart 1956 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7CEVDET HİKMET ASLANGÜLd. 18.08.1929 - ö. 09.08.2012Ölüm YılıGörüntüle
8Avni Dökmecid. 1919 - ö. 17 Ocak 1992Ölüm YılıGörüntüle
9Semih Gümüşd. 03 Mart 1956 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10CEVDET HİKMET ASLANGÜLd. 18.08.1929 - ö. 09.08.2012MeslekGörüntüle
11Avni Dökmecid. 1919 - ö. 17 Ocak 1992MeslekGörüntüle
12Semih Gümüşd. 03 Mart 1956 - ö. ?MeslekGörüntüle
13CEVDET HİKMET ASLANGÜLd. 18.08.1929 - ö. 09.08.2012Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Avni Dökmecid. 1919 - ö. 17 Ocak 1992Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Semih Gümüşd. 03 Mart 1956 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16CEVDET HİKMET ASLANGÜLd. 18.08.1929 - ö. 09.08.2012Madde AdıGörüntüle
17Avni Dökmecid. 1919 - ö. 17 Ocak 1992Madde AdıGörüntüle
18Semih Gümüşd. 03 Mart 1956 - ö. ?Madde AdıGörüntüle