ŞUHÛDÎ, Şeyh Mehmed Şuhûdî Efendi

(d. ?/? - ö. 1130/1717-18)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

İstanbul'da doğdu. Asıl adı Mehmed'dir. Çene Efendi olarak meşhur olmuştur. İstanbul'da Emir Buharî Camii'nin hatibi ve döneminin tanınmış mevlidhan ve na'thanlarındandı. Nesih ve sülüs yazıda ustadır. Mûsikîde beste ve yeni icatlara kadirdir. Ok atmakta da ustadır (Mehmed Süreyya 1308-15/ 1890-97: 3/180). Sâlim, şairin şiirlerinin içeriğini "sûfiyâne ve şeyhâne" olarak bildirir. Nitekim Sâlim'in şairden verdiği örnek de "İlâhî" dir. Safâyî, Sâlim'in verdiği iki beyte, üç beyit daha eklemiştir (İnce 2005: 440; Çapan 2005:323).

Kaynakça

Çapan, Pervin (hzl.) (2005). Mustafa Safâyî Efendi Tezkire-i Safâyî: Nuhbetü’l-Âsâr Min Fevâ’idi’l-Eş’âr İnceleme-Metin-İndeks. Ankara: AKM Yay.

İnce, Adnan (hzl.) (2005). Tezkiretü’ş-Şu‘arâ Sâlim Efendi. Ankara: AKM Yay.

İpekten, Halûk, M. İsen, R.Toparlı, N. Okçu ve T. Karabey (1998). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay.

Kurnaz, Cemal ve M. Tatçı (hzl.)(2001). Mehmed Nâil Tuman Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay.

Mehmed Süreyya (1308-15/ 1890-97). Sicill-i Osmânî. C.3. İstanbul: Matbaa-i Âmire.

Müstakimzade Süleyman Sadeddin (2000). Mecelletü’n-Nisâb fi’n-Nisbi ve’l-Künâ ve’l-Elkâb. (Tıpkı Basım)Ankara: KB Yay.

Müstakîm-zâde Süleymân Sa'de'd-dîn (1928). Tuhfe-i Hattâtîn. İstanbul: İstanbul Devlet Matbaası.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 15.03.2014
Güncelleme Tarihi: 24.11.2020

Eserlerinden Örnekler

İlâhî

Tâlib-i Mevlâ olan kul kendini pinhân ider

Halvet eyler yine dilden 'âlemi seyrân ider

 

Kimseye kalmaz recâsı bu bekâsız dünyâda

Ol kişi kim 'arz-ı hâlin dergeh-i rahmân ider

 

Sa'y edersen şerine peygamberin Kurân ile

Bu sülûkun cânını bil lâyık-ı cânân ider

 

Kâim ol dîvân-ı Hak'da dâimâ kullukda sen

Müşkilâtın her umûrunda Hudâ âsân ider

 

Kimseye etme Şühûdî gel hakâretle nazar

Bir gedâyı Hak dilerse 'âleme sultân eder

(Çapan, Pervin (hzl.) (2005). Mustafa Safâyî Efendi Tezkire-i Safâyî: Nuhbetü’l-Âsâr Min Fevâ’idi’l-Eş’âr İnceleme-Metin-İndeks. Ankara: AKM Yay. 323)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Barış Pirhasand. 1951 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2BEZMÎ, Yasakçı-zâde İbrahim Bezmî Efendid. ? - ö. Aralık-Ocak 1682-83Doğum YeriGörüntüle
3Mina Urgand. 01 Mayıs 1915 - ö. 15 Haziran 2000Doğum YeriGörüntüle
4Barış Pirhasand. 1951 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5BEZMÎ, Yasakçı-zâde İbrahim Bezmî Efendid. ? - ö. Aralık-Ocak 1682-83Doğum YılıGörüntüle
6Mina Urgand. 01 Mayıs 1915 - ö. 15 Haziran 2000Doğum YılıGörüntüle
7Barış Pirhasand. 1951 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8BEZMÎ, Yasakçı-zâde İbrahim Bezmî Efendid. ? - ö. Aralık-Ocak 1682-83Ölüm YılıGörüntüle
9Mina Urgand. 01 Mayıs 1915 - ö. 15 Haziran 2000Ölüm YılıGörüntüle
10Barış Pirhasand. 1951 - ö. ?MeslekGörüntüle
11BEZMÎ, Yasakçı-zâde İbrahim Bezmî Efendid. ? - ö. Aralık-Ocak 1682-83MeslekGörüntüle
12Mina Urgand. 01 Mayıs 1915 - ö. 15 Haziran 2000MeslekGörüntüle
13Barış Pirhasand. 1951 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14BEZMÎ, Yasakçı-zâde İbrahim Bezmî Efendid. ? - ö. Aralık-Ocak 1682-83Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Mina Urgand. 01 Mayıs 1915 - ö. 15 Haziran 2000Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Barış Pirhasand. 1951 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17BEZMÎ, Yasakçı-zâde İbrahim Bezmî Efendid. ? - ö. Aralık-Ocak 1682-83Madde AdıGörüntüle
18Mina Urgand. 01 Mayıs 1915 - ö. 15 Haziran 2000Madde AdıGörüntüle