ŞUHUDÎ, Şeyh Şuhudî Dede

(d. ?/? - ö. 1000/1591)
divan şairi, şeyh
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Muğla’da doğdu. Sefine-i Mevleviye adlı eserde şairin, Şahidî İbrahim Dede’nin oğlu olduğu, Esrâr Dede tezkiresinde ise Şahidî İbrahim Dede’nin manevi oğlu olduğu belirtilmektedir. Şahidî Dede’den feyz alıp ölümünden sonra yerine Muğla mevlevihânesinin şeyhi oldu. Kırk seneden fazla bu mevlevihânede kalmıştır. Hayli yaşlıyken 1000/1591 yılında Muğla’da vefat etti. 

Kaynakça

Genç, İlhan (hzl.) (2000). Esrar Dede Tezkire-i Şu’arâ-yı Mevleviyye. Ankara: AKM Yay.

İpekten, Halûk, Mustafa İsen, Recep Toparlı, Naci Okçu ve Turgut Karabey (1988). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay. 

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmet Nail Tuhfe-i Na’ilî: Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay.

Tatcı, Mustafa (hzl.) (2003). Bursalı Mehmed Tahir, Osmanlı Müellifleri I-II-III. Ankara: Bizim Büro Yay. 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. ŞERİFE ÖRDEK
Yayın Tarihi: 28.09.2013
Güncelleme Tarihi: 19.01.2022

Eserlerinden Örnekler

Kıt'a

Dehânı fikri dilde gonce-i gülzâr-ı cânumdur

Hayâl-i serv-i kaddün hayliden hâtır- nişânumdur

 

Firâk-ı la’l-i nâbınla belâ bezminde ey sâki

Dem-â-dem eşk-i kilkinüm şarâb-ı ergüvânumdur

(Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmet Nail Tuhfe-i Na’ilî: Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay. C.2. 514.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Halim Şafakd. 29 Eylül 1962 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2Cahit Beğençd. 1910 - ö. 20 Aralık 1994Doğum YeriGörüntüle
3Abdullah Ziya Kabakd. 1950 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4Halim Şafakd. 29 Eylül 1962 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5Cahit Beğençd. 1910 - ö. 20 Aralık 1994Doğum YılıGörüntüle
6Abdullah Ziya Kabakd. 1950 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7Halim Şafakd. 29 Eylül 1962 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8Cahit Beğençd. 1910 - ö. 20 Aralık 1994Ölüm YılıGörüntüle
9Abdullah Ziya Kabakd. 1950 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10Halim Şafakd. 29 Eylül 1962 - ö. ?MeslekGörüntüle
11Cahit Beğençd. 1910 - ö. 20 Aralık 1994MeslekGörüntüle
12Abdullah Ziya Kabakd. 1950 - ö. ?MeslekGörüntüle
13Halim Şafakd. 29 Eylül 1962 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Cahit Beğençd. 1910 - ö. 20 Aralık 1994Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Abdullah Ziya Kabakd. 1950 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Halim Şafakd. 29 Eylül 1962 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17Cahit Beğençd. 1910 - ö. 20 Aralık 1994Madde AdıGörüntüle
18Abdullah Ziya Kabakd. 1950 - ö. ?Madde AdıGörüntüle