SÜLEYMAN BEY, Sûfî Mehmed Paşa-zâde

(d. ?/? - ö. 1099/1688)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Şair tezkirelerinde ismi geçmeyen şairin hayatı hakkında yeterli bilgi yoktur. Bilinenler şairliği ve bey olduğudur. Vefat tarihi 1099/1688’dir. Babası 1648-1649 tarihleri arasında sadrazamlık görevinde bulunan Sûfî/ Sofu Mehmet Paşa’dır.
Süleyman Bey’in kaynaklarda sadece 2 beyitlik bir şiiri vardır (Kurnaz 2001: 447).

 

Kaynakça

Kurnaz, Cemal ve M. Tatçı (hzl.)(2001). Mehmed Nâil Tuman Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay.

Mehmed Süreyya (1311). Sicill-i Osmânî Yâhud Tezkire-i Meşâhir-i Osmâniyye. C. 5. İstanbul: Matbaa-i Amire Yay.

 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DR. ÖĞR. ÜYESİ ABDULLAH AYDIN
Yayın Tarihi: 19.07.2014
Güncelleme Tarihi: 10.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Leb-i dilber şarâbdur gûyâ

Dil-i ‘âşık kebâbdur gûyâ

Ebruvân mâh-ı nev cebîn meh-tâb
‘Ârızı âfitâbdur gûyâ

(Kurnaz, Cemal ve M. Tatçı (hzl.)(2001). Mehmed Nâil Tuman Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay. 447.)

/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:196:int 2
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:196:string 'Invalid argument supplied for foreach()' (length=39)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:196:string '/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php' (length=87)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:196:int 196
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:196:
array (size=8)
 'row' => 
  array (size=35)
   'M_ID' => string '10607' (length=5)
   'M_TEIS' => string '1' (length=1)
   'M_ESKI_ID' => string '3679' (length=4)
   'M_TIPI' => string '3' (length=1)
   'M_ALANI' => string '1' (length=1)
   'M_YUZYILI' => string '3' (length=1)
   'M_SAHASI' => string '6' (length=1)
   'M_REQ' => string 'suleyman-bey-sufi-mehmed-pasazade' (length=33)
   'M_ADI' => string 'SÜLEYMAN BEY, Sûfî Mehmed Paşa-zâde' (length=40)
   'M_ADI_SEARCH' => string 'süleyman bey süfi mehmed paşazade divan şairi' (length=49)
   'M_MAHLASI' => null
   'M_ALTBASLIK' => string 'divan şairi' (length=12)
   'M_DOGUM_HICRI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_HICRI' => string '1099' (length=4)
   'M_OLUM_MILADI' => string '1688' (length=4)
   'M_DOGUM_YERI' => null
   'M_DOGUM_YERI_SEARCH' => null
   'M_MESLEK' => null
   'M_MESLEK_SEARCH' => null
   'M_HAYATI' => string '<p>Şair tezkirelerinde ismi geçmeyen şairin hayatı hakkında yeterli bilgi yoktur. Bilinenler şairliği ve bey olduğudur. Vefat tarihi 1099/1688’dir. Babası 1648-1649 tarihleri arasında sadrazamlık görevinde bulunan Sûfî/ Sofu Mehmet Paşa’dır.<br /> Süleyman Bey’in kaynaklarda sadece 2 beyitlik bir şiiri vardır (Kurnaz 2001: 447).</p> <p> </p>' (length=372)
   'M_HAYATI_SEARCH' => string 'şair tezkirelerinde ismi geçmeyen şairin hayatı hakkında yeterli bilgi yoktur bilinenler şairliği ve bey olduğudur vefat tarihi 1099 1688dir babası 16481649 tarihleri arasında sadrazamlık görevinde bulunan süfi sofu mehmet paşadır süleyman beyin kaynaklarda sadece 2 beyitlik bir şiiri vardır kurnaz 2001 447' (length=326)
   'M_ESERLERI' => string '<p><span style="font-size: 0.8125rem;">Leb-i dilber şarâbdur gûyâ</span><br></p><p> Dil-i ‘âşık kebâbdur gûyâ</p> <p>Ebruvân mâh-ı nev cebîn meh-tâb<br> ‘Ârızı âfitâbdur gûyâ</p> <p>(Kurnaz, Cemal ve M. Tatçı (hzl.)(2001). <em>Mehmed Nâil Tuman</em> <em>Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri</em>. Ankara: Bizim Büro Yay. 447.)</p>' (length=381)
   'M_ESERLERI_SEARCH' => string 'lebi dilber şarabdur güya dili aşık kebabdur ebruvan mahı nev cebin mehtab arızı afitabdur kurnaz cemal ve m tatçı hzl 2001 mehmed nail tuman tuhfei nailidivan şairlerinin muhtasar biyografileri ankara bizim büro yay 447' (length=231)
   'M_KAYNAKCA' => string '<p>Kurnaz, Cemal ve M. Tatçı (hzl.)(2001). <em>Mehmed Nâil Tuman</em> <em>Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri</em>. Ankara: Bizim Büro Yay.</p> <p>Mehmed Süreyya (1311). <em>Sicill-i Osmânî Yâhud Tezkire-i Meşâhir-i Osmâniyye.</em> C. 5. İstanbul: Matbaa-i Amire Yay.</p> <p> </p>' (length=315)
   'M_KAYNAKCA_SEARCH' => string 'kurnaz cemal ve m tatçı hzl 2001 mehmed nail tuman tuhfei nailidivan şairlerinin muhtasar biyografileri ankara bizim büro yay süreyya 1311 sicilli osmani yahud tezkirei meşahiri osmaniyye c 5 istanbul matbaai amire' (length=220)
   'M_FULLTEXT_SEARCH' => string 'süleyman bey süfi mehmed paşazade divan şairi şair tezkirelerinde ismi geçmeyen şairin hayatı hakkında yeterli bilgi yoktur bilinenler şairliği ve olduğudur vefat tarihi 1099 1688dir babası 16481649 tarihleri arasında sadrazamlık görevinde bulunan sofu mehmet paşadır beyin kaynaklarda sadece 2 beyitlik bir şiiri vardır kurnaz 2001 447 lebi dilber şarabdur güya dili aşık kebabdur ebruvan mahı nev cebin mehtab arızı afitabdur cemal m tatçı hzl nail tuman tuhfei nailidivan şairle'... (length=654)
   'M_YAZAR' => string 'DR. ÖĞR. ÜYESİ ABDULLAH AYDIN' (length=33)
   'M_YAZAR_SEARCH' => string 'dr. öğr. üyesi abdullah aydın' (length=33)
   'M_YAYIN_TARIHI' => string '2014-07-19' (length=10)
   'M_GUNCELLEME' => null
   'M_GUNCELLEME_TARIHI' => string '2020-12-10' (length=10)
   'M_GOSTERIM_SAYISI' => string '1071' (length=4)
   'M_ISACTIVE' => string '1' (length=1)
   'M_KONTROL' => string '1' (length=1)
 'sn' => int 1
 'listTr' => string '' (length=0)
 'limit' => int 3
 'searchSql' => string '' (length=0)
 'searcResult' => boolean true
 'dt' => 
  array (size=2)
   0 => string '?' (length=1)
   1 => string '' (length=0)
 'value' => string '' (length=0)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:213:int 2
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:213:string 'Invalid argument supplied for foreach()' (length=39)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:213:string '/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php' (length=87)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:213:int 213
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:213:
array (size=8)
 'row' => 
  array (size=35)
   'M_ID' => string '10607' (length=5)
   'M_TEIS' => string '1' (length=1)
   'M_ESKI_ID' => string '3679' (length=4)
   'M_TIPI' => string '3' (length=1)
   'M_ALANI' => string '1' (length=1)
   'M_YUZYILI' => string '3' (length=1)
   'M_SAHASI' => string '6' (length=1)
   'M_REQ' => string 'suleyman-bey-sufi-mehmed-pasazade' (length=33)
   'M_ADI' => string 'SÜLEYMAN BEY, Sûfî Mehmed Paşa-zâde' (length=40)
   'M_ADI_SEARCH' => string 'süleyman bey süfi mehmed paşazade divan şairi' (length=49)
   'M_MAHLASI' => null
   'M_ALTBASLIK' => string 'divan şairi' (length=12)
   'M_DOGUM_HICRI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_HICRI' => string '1099' (length=4)
   'M_OLUM_MILADI' => string '1688' (length=4)
   'M_DOGUM_YERI' => null
   'M_DOGUM_YERI_SEARCH' => null
   'M_MESLEK' => null
   'M_MESLEK_SEARCH' => null
   'M_HAYATI' => string '<p>Şair tezkirelerinde ismi geçmeyen şairin hayatı hakkında yeterli bilgi yoktur. Bilinenler şairliği ve bey olduğudur. Vefat tarihi 1099/1688’dir. Babası 1648-1649 tarihleri arasında sadrazamlık görevinde bulunan Sûfî/ Sofu Mehmet Paşa’dır.<br /> Süleyman Bey’in kaynaklarda sadece 2 beyitlik bir şiiri vardır (Kurnaz 2001: 447).</p> <p> </p>' (length=372)
   'M_HAYATI_SEARCH' => string 'şair tezkirelerinde ismi geçmeyen şairin hayatı hakkında yeterli bilgi yoktur bilinenler şairliği ve bey olduğudur vefat tarihi 1099 1688dir babası 16481649 tarihleri arasında sadrazamlık görevinde bulunan süfi sofu mehmet paşadır süleyman beyin kaynaklarda sadece 2 beyitlik bir şiiri vardır kurnaz 2001 447' (length=326)
   'M_ESERLERI' => string '<p><span style="font-size: 0.8125rem;">Leb-i dilber şarâbdur gûyâ</span><br></p><p> Dil-i ‘âşık kebâbdur gûyâ</p> <p>Ebruvân mâh-ı nev cebîn meh-tâb<br> ‘Ârızı âfitâbdur gûyâ</p> <p>(Kurnaz, Cemal ve M. Tatçı (hzl.)(2001). <em>Mehmed Nâil Tuman</em> <em>Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri</em>. Ankara: Bizim Büro Yay. 447.)</p>' (length=381)
   'M_ESERLERI_SEARCH' => string 'lebi dilber şarabdur güya dili aşık kebabdur ebruvan mahı nev cebin mehtab arızı afitabdur kurnaz cemal ve m tatçı hzl 2001 mehmed nail tuman tuhfei nailidivan şairlerinin muhtasar biyografileri ankara bizim büro yay 447' (length=231)
   'M_KAYNAKCA' => string '<p>Kurnaz, Cemal ve M. Tatçı (hzl.)(2001). <em>Mehmed Nâil Tuman</em> <em>Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri</em>. Ankara: Bizim Büro Yay.</p> <p>Mehmed Süreyya (1311). <em>Sicill-i Osmânî Yâhud Tezkire-i Meşâhir-i Osmâniyye.</em> C. 5. İstanbul: Matbaa-i Amire Yay.</p> <p> </p>' (length=315)
   'M_KAYNAKCA_SEARCH' => string 'kurnaz cemal ve m tatçı hzl 2001 mehmed nail tuman tuhfei nailidivan şairlerinin muhtasar biyografileri ankara bizim büro yay süreyya 1311 sicilli osmani yahud tezkirei meşahiri osmaniyye c 5 istanbul matbaai amire' (length=220)
   'M_FULLTEXT_SEARCH' => string 'süleyman bey süfi mehmed paşazade divan şairi şair tezkirelerinde ismi geçmeyen şairin hayatı hakkında yeterli bilgi yoktur bilinenler şairliği ve olduğudur vefat tarihi 1099 1688dir babası 16481649 tarihleri arasında sadrazamlık görevinde bulunan sofu mehmet paşadır beyin kaynaklarda sadece 2 beyitlik bir şiiri vardır kurnaz 2001 447 lebi dilber şarabdur güya dili aşık kebabdur ebruvan mahı nev cebin mehtab arızı afitabdur cemal m tatçı hzl nail tuman tuhfei nailidivan şairle'... (length=654)
   'M_YAZAR' => string 'DR. ÖĞR. ÜYESİ ABDULLAH AYDIN' (length=33)
   'M_YAZAR_SEARCH' => string 'dr. öğr. üyesi abdullah aydın' (length=33)
   'M_YAYIN_TARIHI' => string '2014-07-19' (length=10)
   'M_GUNCELLEME' => null
   'M_GUNCELLEME_TARIHI' => string '2020-12-10' (length=10)
   'M_GOSTERIM_SAYISI' => string '1071' (length=4)
   'M_ISACTIVE' => string '1' (length=1)
   'M_KONTROL' => string '1' (length=1)
 'sn' => int 1
 'listTr' => string '' (length=0)
 'limit' => int 3
 'searchSql' => string 'SELECT * FROM madde WHERE MATCH (M_OLUM_MILADI) AGAINST ('1688' IN BOOLEAN MODE) AND M_ISACTIVE = 1 AND M_ID <> 10607 ORDER BY RAND() LIMIT 0,3' (length=143)
 'searcResult' => boolean true
 'dt' => 
  array (size=2)
   0 => string '1688' (length=4)
   1 => string '' (length=0)
 'value' => string '1688' (length=4)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:243:int 2
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:243:string 'Invalid argument supplied for foreach()' (length=39)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:243:string '/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php' (length=87)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:243:int 243
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:243:
array (size=8)
 'row' => 
  array (size=35)
   'M_ID' => string '10607' (length=5)
   'M_TEIS' => string '1' (length=1)
   'M_ESKI_ID' => string '3679' (length=4)
   'M_TIPI' => string '3' (length=1)
   'M_ALANI' => string '1' (length=1)
   'M_YUZYILI' => string '3' (length=1)
   'M_SAHASI' => string '6' (length=1)
   'M_REQ' => string 'suleyman-bey-sufi-mehmed-pasazade' (length=33)
   'M_ADI' => string 'SÜLEYMAN BEY, Sûfî Mehmed Paşa-zâde' (length=40)
   'M_ADI_SEARCH' => string 'süleyman bey süfi mehmed paşazade divan şairi' (length=49)
   'M_MAHLASI' => null
   'M_ALTBASLIK' => string 'divan şairi' (length=12)
   'M_DOGUM_HICRI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_HICRI' => string '1099' (length=4)
   'M_OLUM_MILADI' => string '1688' (length=4)
   'M_DOGUM_YERI' => null
   'M_DOGUM_YERI_SEARCH' => null
   'M_MESLEK' => null
   'M_MESLEK_SEARCH' => null
   'M_HAYATI' => string '<p>Şair tezkirelerinde ismi geçmeyen şairin hayatı hakkında yeterli bilgi yoktur. Bilinenler şairliği ve bey olduğudur. Vefat tarihi 1099/1688’dir. Babası 1648-1649 tarihleri arasında sadrazamlık görevinde bulunan Sûfî/ Sofu Mehmet Paşa’dır.<br /> Süleyman Bey’in kaynaklarda sadece 2 beyitlik bir şiiri vardır (Kurnaz 2001: 447).</p> <p> </p>' (length=372)
   'M_HAYATI_SEARCH' => string 'şair tezkirelerinde ismi geçmeyen şairin hayatı hakkında yeterli bilgi yoktur bilinenler şairliği ve bey olduğudur vefat tarihi 1099 1688dir babası 16481649 tarihleri arasında sadrazamlık görevinde bulunan süfi sofu mehmet paşadır süleyman beyin kaynaklarda sadece 2 beyitlik bir şiiri vardır kurnaz 2001 447' (length=326)
   'M_ESERLERI' => string '<p><span style="font-size: 0.8125rem;">Leb-i dilber şarâbdur gûyâ</span><br></p><p> Dil-i ‘âşık kebâbdur gûyâ</p> <p>Ebruvân mâh-ı nev cebîn meh-tâb<br> ‘Ârızı âfitâbdur gûyâ</p> <p>(Kurnaz, Cemal ve M. Tatçı (hzl.)(2001). <em>Mehmed Nâil Tuman</em> <em>Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri</em>. Ankara: Bizim Büro Yay. 447.)</p>' (length=381)
   'M_ESERLERI_SEARCH' => string 'lebi dilber şarabdur güya dili aşık kebabdur ebruvan mahı nev cebin mehtab arızı afitabdur kurnaz cemal ve m tatçı hzl 2001 mehmed nail tuman tuhfei nailidivan şairlerinin muhtasar biyografileri ankara bizim büro yay 447' (length=231)
   'M_KAYNAKCA' => string '<p>Kurnaz, Cemal ve M. Tatçı (hzl.)(2001). <em>Mehmed Nâil Tuman</em> <em>Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri</em>. Ankara: Bizim Büro Yay.</p> <p>Mehmed Süreyya (1311). <em>Sicill-i Osmânî Yâhud Tezkire-i Meşâhir-i Osmâniyye.</em> C. 5. İstanbul: Matbaa-i Amire Yay.</p> <p> </p>' (length=315)
   'M_KAYNAKCA_SEARCH' => string 'kurnaz cemal ve m tatçı hzl 2001 mehmed nail tuman tuhfei nailidivan şairlerinin muhtasar biyografileri ankara bizim büro yay süreyya 1311 sicilli osmani yahud tezkirei meşahiri osmaniyye c 5 istanbul matbaai amire' (length=220)
   'M_FULLTEXT_SEARCH' => string 'süleyman bey süfi mehmed paşazade divan şairi şair tezkirelerinde ismi geçmeyen şairin hayatı hakkında yeterli bilgi yoktur bilinenler şairliği ve olduğudur vefat tarihi 1099 1688dir babası 16481649 tarihleri arasında sadrazamlık görevinde bulunan sofu mehmet paşadır beyin kaynaklarda sadece 2 beyitlik bir şiiri vardır kurnaz 2001 447 lebi dilber şarabdur güya dili aşık kebabdur ebruvan mahı nev cebin mehtab arızı afitabdur cemal m tatçı hzl nail tuman tuhfei nailidivan şairle'... (length=654)
   'M_YAZAR' => string 'DR. ÖĞR. ÜYESİ ABDULLAH AYDIN' (length=33)
   'M_YAZAR_SEARCH' => string 'dr. öğr. üyesi abdullah aydın' (length=33)
   'M_YAYIN_TARIHI' => string '2014-07-19' (length=10)
   'M_GUNCELLEME' => null
   'M_GUNCELLEME_TARIHI' => string '2020-12-10' (length=10)
   'M_GOSTERIM_SAYISI' => string '1071' (length=4)
   'M_ISACTIVE' => string '1' (length=1)
   'M_KONTROL' => string '1' (length=1)
 'sn' => int 1
 'listTr' => string '' (length=0)
 'limit' => int 3
 'searchSql' => string 'SELECT * FROM madde WHERE M_ALANI = 1 AND M_SAHASI = 6 AND M_YUZYILI = 3 AND M_ISACTIVE = 1 AND M_ID <> 10607 ORDER BY RAND() LIMIT 0,3' (length=135)
 'searcResult' => boolean true
 'dt' => 
  array (size=2)
   0 => string '1688' (length=4)
   1 => string '' (length=0)
 'value' => string '1688' (length=4)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:259:int 2
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:259:string 'Invalid argument supplied for foreach()' (length=39)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:259:string '/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php' (length=87)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:259:int 259
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:259:
array (size=8)
 'row' => 
  array (size=35)
   'M_ID' => string '10607' (length=5)
   'M_TEIS' => string '1' (length=1)
   'M_ESKI_ID' => string '3679' (length=4)
   'M_TIPI' => string '3' (length=1)
   'M_ALANI' => string '1' (length=1)
   'M_YUZYILI' => string '3' (length=1)
   'M_SAHASI' => string '6' (length=1)
   'M_REQ' => string 'suleyman-bey-sufi-mehmed-pasazade' (length=33)
   'M_ADI' => string 'SÜLEYMAN BEY, Sûfî Mehmed Paşa-zâde' (length=40)
   'M_ADI_SEARCH' => string 'süleyman bey süfi mehmed paşazade divan şairi' (length=49)
   'M_MAHLASI' => null
   'M_ALTBASLIK' => string 'divan şairi' (length=12)
   'M_DOGUM_HICRI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_HICRI' => string '1099' (length=4)
   'M_OLUM_MILADI' => string '1688' (length=4)
   'M_DOGUM_YERI' => null
   'M_DOGUM_YERI_SEARCH' => null
   'M_MESLEK' => null
   'M_MESLEK_SEARCH' => null
   'M_HAYATI' => string '<p>Şair tezkirelerinde ismi geçmeyen şairin hayatı hakkında yeterli bilgi yoktur. Bilinenler şairliği ve bey olduğudur. Vefat tarihi 1099/1688’dir. Babası 1648-1649 tarihleri arasında sadrazamlık görevinde bulunan Sûfî/ Sofu Mehmet Paşa’dır.<br /> Süleyman Bey’in kaynaklarda sadece 2 beyitlik bir şiiri vardır (Kurnaz 2001: 447).</p> <p> </p>' (length=372)
   'M_HAYATI_SEARCH' => string 'şair tezkirelerinde ismi geçmeyen şairin hayatı hakkında yeterli bilgi yoktur bilinenler şairliği ve bey olduğudur vefat tarihi 1099 1688dir babası 16481649 tarihleri arasında sadrazamlık görevinde bulunan süfi sofu mehmet paşadır süleyman beyin kaynaklarda sadece 2 beyitlik bir şiiri vardır kurnaz 2001 447' (length=326)
   'M_ESERLERI' => string '<p><span style="font-size: 0.8125rem;">Leb-i dilber şarâbdur gûyâ</span><br></p><p> Dil-i ‘âşık kebâbdur gûyâ</p> <p>Ebruvân mâh-ı nev cebîn meh-tâb<br> ‘Ârızı âfitâbdur gûyâ</p> <p>(Kurnaz, Cemal ve M. Tatçı (hzl.)(2001). <em>Mehmed Nâil Tuman</em> <em>Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri</em>. Ankara: Bizim Büro Yay. 447.)</p>' (length=381)
   'M_ESERLERI_SEARCH' => string 'lebi dilber şarabdur güya dili aşık kebabdur ebruvan mahı nev cebin mehtab arızı afitabdur kurnaz cemal ve m tatçı hzl 2001 mehmed nail tuman tuhfei nailidivan şairlerinin muhtasar biyografileri ankara bizim büro yay 447' (length=231)
   'M_KAYNAKCA' => string '<p>Kurnaz, Cemal ve M. Tatçı (hzl.)(2001). <em>Mehmed Nâil Tuman</em> <em>Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri</em>. Ankara: Bizim Büro Yay.</p> <p>Mehmed Süreyya (1311). <em>Sicill-i Osmânî Yâhud Tezkire-i Meşâhir-i Osmâniyye.</em> C. 5. İstanbul: Matbaa-i Amire Yay.</p> <p> </p>' (length=315)
   'M_KAYNAKCA_SEARCH' => string 'kurnaz cemal ve m tatçı hzl 2001 mehmed nail tuman tuhfei nailidivan şairlerinin muhtasar biyografileri ankara bizim büro yay süreyya 1311 sicilli osmani yahud tezkirei meşahiri osmaniyye c 5 istanbul matbaai amire' (length=220)
   'M_FULLTEXT_SEARCH' => string 'süleyman bey süfi mehmed paşazade divan şairi şair tezkirelerinde ismi geçmeyen şairin hayatı hakkında yeterli bilgi yoktur bilinenler şairliği ve olduğudur vefat tarihi 1099 1688dir babası 16481649 tarihleri arasında sadrazamlık görevinde bulunan sofu mehmet paşadır beyin kaynaklarda sadece 2 beyitlik bir şiiri vardır kurnaz 2001 447 lebi dilber şarabdur güya dili aşık kebabdur ebruvan mahı nev cebin mehtab arızı afitabdur cemal m tatçı hzl nail tuman tuhfei nailidivan şairle'... (length=654)
   'M_YAZAR' => string 'DR. ÖĞR. ÜYESİ ABDULLAH AYDIN' (length=33)
   'M_YAZAR_SEARCH' => string 'dr. öğr. üyesi abdullah aydın' (length=33)
   'M_YAYIN_TARIHI' => string '2014-07-19' (length=10)
   'M_GUNCELLEME' => null
   'M_GUNCELLEME_TARIHI' => string '2020-12-10' (length=10)
   'M_GOSTERIM_SAYISI' => string '1071' (length=4)
   'M_ISACTIVE' => string '1' (length=1)
   'M_KONTROL' => string '1' (length=1)
 'sn' => int 1
 'listTr' => string '' (length=0)
 'limit' => int 3
 'searchSql' => string 'SELECT * FROM madde WHERE MATCH (M_ADI_SEARCH) AGAINST ('süleyman bey süfi mehmed paşazade divan şairi' IN BOOLEAN MODE) AND M_ISACTIVE = 1 AND M_ID <> 10607 ORDER BY RAND() LIMIT 0,3' (length=187)
 'searcResult' => boolean true
 'dt' => 
  array (size=2)
   0 => string '1688' (length=4)
   1 => string '' (length=0)
 'value' => string '1688' (length=4)