SÜLEYMAN BEY, Sûfî Mehmed Paşa-zâde

(d. ?/? - ö. 1099/1688)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Şair tezkirelerinde ismi geçmeyen şairin hayatı hakkında yeterli bilgi yoktur. Bilinenler şairliği ve bey olduğudur. Vefat tarihi 1099/1688’dir. Babası 1648-1649 tarihleri arasında sadrazamlık görevinde bulunan Sûfî/ Sofu Mehmet Paşa’dır.
Süleyman Bey’in kaynaklarda sadece 2 beyitlik bir şiiri vardır (Kurnaz 2001: 447).

 

Kaynakça

Kurnaz, Cemal ve M. Tatçı (hzl.)(2001). Mehmed Nâil Tuman Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay.

Mehmed Süreyya (1311). Sicill-i Osmânî Yâhud Tezkire-i Meşâhir-i Osmâniyye. C. 5. İstanbul: Matbaa-i Amire Yay.

 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DR. ÖĞR. ÜYESİ ABDULLAH AYDIN
Yayın Tarihi: 19.07.2014
Güncelleme Tarihi: 10.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Leb-i dilber şarâbdur gûyâ

Dil-i ‘âşık kebâbdur gûyâ

Ebruvân mâh-ı nev cebîn meh-tâb
‘Ârızı âfitâbdur gûyâ

(Kurnaz, Cemal ve M. Tatçı (hzl.)(2001). Mehmed Nâil Tuman Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay. 447.)