SULHÎ, Kâsım-zâde Mehmed Sâlih Sulhî Efendi

(d. ?/? - ö. 1071/1660-61)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Kâsım-zâde Mehmed Sâlih Sulhî Efendi. Asıl adı Salih olup Kürt Kasım Efendi'nin oğludur. Kâsım-zâde adıyla tanınmıştır. İyi bir eğitim alarak Yahya Efendi'den mülazım olmuş ve müderrislik yapmıştır. Kırk akça medreseden azlemiş, hariç elli rütbesini beklerken Recep 1049/ Ekim-Kasım 1639'da Haydar Paşa Medresesi'ne atanmıştır. Müderrisliğin yanı sıra Yenişehir kadılığı yapmış ve 1071/1660-61'de vefat etmiştir.

Kaynakça

Abdülkadiroğlu, Abdülkerim (hzl.) (1999). İsmail Belîğ Nuhbetü'l-Âsâr li-Zeyl-i Zübdeti'l-Eşâr. Ankara: AKM Yay.

Coşkun, Ali Osman (hzl.) (1985). Seyrekzâde Mehmet Âsım. Zeyl-i Zübdetül-Eş'âr. Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi.

Erdem, Sadık (1988). "Mehmet Salih Yümnî-Tezkire-i Şuara-yı Yümnî". Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi. (55): 85-112.

Mehmed Süreyya (1308-15/ 1890-97). Sicill-i Osmânî. C. III. İstanbul: Matbaa-i Âmire.

Özcan, Abdülkadir (hzl.) (1989). Şeyhî Mehmed Efendi Vekayiü'l-Fudala, Şakayık-ı Numaniye ve Zeyilleri C. 3. İstanbul: Çağrı Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 23.12.2013
Güncelleme Tarihi: 10.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Zülfün ki ebr-i mevsim-i nisan-ı fitnedür

Şâd-âb-sâz-ı sahn-ı gülistân-ı fitnedür

Bulur râhat der-i my-hânede mestâne düşdükçe

Asâ-yı âh ile kalkar dil-i dîvâne düşdükçe

Görince ârız-ı yâri bahâr şeklinde

Sirişk-i âlüm akar cûybâr şeklinde

(Abdülkadiroğlu, Abdülkerim (hzl.) (1999). İsmail Belîğ Nuhbetü'l-Âsâr li-Zeyl-i Zübdeti'l-Eşâr. Ankara: AKM Yay. 212.) 

/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:196:int 2
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:196:string 'Invalid argument supplied for foreach()' (length=39)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:196:string '/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php' (length=87)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:196:int 196
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:196:
array (size=8)
 'row' => 
  array (size=35)
   'M_ID' => string '8440' (length=4)
   'M_TEIS' => string '1' (length=1)
   'M_ESKI_ID' => string '1242' (length=4)
   'M_TIPI' => string '3' (length=1)
   'M_ALANI' => string '1' (length=1)
   'M_YUZYILI' => string '3' (length=1)
   'M_SAHASI' => string '6' (length=1)
   'M_REQ' => string 'sulhi-kasimzade-mehmed-salih-sulhi' (length=34)
   'M_ADI' => string 'SULHÎ, Kâsım-zâde Mehmed Sâlih Sulhî Efendi' (length=49)
   'M_ADI_SEARCH' => string 'sulhi kasımzade mehmed salih efendi divan şairi' (length=49)
   'M_MAHLASI' => null
   'M_ALTBASLIK' => string 'divan şairi' (length=12)
   'M_DOGUM_HICRI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_HICRI' => string '1071' (length=4)
   'M_OLUM_MILADI' => string '1660-61' (length=7)
   'M_DOGUM_YERI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_YERI_SEARCH' => null
   'M_MESLEK' => string 'Müderris, kadı' (length=16)
   'M_MESLEK_SEARCH' => string 'müderris kadı' (length=15)
   'M_HAYATI' => string '<p>Kâsım-zâde Mehmed Sâlih Sulhî Efendi. Asıl adı Salih olup&nbsp;Kürt Kasım Efendi'nin oğludur. Kâsım-zâde adıyla tanınmıştır.&nbsp;İyi bir eğitim alarak Yahya Efendi'den mülazım olmuş ve müderrislik yapmıştır. Kırk akça medreseden azlemiş, hariç elli rütbesini beklerken Recep 1049/ Ekim-Kasım&nbsp;1639'da&nbsp;Haydar Paşa Medresesi'ne atanmıştır. Müderrisliğin yanı sıra Yenişehir kadılığı yapmış ve 1071/1660-61'de vefat etmiştir.</p> <p>&nbsp;</p>' (length=502)
   'M_HAYATI_SEARCH' => string 'kasımzade mehmed salih sulhi efendi asıl adı olup kürt kasım efendinin oğludur adıyla tanınmıştır iyi bir eğitim alarak yahya efendiden mülazım olmuş ve müderrislik yapmıştır kırk akça medreseden azlemiş hariç elli rütbesini beklerken recep 1049 ekimkasım 1639da haydar paşa medresesine atanmıştır müderrisliğin yanı sıra yenişehir kadılığı yapmış 1071 166061de vefat etmiştir' (length=417)
   'M_ESERLERI' => string '<p>Zülfün ki ebr-i mevsim-i nisan-ı fitnedür</p> <p>Şâd-âb-sâz-ı sahn-ı gülistân-ı fitnedür</p> <p>&nbsp;</p> <p>Bulur râhat der-i my-hânede mestâne&nbsp;düşdükçe</p> <p>Asâ-yı âh ile kalkar dil-i dîvâne düşdükçe</p> <p>&nbsp;</p> <p>Görince ârız-ı yâri bahâr şeklinde</p> <p>Sirişk-i âlüm akar cûybâr şeklinde</p> <p>(Abdülkadiroğlu, Abdülkerim (hzl.)&nbsp;(1999). <em>İsmail Belîğ Nuhbetü'l-Âsâr li-Zeyl-i Zübdeti'l-Eşâr</em>. Ankara: AKM Yay. 212.)<span '... (length=567)
   'M_ESERLERI_SEARCH' => string 'zülfün ki ebri mevsimi nisanı fitnedür şadabsazı sahnı gülistanı bulur rahat deri myhanede mestane düşdükçe asayı ah ile kalkar dili divane görince arızı yari bahar şeklinde sirişki alüm akar cüybar abdülkadiroğlu abdülkerim hzl 1999 ismail beliğ nuhbetülasar lizeyli zübdetileşar ankara akm yay 212' (length=328)
   'M_KAYNAKCA' => string '<p>Abdülkadiroğlu, Abdülkerim (hzl.) (1999). <em>İsmail Belîğ Nuhbetü'l-Âsâr li-Zeyl-i Zübdeti'l-Eşâr</em>. Ankara: AKM Yay.</p> <p>Coşkun, Ali Osman (hzl.) (1985). <em>Seyrekzâde Mehmet Âsım. Zeyl-i Zübdetül-Eş'âr</em>. Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi.</p> <p>Erdem, Sadık (1988). "Mehmet Salih Yümnî-Tezkire-i Şuara-yı Yümnî". <em>Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi.</em> (55): 85-112.</p> <p>Mehmed Süreyya (1308-15/ 1890-97).<em> Sicill-i Osmânî</em>. C.'... (length=707)
   'M_KAYNAKCA_SEARCH' => string 'abdülkadiroğlu abdülkerim hzl 1999 ismail beliğ nuhbetülasar lizeyli zübdetileşar ankara akm yay coşkun ali osman 1985 seyrekzade mehmet asım zeyli zübdetüleşar yüksek lisans tezi gazi üniversitesi erdem sadık 1988 salih yümnitezkirei şuarayı yümni türk dünyası araştırmaları dergisi 55 85112 mehmed süreyya 130815 189097 sicilli osmani c ııı istanbul matbaai amire özcan abdülkadir 1989 şeyhi efendi vekayiülfudala şakayıkı numaniye ve zeyilleri 3 çağrı' (length=493)
   'M_FULLTEXT_SEARCH' => string 'sulhi kasımzade mehmed salih efendi divan şairi müderris kadı asıl adı olup kürt kasım efendinin oğludur adıyla tanınmıştır iyi bir eğitim alarak yahya efendiden mülazım olmuş ve müderrislik yapmıştır kırk akça medreseden azlemiş hariç elli rütbesini beklerken recep 1049 ekimkasım 1639da haydar paşa medresesine atanmıştır müderrisliğin yanı sıra yenişehir kadılığı yapmış 1071 166061de vefat etmiştir zülfün ki ebri mevsimi nisanı fitnedür şadabsazı sahnı gü'... (length=1141)
   'M_YAZAR' => string 'PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK' (length=32)
   'M_YAZAR_SEARCH' => string 'prof. dr. ismail hakkı aksoyak' (length=31)
   'M_YAYIN_TARIHI' => string '2013-12-23' (length=10)
   'M_GUNCELLEME' => null
   'M_GUNCELLEME_TARIHI' => string '2020-12-10' (length=10)
   'M_GOSTERIM_SAYISI' => string '1014' (length=4)
   'M_ISACTIVE' => string '1' (length=1)
   'M_KONTROL' => string '1' (length=1)
 'sn' => int 1
 'listTr' => string '' (length=0)
 'limit' => int 3
 'searchSql' => string '' (length=0)
 'searcResult' => boolean true
 'dt' => 
  array (size=2)
   0 => string '?' (length=1)
   1 => string '' (length=0)
 'value' => string '' (length=0)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:213:int 2
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:213:string 'Invalid argument supplied for foreach()' (length=39)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:213:string '/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php' (length=87)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:213:int 213
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:213:
array (size=8)
 'row' => 
  array (size=35)
   'M_ID' => string '8440' (length=4)
   'M_TEIS' => string '1' (length=1)
   'M_ESKI_ID' => string '1242' (length=4)
   'M_TIPI' => string '3' (length=1)
   'M_ALANI' => string '1' (length=1)
   'M_YUZYILI' => string '3' (length=1)
   'M_SAHASI' => string '6' (length=1)
   'M_REQ' => string 'sulhi-kasimzade-mehmed-salih-sulhi' (length=34)
   'M_ADI' => string 'SULHÎ, Kâsım-zâde Mehmed Sâlih Sulhî Efendi' (length=49)
   'M_ADI_SEARCH' => string 'sulhi kasımzade mehmed salih efendi divan şairi' (length=49)
   'M_MAHLASI' => null
   'M_ALTBASLIK' => string 'divan şairi' (length=12)
   'M_DOGUM_HICRI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_HICRI' => string '1071' (length=4)
   'M_OLUM_MILADI' => string '1660-61' (length=7)
   'M_DOGUM_YERI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_YERI_SEARCH' => null
   'M_MESLEK' => string 'Müderris, kadı' (length=16)
   'M_MESLEK_SEARCH' => string 'müderris kadı' (length=15)
   'M_HAYATI' => string '<p>Kâsım-zâde Mehmed Sâlih Sulhî Efendi. Asıl adı Salih olup&nbsp;Kürt Kasım Efendi'nin oğludur. Kâsım-zâde adıyla tanınmıştır.&nbsp;İyi bir eğitim alarak Yahya Efendi'den mülazım olmuş ve müderrislik yapmıştır. Kırk akça medreseden azlemiş, hariç elli rütbesini beklerken Recep 1049/ Ekim-Kasım&nbsp;1639'da&nbsp;Haydar Paşa Medresesi'ne atanmıştır. Müderrisliğin yanı sıra Yenişehir kadılığı yapmış ve 1071/1660-61'de vefat etmiştir.</p> <p>&nbsp;</p>' (length=502)
   'M_HAYATI_SEARCH' => string 'kasımzade mehmed salih sulhi efendi asıl adı olup kürt kasım efendinin oğludur adıyla tanınmıştır iyi bir eğitim alarak yahya efendiden mülazım olmuş ve müderrislik yapmıştır kırk akça medreseden azlemiş hariç elli rütbesini beklerken recep 1049 ekimkasım 1639da haydar paşa medresesine atanmıştır müderrisliğin yanı sıra yenişehir kadılığı yapmış 1071 166061de vefat etmiştir' (length=417)
   'M_ESERLERI' => string '<p>Zülfün ki ebr-i mevsim-i nisan-ı fitnedür</p> <p>Şâd-âb-sâz-ı sahn-ı gülistân-ı fitnedür</p> <p>&nbsp;</p> <p>Bulur râhat der-i my-hânede mestâne&nbsp;düşdükçe</p> <p>Asâ-yı âh ile kalkar dil-i dîvâne düşdükçe</p> <p>&nbsp;</p> <p>Görince ârız-ı yâri bahâr şeklinde</p> <p>Sirişk-i âlüm akar cûybâr şeklinde</p> <p>(Abdülkadiroğlu, Abdülkerim (hzl.)&nbsp;(1999). <em>İsmail Belîğ Nuhbetü'l-Âsâr li-Zeyl-i Zübdeti'l-Eşâr</em>. Ankara: AKM Yay. 212.)<span '... (length=567)
   'M_ESERLERI_SEARCH' => string 'zülfün ki ebri mevsimi nisanı fitnedür şadabsazı sahnı gülistanı bulur rahat deri myhanede mestane düşdükçe asayı ah ile kalkar dili divane görince arızı yari bahar şeklinde sirişki alüm akar cüybar abdülkadiroğlu abdülkerim hzl 1999 ismail beliğ nuhbetülasar lizeyli zübdetileşar ankara akm yay 212' (length=328)
   'M_KAYNAKCA' => string '<p>Abdülkadiroğlu, Abdülkerim (hzl.) (1999). <em>İsmail Belîğ Nuhbetü'l-Âsâr li-Zeyl-i Zübdeti'l-Eşâr</em>. Ankara: AKM Yay.</p> <p>Coşkun, Ali Osman (hzl.) (1985). <em>Seyrekzâde Mehmet Âsım. Zeyl-i Zübdetül-Eş'âr</em>. Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi.</p> <p>Erdem, Sadık (1988). "Mehmet Salih Yümnî-Tezkire-i Şuara-yı Yümnî". <em>Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi.</em> (55): 85-112.</p> <p>Mehmed Süreyya (1308-15/ 1890-97).<em> Sicill-i Osmânî</em>. C.'... (length=707)
   'M_KAYNAKCA_SEARCH' => string 'abdülkadiroğlu abdülkerim hzl 1999 ismail beliğ nuhbetülasar lizeyli zübdetileşar ankara akm yay coşkun ali osman 1985 seyrekzade mehmet asım zeyli zübdetüleşar yüksek lisans tezi gazi üniversitesi erdem sadık 1988 salih yümnitezkirei şuarayı yümni türk dünyası araştırmaları dergisi 55 85112 mehmed süreyya 130815 189097 sicilli osmani c ııı istanbul matbaai amire özcan abdülkadir 1989 şeyhi efendi vekayiülfudala şakayıkı numaniye ve zeyilleri 3 çağrı' (length=493)
   'M_FULLTEXT_SEARCH' => string 'sulhi kasımzade mehmed salih efendi divan şairi müderris kadı asıl adı olup kürt kasım efendinin oğludur adıyla tanınmıştır iyi bir eğitim alarak yahya efendiden mülazım olmuş ve müderrislik yapmıştır kırk akça medreseden azlemiş hariç elli rütbesini beklerken recep 1049 ekimkasım 1639da haydar paşa medresesine atanmıştır müderrisliğin yanı sıra yenişehir kadılığı yapmış 1071 166061de vefat etmiştir zülfün ki ebri mevsimi nisanı fitnedür şadabsazı sahnı gü'... (length=1141)
   'M_YAZAR' => string 'PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK' (length=32)
   'M_YAZAR_SEARCH' => string 'prof. dr. ismail hakkı aksoyak' (length=31)
   'M_YAYIN_TARIHI' => string '2013-12-23' (length=10)
   'M_GUNCELLEME' => null
   'M_GUNCELLEME_TARIHI' => string '2020-12-10' (length=10)
   'M_GOSTERIM_SAYISI' => string '1014' (length=4)
   'M_ISACTIVE' => string '1' (length=1)
   'M_KONTROL' => string '1' (length=1)
 'sn' => int 1
 'listTr' => string '' (length=0)
 'limit' => int 3
 'searchSql' => string '' (length=0)
 'searcResult' => boolean true
 'dt' => 
  array (size=2)
   0 => string '1660-61' (length=7)
   1 => string '' (length=0)
 'value' => string '' (length=0)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:228:int 2
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:228:string 'Invalid argument supplied for foreach()' (length=39)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:228:string '/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php' (length=87)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:228:int 228
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:228:
array (size=8)
 'row' => 
  array (size=35)
   'M_ID' => string '8440' (length=4)
   'M_TEIS' => string '1' (length=1)
   'M_ESKI_ID' => string '1242' (length=4)
   'M_TIPI' => string '3' (length=1)
   'M_ALANI' => string '1' (length=1)
   'M_YUZYILI' => string '3' (length=1)
   'M_SAHASI' => string '6' (length=1)
   'M_REQ' => string 'sulhi-kasimzade-mehmed-salih-sulhi' (length=34)
   'M_ADI' => string 'SULHÎ, Kâsım-zâde Mehmed Sâlih Sulhî Efendi' (length=49)
   'M_ADI_SEARCH' => string 'sulhi kasımzade mehmed salih efendi divan şairi' (length=49)
   'M_MAHLASI' => null
   'M_ALTBASLIK' => string 'divan şairi' (length=12)
   'M_DOGUM_HICRI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_HICRI' => string '1071' (length=4)
   'M_OLUM_MILADI' => string '1660-61' (length=7)
   'M_DOGUM_YERI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_YERI_SEARCH' => null
   'M_MESLEK' => string 'Müderris, kadı' (length=16)
   'M_MESLEK_SEARCH' => string 'müderris kadı' (length=15)
   'M_HAYATI' => string '<p>Kâsım-zâde Mehmed Sâlih Sulhî Efendi. Asıl adı Salih olup&nbsp;Kürt Kasım Efendi'nin oğludur. Kâsım-zâde adıyla tanınmıştır.&nbsp;İyi bir eğitim alarak Yahya Efendi'den mülazım olmuş ve müderrislik yapmıştır. Kırk akça medreseden azlemiş, hariç elli rütbesini beklerken Recep 1049/ Ekim-Kasım&nbsp;1639'da&nbsp;Haydar Paşa Medresesi'ne atanmıştır. Müderrisliğin yanı sıra Yenişehir kadılığı yapmış ve 1071/1660-61'de vefat etmiştir.</p> <p>&nbsp;</p>' (length=502)
   'M_HAYATI_SEARCH' => string 'kasımzade mehmed salih sulhi efendi asıl adı olup kürt kasım efendinin oğludur adıyla tanınmıştır iyi bir eğitim alarak yahya efendiden mülazım olmuş ve müderrislik yapmıştır kırk akça medreseden azlemiş hariç elli rütbesini beklerken recep 1049 ekimkasım 1639da haydar paşa medresesine atanmıştır müderrisliğin yanı sıra yenişehir kadılığı yapmış 1071 166061de vefat etmiştir' (length=417)
   'M_ESERLERI' => string '<p>Zülfün ki ebr-i mevsim-i nisan-ı fitnedür</p> <p>Şâd-âb-sâz-ı sahn-ı gülistân-ı fitnedür</p> <p>&nbsp;</p> <p>Bulur râhat der-i my-hânede mestâne&nbsp;düşdükçe</p> <p>Asâ-yı âh ile kalkar dil-i dîvâne düşdükçe</p> <p>&nbsp;</p> <p>Görince ârız-ı yâri bahâr şeklinde</p> <p>Sirişk-i âlüm akar cûybâr şeklinde</p> <p>(Abdülkadiroğlu, Abdülkerim (hzl.)&nbsp;(1999). <em>İsmail Belîğ Nuhbetü'l-Âsâr li-Zeyl-i Zübdeti'l-Eşâr</em>. Ankara: AKM Yay. 212.)<span '... (length=567)
   'M_ESERLERI_SEARCH' => string 'zülfün ki ebri mevsimi nisanı fitnedür şadabsazı sahnı gülistanı bulur rahat deri myhanede mestane düşdükçe asayı ah ile kalkar dili divane görince arızı yari bahar şeklinde sirişki alüm akar cüybar abdülkadiroğlu abdülkerim hzl 1999 ismail beliğ nuhbetülasar lizeyli zübdetileşar ankara akm yay 212' (length=328)
   'M_KAYNAKCA' => string '<p>Abdülkadiroğlu, Abdülkerim (hzl.) (1999). <em>İsmail Belîğ Nuhbetü'l-Âsâr li-Zeyl-i Zübdeti'l-Eşâr</em>. Ankara: AKM Yay.</p> <p>Coşkun, Ali Osman (hzl.) (1985). <em>Seyrekzâde Mehmet Âsım. Zeyl-i Zübdetül-Eş'âr</em>. Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi.</p> <p>Erdem, Sadık (1988). "Mehmet Salih Yümnî-Tezkire-i Şuara-yı Yümnî". <em>Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi.</em> (55): 85-112.</p> <p>Mehmed Süreyya (1308-15/ 1890-97).<em> Sicill-i Osmânî</em>. C.'... (length=707)
   'M_KAYNAKCA_SEARCH' => string 'abdülkadiroğlu abdülkerim hzl 1999 ismail beliğ nuhbetülasar lizeyli zübdetileşar ankara akm yay coşkun ali osman 1985 seyrekzade mehmet asım zeyli zübdetüleşar yüksek lisans tezi gazi üniversitesi erdem sadık 1988 salih yümnitezkirei şuarayı yümni türk dünyası araştırmaları dergisi 55 85112 mehmed süreyya 130815 189097 sicilli osmani c ııı istanbul matbaai amire özcan abdülkadir 1989 şeyhi efendi vekayiülfudala şakayıkı numaniye ve zeyilleri 3 çağrı' (length=493)
   'M_FULLTEXT_SEARCH' => string 'sulhi kasımzade mehmed salih efendi divan şairi müderris kadı asıl adı olup kürt kasım efendinin oğludur adıyla tanınmıştır iyi bir eğitim alarak yahya efendiden mülazım olmuş ve müderrislik yapmıştır kırk akça medreseden azlemiş hariç elli rütbesini beklerken recep 1049 ekimkasım 1639da haydar paşa medresesine atanmıştır müderrisliğin yanı sıra yenişehir kadılığı yapmış 1071 166061de vefat etmiştir zülfün ki ebri mevsimi nisanı fitnedür şadabsazı sahnı gü'... (length=1141)
   'M_YAZAR' => string 'PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK' (length=32)
   'M_YAZAR_SEARCH' => string 'prof. dr. ismail hakkı aksoyak' (length=31)
   'M_YAYIN_TARIHI' => string '2013-12-23' (length=10)
   'M_GUNCELLEME' => null
   'M_GUNCELLEME_TARIHI' => string '2020-12-10' (length=10)
   'M_GOSTERIM_SAYISI' => string '1014' (length=4)
   'M_ISACTIVE' => string '1' (length=1)
   'M_KONTROL' => string '1' (length=1)
 'sn' => int 1
 'listTr' => string '' (length=0)
 'limit' => int 3
 'searchSql' => string 'SELECT * FROM madde WHERE MATCH (M_MESLEK_SEARCH) AGAINST ('müderris kadı' IN BOOLEAN MODE) AND M_ISACTIVE = 1 AND M_ID <> 8440 ORDER BY RAND() LIMIT 0,3' (length=155)
 'searcResult' => boolean true
 'dt' => 
  array (size=2)
   0 => string '1660-61' (length=7)
   1 => string '' (length=0)
 'value' => string '' (length=0)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:243:int 2
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:243:string 'Invalid argument supplied for foreach()' (length=39)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:243:string '/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php' (length=87)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:243:int 243
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:243:
array (size=8)
 'row' => 
  array (size=35)
   'M_ID' => string '8440' (length=4)
   'M_TEIS' => string '1' (length=1)
   'M_ESKI_ID' => string '1242' (length=4)
   'M_TIPI' => string '3' (length=1)
   'M_ALANI' => string '1' (length=1)
   'M_YUZYILI' => string '3' (length=1)
   'M_SAHASI' => string '6' (length=1)
   'M_REQ' => string 'sulhi-kasimzade-mehmed-salih-sulhi' (length=34)
   'M_ADI' => string 'SULHÎ, Kâsım-zâde Mehmed Sâlih Sulhî Efendi' (length=49)
   'M_ADI_SEARCH' => string 'sulhi kasımzade mehmed salih efendi divan şairi' (length=49)
   'M_MAHLASI' => null
   'M_ALTBASLIK' => string 'divan şairi' (length=12)
   'M_DOGUM_HICRI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_HICRI' => string '1071' (length=4)
   'M_OLUM_MILADI' => string '1660-61' (length=7)
   'M_DOGUM_YERI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_YERI_SEARCH' => null
   'M_MESLEK' => string 'Müderris, kadı' (length=16)
   'M_MESLEK_SEARCH' => string 'müderris kadı' (length=15)
   'M_HAYATI' => string '<p>Kâsım-zâde Mehmed Sâlih Sulhî Efendi. Asıl adı Salih olup&nbsp;Kürt Kasım Efendi'nin oğludur. Kâsım-zâde adıyla tanınmıştır.&nbsp;İyi bir eğitim alarak Yahya Efendi'den mülazım olmuş ve müderrislik yapmıştır. Kırk akça medreseden azlemiş, hariç elli rütbesini beklerken Recep 1049/ Ekim-Kasım&nbsp;1639'da&nbsp;Haydar Paşa Medresesi'ne atanmıştır. Müderrisliğin yanı sıra Yenişehir kadılığı yapmış ve 1071/1660-61'de vefat etmiştir.</p> <p>&nbsp;</p>' (length=502)
   'M_HAYATI_SEARCH' => string 'kasımzade mehmed salih sulhi efendi asıl adı olup kürt kasım efendinin oğludur adıyla tanınmıştır iyi bir eğitim alarak yahya efendiden mülazım olmuş ve müderrislik yapmıştır kırk akça medreseden azlemiş hariç elli rütbesini beklerken recep 1049 ekimkasım 1639da haydar paşa medresesine atanmıştır müderrisliğin yanı sıra yenişehir kadılığı yapmış 1071 166061de vefat etmiştir' (length=417)
   'M_ESERLERI' => string '<p>Zülfün ki ebr-i mevsim-i nisan-ı fitnedür</p> <p>Şâd-âb-sâz-ı sahn-ı gülistân-ı fitnedür</p> <p>&nbsp;</p> <p>Bulur râhat der-i my-hânede mestâne&nbsp;düşdükçe</p> <p>Asâ-yı âh ile kalkar dil-i dîvâne düşdükçe</p> <p>&nbsp;</p> <p>Görince ârız-ı yâri bahâr şeklinde</p> <p>Sirişk-i âlüm akar cûybâr şeklinde</p> <p>(Abdülkadiroğlu, Abdülkerim (hzl.)&nbsp;(1999). <em>İsmail Belîğ Nuhbetü'l-Âsâr li-Zeyl-i Zübdeti'l-Eşâr</em>. Ankara: AKM Yay. 212.)<span '... (length=567)
   'M_ESERLERI_SEARCH' => string 'zülfün ki ebri mevsimi nisanı fitnedür şadabsazı sahnı gülistanı bulur rahat deri myhanede mestane düşdükçe asayı ah ile kalkar dili divane görince arızı yari bahar şeklinde sirişki alüm akar cüybar abdülkadiroğlu abdülkerim hzl 1999 ismail beliğ nuhbetülasar lizeyli zübdetileşar ankara akm yay 212' (length=328)
   'M_KAYNAKCA' => string '<p>Abdülkadiroğlu, Abdülkerim (hzl.) (1999). <em>İsmail Belîğ Nuhbetü'l-Âsâr li-Zeyl-i Zübdeti'l-Eşâr</em>. Ankara: AKM Yay.</p> <p>Coşkun, Ali Osman (hzl.) (1985). <em>Seyrekzâde Mehmet Âsım. Zeyl-i Zübdetül-Eş'âr</em>. Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi.</p> <p>Erdem, Sadık (1988). "Mehmet Salih Yümnî-Tezkire-i Şuara-yı Yümnî". <em>Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi.</em> (55): 85-112.</p> <p>Mehmed Süreyya (1308-15/ 1890-97).<em> Sicill-i Osmânî</em>. C.'... (length=707)
   'M_KAYNAKCA_SEARCH' => string 'abdülkadiroğlu abdülkerim hzl 1999 ismail beliğ nuhbetülasar lizeyli zübdetileşar ankara akm yay coşkun ali osman 1985 seyrekzade mehmet asım zeyli zübdetüleşar yüksek lisans tezi gazi üniversitesi erdem sadık 1988 salih yümnitezkirei şuarayı yümni türk dünyası araştırmaları dergisi 55 85112 mehmed süreyya 130815 189097 sicilli osmani c ııı istanbul matbaai amire özcan abdülkadir 1989 şeyhi efendi vekayiülfudala şakayıkı numaniye ve zeyilleri 3 çağrı' (length=493)
   'M_FULLTEXT_SEARCH' => string 'sulhi kasımzade mehmed salih efendi divan şairi müderris kadı asıl adı olup kürt kasım efendinin oğludur adıyla tanınmıştır iyi bir eğitim alarak yahya efendiden mülazım olmuş ve müderrislik yapmıştır kırk akça medreseden azlemiş hariç elli rütbesini beklerken recep 1049 ekimkasım 1639da haydar paşa medresesine atanmıştır müderrisliğin yanı sıra yenişehir kadılığı yapmış 1071 166061de vefat etmiştir zülfün ki ebri mevsimi nisanı fitnedür şadabsazı sahnı gü'... (length=1141)
   'M_YAZAR' => string 'PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK' (length=32)
   'M_YAZAR_SEARCH' => string 'prof. dr. ismail hakkı aksoyak' (length=31)
   'M_YAYIN_TARIHI' => string '2013-12-23' (length=10)
   'M_GUNCELLEME' => null
   'M_GUNCELLEME_TARIHI' => string '2020-12-10' (length=10)
   'M_GOSTERIM_SAYISI' => string '1014' (length=4)
   'M_ISACTIVE' => string '1' (length=1)
   'M_KONTROL' => string '1' (length=1)
 'sn' => int 1
 'listTr' => string '' (length=0)
 'limit' => int 3
 'searchSql' => string 'SELECT * FROM madde WHERE M_ALANI = 1 AND M_SAHASI = 6 AND M_YUZYILI = 3 AND M_ISACTIVE = 1 AND M_ID <> 8440 ORDER BY RAND() LIMIT 0,3' (length=134)
 'searcResult' => boolean true
 'dt' => 
  array (size=2)
   0 => string '1660-61' (length=7)
   1 => string '' (length=0)
 'value' => string '' (length=0)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:259:int 2
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:259:string 'Invalid argument supplied for foreach()' (length=39)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:259:string '/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php' (length=87)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:259:int 259
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:259:
array (size=8)
 'row' => 
  array (size=35)
   'M_ID' => string '8440' (length=4)
   'M_TEIS' => string '1' (length=1)
   'M_ESKI_ID' => string '1242' (length=4)
   'M_TIPI' => string '3' (length=1)
   'M_ALANI' => string '1' (length=1)
   'M_YUZYILI' => string '3' (length=1)
   'M_SAHASI' => string '6' (length=1)
   'M_REQ' => string 'sulhi-kasimzade-mehmed-salih-sulhi' (length=34)
   'M_ADI' => string 'SULHÎ, Kâsım-zâde Mehmed Sâlih Sulhî Efendi' (length=49)
   'M_ADI_SEARCH' => string 'sulhi kasımzade mehmed salih efendi divan şairi' (length=49)
   'M_MAHLASI' => null
   'M_ALTBASLIK' => string 'divan şairi' (length=12)
   'M_DOGUM_HICRI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_HICRI' => string '1071' (length=4)
   'M_OLUM_MILADI' => string '1660-61' (length=7)
   'M_DOGUM_YERI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_YERI_SEARCH' => null
   'M_MESLEK' => string 'Müderris, kadı' (length=16)
   'M_MESLEK_SEARCH' => string 'müderris kadı' (length=15)
   'M_HAYATI' => string '<p>Kâsım-zâde Mehmed Sâlih Sulhî Efendi. Asıl adı Salih olup&nbsp;Kürt Kasım Efendi'nin oğludur. Kâsım-zâde adıyla tanınmıştır.&nbsp;İyi bir eğitim alarak Yahya Efendi'den mülazım olmuş ve müderrislik yapmıştır. Kırk akça medreseden azlemiş, hariç elli rütbesini beklerken Recep 1049/ Ekim-Kasım&nbsp;1639'da&nbsp;Haydar Paşa Medresesi'ne atanmıştır. Müderrisliğin yanı sıra Yenişehir kadılığı yapmış ve 1071/1660-61'de vefat etmiştir.</p> <p>&nbsp;</p>' (length=502)
   'M_HAYATI_SEARCH' => string 'kasımzade mehmed salih sulhi efendi asıl adı olup kürt kasım efendinin oğludur adıyla tanınmıştır iyi bir eğitim alarak yahya efendiden mülazım olmuş ve müderrislik yapmıştır kırk akça medreseden azlemiş hariç elli rütbesini beklerken recep 1049 ekimkasım 1639da haydar paşa medresesine atanmıştır müderrisliğin yanı sıra yenişehir kadılığı yapmış 1071 166061de vefat etmiştir' (length=417)
   'M_ESERLERI' => string '<p>Zülfün ki ebr-i mevsim-i nisan-ı fitnedür</p> <p>Şâd-âb-sâz-ı sahn-ı gülistân-ı fitnedür</p> <p>&nbsp;</p> <p>Bulur râhat der-i my-hânede mestâne&nbsp;düşdükçe</p> <p>Asâ-yı âh ile kalkar dil-i dîvâne düşdükçe</p> <p>&nbsp;</p> <p>Görince ârız-ı yâri bahâr şeklinde</p> <p>Sirişk-i âlüm akar cûybâr şeklinde</p> <p>(Abdülkadiroğlu, Abdülkerim (hzl.)&nbsp;(1999). <em>İsmail Belîğ Nuhbetü'l-Âsâr li-Zeyl-i Zübdeti'l-Eşâr</em>. Ankara: AKM Yay. 212.)<span '... (length=567)
   'M_ESERLERI_SEARCH' => string 'zülfün ki ebri mevsimi nisanı fitnedür şadabsazı sahnı gülistanı bulur rahat deri myhanede mestane düşdükçe asayı ah ile kalkar dili divane görince arızı yari bahar şeklinde sirişki alüm akar cüybar abdülkadiroğlu abdülkerim hzl 1999 ismail beliğ nuhbetülasar lizeyli zübdetileşar ankara akm yay 212' (length=328)
   'M_KAYNAKCA' => string '<p>Abdülkadiroğlu, Abdülkerim (hzl.) (1999). <em>İsmail Belîğ Nuhbetü'l-Âsâr li-Zeyl-i Zübdeti'l-Eşâr</em>. Ankara: AKM Yay.</p> <p>Coşkun, Ali Osman (hzl.) (1985). <em>Seyrekzâde Mehmet Âsım. Zeyl-i Zübdetül-Eş'âr</em>. Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi.</p> <p>Erdem, Sadık (1988). "Mehmet Salih Yümnî-Tezkire-i Şuara-yı Yümnî". <em>Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi.</em> (55): 85-112.</p> <p>Mehmed Süreyya (1308-15/ 1890-97).<em> Sicill-i Osmânî</em>. C.'... (length=707)
   'M_KAYNAKCA_SEARCH' => string 'abdülkadiroğlu abdülkerim hzl 1999 ismail beliğ nuhbetülasar lizeyli zübdetileşar ankara akm yay coşkun ali osman 1985 seyrekzade mehmet asım zeyli zübdetüleşar yüksek lisans tezi gazi üniversitesi erdem sadık 1988 salih yümnitezkirei şuarayı yümni türk dünyası araştırmaları dergisi 55 85112 mehmed süreyya 130815 189097 sicilli osmani c ııı istanbul matbaai amire özcan abdülkadir 1989 şeyhi efendi vekayiülfudala şakayıkı numaniye ve zeyilleri 3 çağrı' (length=493)
   'M_FULLTEXT_SEARCH' => string 'sulhi kasımzade mehmed salih efendi divan şairi müderris kadı asıl adı olup kürt kasım efendinin oğludur adıyla tanınmıştır iyi bir eğitim alarak yahya efendiden mülazım olmuş ve müderrislik yapmıştır kırk akça medreseden azlemiş hariç elli rütbesini beklerken recep 1049 ekimkasım 1639da haydar paşa medresesine atanmıştır müderrisliğin yanı sıra yenişehir kadılığı yapmış 1071 166061de vefat etmiştir zülfün ki ebri mevsimi nisanı fitnedür şadabsazı sahnı gü'... (length=1141)
   'M_YAZAR' => string 'PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK' (length=32)
   'M_YAZAR_SEARCH' => string 'prof. dr. ismail hakkı aksoyak' (length=31)
   'M_YAYIN_TARIHI' => string '2013-12-23' (length=10)
   'M_GUNCELLEME' => null
   'M_GUNCELLEME_TARIHI' => string '2020-12-10' (length=10)
   'M_GOSTERIM_SAYISI' => string '1014' (length=4)
   'M_ISACTIVE' => string '1' (length=1)
   'M_KONTROL' => string '1' (length=1)
 'sn' => int 1
 'listTr' => string '' (length=0)
 'limit' => int 3
 'searchSql' => string 'SELECT * FROM madde WHERE MATCH (M_ADI_SEARCH) AGAINST ('sulhi kasımzade mehmed salih efendi divan şairi' IN BOOLEAN MODE) AND M_ISACTIVE = 1 AND M_ID <> 8440 ORDER BY RAND() LIMIT 0,3' (length=186)
 'searcResult' => boolean true
 'dt' => 
  array (size=2)
   0 => string '1660-61' (length=7)
   1 => string '' (length=0)
 'value' => string '' (length=0)