SÛZÎ, Derviş Osman

(d. ?/? - ö. 1086/1676)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

17. yy. şairlerinden Sûzî, Mardin’de doğmuştur. Asıl adı Osman’dır. Mardin’in tanınmış ailelerinden birinin oğludur. Küçüklüğünden itibaren ilimle uğraşmaya başlamış olan Sûzî, daha sonra İstanbul’a gelerek Mevlevî tarikatına dâhil olmuş, bir ara Konya’ya giderek Şeyh Abdulhalim (I. Bostan) Çelebi’ye intisap etmiştir. Derviş Osman olarak tanınan Sûzî, 1086 / 1676’da vefat etmiştir.

Şairin şiirleri toplu olarak elde mevcut değildir. Esrâr Dede, şairin Sûzî, mahlasını almasını gönlü aşkla yanan birisi olmasına bağlar ve şiirlerinden övgüyle söz eder (Genç 2001:58).

Kaynakça

Abdülkadiroğlu, Abdülkerim (1985). İsmail Belîğ Nuhbetü'l-Âsâr li-Zeyl-i Zübdeti'l-Eşâr. Ankara. Gazi Üniv. Yay. 216-217.

Açık, N. (2007). “Sûzî”. Türk Dünyası Ortak Edebiyatı: Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi. C. VII. Ankara: AKM Yay. 652.

Akbayar, Nuri-Kahraman, Seyit Ali: (1996) Mehmed Süreyya. Sicill-i Osmânî. İstanbul: Tarih Vakfı Yay. 1523.

Coşkun, Ali Osman (1985). Seyrekzâde Mehmed Âsım’ın Hayatı ve Zeyl-i Zübdetü’l-Eş’âr Adlı Eseri. Gazi Üniv Yüksek Lisans Tezi. Ankara: 80.

Çapan, Pervin (2005). Mustafa Safâyî Efendi Tezkire-i Safâyî (Nuhbetu’l-Âsaâr Min Fevâ’idi’i-Eş’âr) İnceleme-Metin-İndeks. Ankara: AKM Yay.. 273.

Genç, İlhan (2000). Tezkire-i Şuarâ-yı Mevleviyye. Ankara: AKM Yay. 244-245

Kurnaz, Cemal-Tatçı, Mustafa (2001). “Sûzî” Tuman, Nail Tuhfe-i Nâilî. C. I. Ankara: Bizim Büro Yay. 456.

Müstakimzade Süleyman Sadeddin (2000). Mecelletü’n-Nisâb fi’n-Nisbi ve’l-Künâ ve’l-Elkâb. (Tıpkı Basım). Ankara: KB Kütüphaneler Genel Müdürlüğü. 262.

Özcan, Abdulkadir (1989). Şakâik-i Nu’mâniye ve Zeyilleri Vekâyi’ül-Fudalâ I, Şeyhî Mehmed Efendi. İstanbul: Çağrı Yay. 671-672.

 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. İBRAHİM HALİL TUĞLUK
Yayın Tarihi: 06.01.2014
Güncelleme Tarihi: 23.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Ham-kad-i dâ’ire-i rûh-ı revândur kemerün

Mâr-ı pîçîdeleri rişte-i cândur kemerün

 

Kârbân-ı dil-i uşşâkı şikâr itmek içün

Dolaşur belde gezer nice zamândur kemerün

 

(Özcan, Abdulkadir (1989). Şakâik-i Nu’mâniye ve Zeyilleri Vekâyi’ül-Fudalâ I, Şeyhî Mehmed Efendi. İstanbul: Çağrı Yay. 672.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Seyyidhan Kömürcüd. 1978 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2Metin Fındıkçıd. 01 Aralık 1960 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3Hıdır Kadircan Keskinborad. 6 Nisan 1959 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4Seyyidhan Kömürcüd. 1978 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5Metin Fındıkçıd. 01 Aralık 1960 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6Hıdır Kadircan Keskinborad. 6 Nisan 1959 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7Seyyidhan Kömürcüd. 1978 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8Metin Fındıkçıd. 01 Aralık 1960 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9Hıdır Kadircan Keskinborad. 6 Nisan 1959 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10Seyyidhan Kömürcüd. 1978 - ö. ?MeslekGörüntüle
11Metin Fındıkçıd. 01 Aralık 1960 - ö. ?MeslekGörüntüle
12Hıdır Kadircan Keskinborad. 6 Nisan 1959 - ö. ?MeslekGörüntüle
13Seyyidhan Kömürcüd. 1978 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Metin Fındıkçıd. 01 Aralık 1960 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Hıdır Kadircan Keskinborad. 6 Nisan 1959 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Seyyidhan Kömürcüd. 1978 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17Metin Fındıkçıd. 01 Aralık 1960 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18Hıdır Kadircan Keskinborad. 6 Nisan 1959 - ö. ?Madde AdıGörüntüle