SÛZÎ, Derviş Osman

(d. ?/? - ö. 1086/1676)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

17. yy. şairlerinden Sûzî, Mardin’de doğmuştur. Asıl adı Osman’dır. Mardin’in tanınmış ailelerinden birinin oğludur. Küçüklüğünden itibaren ilimle uğraşmaya başlamış olan Sûzî, daha sonra İstanbul’a gelerek Mevlevî tarikatına dâhil olmuş, bir ara Konya’ya giderek Şeyh Abdulhalim (I. Bostan) Çelebi’ye intisap etmiştir. Derviş Osman olarak tanınan Sûzî, 1086 / 1676’da vefat etmiştir.

Şairin şiirleri toplu olarak elde mevcut değildir. Esrâr Dede, şairin Sûzî, mahlasını almasını gönlü aşkla yanan birisi olmasına bağlar ve şiirlerinden övgüyle söz eder (Genç 2001:58).

Kaynakça

Abdülkadiroğlu, Abdülkerim (1985). İsmail Belîğ Nuhbetü'l-Âsâr li-Zeyl-i Zübdeti'l-Eşâr. Ankara. Gazi Üniv. Yay. 216-217.

Açık, N. (2007). “Sûzî”. Türk Dünyası Ortak Edebiyatı: Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi. C. VII. Ankara: AKM Yay. 652.

Akbayar, Nuri-Kahraman, Seyit Ali: (1996) Mehmed Süreyya. Sicill-i Osmânî. İstanbul: Tarih Vakfı Yay. 1523.

Coşkun, Ali Osman (1985). Seyrekzâde Mehmed Âsım’ın Hayatı ve Zeyl-i Zübdetü’l-Eş’âr Adlı Eseri. Gazi Üniv Yüksek Lisans Tezi. Ankara: 80.

Çapan, Pervin (2005). Mustafa Safâyî Efendi Tezkire-i Safâyî (Nuhbetu’l-Âsaâr Min Fevâ’idi’i-Eş’âr) İnceleme-Metin-İndeks. Ankara: AKM Yay.. 273.

Genç, İlhan (2000). Tezkire-i Şuarâ-yı Mevleviyye. Ankara: AKM Yay. 244-245

Kurnaz, Cemal-Tatçı, Mustafa (2001). “Sûzî” Tuman, Nail Tuhfe-i Nâilî. C. I. Ankara: Bizim Büro Yay. 456.

Müstakimzade Süleyman Sadeddin (2000). Mecelletü’n-Nisâb fi’n-Nisbi ve’l-Künâ ve’l-Elkâb. (Tıpkı Basım). Ankara: KB Kütüphaneler Genel Müdürlüğü. 262.

Özcan, Abdulkadir (1989). Şakâik-i Nu’mâniye ve Zeyilleri Vekâyi’ül-Fudalâ I, Şeyhî Mehmed Efendi. İstanbul: Çağrı Yay. 671-672.

 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. İBRAHİM HALİL TUĞLUK
Yayın Tarihi: 06.01.2014
Güncelleme Tarihi: 23.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Ham-kad-i dâ’ire-i rûh-ı revândur kemerün

Mâr-ı pîçîdeleri rişte-i cândur kemerün

 

Kârbân-ı dil-i uşşâkı şikâr itmek içün

Dolaşur belde gezer nice zamândur kemerün

 

(Özcan, Abdulkadir (1989). Şakâik-i Nu’mâniye ve Zeyilleri Vekâyi’ül-Fudalâ I, Şeyhî Mehmed Efendi. İstanbul: Çağrı Yay. 672.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Halime Torosd. 17 Temmuz 1960 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2GEYLANİ/GÜLER/HÜR OZAN, Abdülkadir Gülerd. 01.01.1946 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3NÂMÎ, Abdülvahîdd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4Halime Torosd. 17 Temmuz 1960 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5GEYLANİ/GÜLER/HÜR OZAN, Abdülkadir Gülerd. 01.01.1946 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6NÂMÎ, Abdülvahîdd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7Halime Torosd. 17 Temmuz 1960 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8GEYLANİ/GÜLER/HÜR OZAN, Abdülkadir Gülerd. 01.01.1946 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9NÂMÎ, Abdülvahîdd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10Halime Torosd. 17 Temmuz 1960 - ö. ?MeslekGörüntüle
11GEYLANİ/GÜLER/HÜR OZAN, Abdülkadir Gülerd. 01.01.1946 - ö. ?MeslekGörüntüle
12NÂMÎ, Abdülvahîdd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
13Halime Torosd. 17 Temmuz 1960 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14GEYLANİ/GÜLER/HÜR OZAN, Abdülkadir Gülerd. 01.01.1946 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15NÂMÎ, Abdülvahîdd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Halime Torosd. 17 Temmuz 1960 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17GEYLANİ/GÜLER/HÜR OZAN, Abdülkadir Gülerd. 01.01.1946 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18NÂMÎ, Abdülvahîdd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle