TAHRİRÎ

(d. ?/? - ö. ?/?)
âşık
(Âşık / Yüzyılı Beli Değil / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Hızrî’nin “Cem’ü-Şâirân” isimli şâirnâmesinde ismi geçmektedir. 

Kaynakça

Kaya, Doğan (1990). “Tahrîrî”. Şairnâmeler. Ankara: Kültür Bakanlığı Halk Kültürünü Araştırma Dairesi Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. PETEK ERSOY İNCİ
Yayın Tarihi: 17.07.2014
Güncelleme Tarihi: 12.12.2020

Eserlerinden Örnekler