TAHSÎN

(d. ?/? - ö. 23 Safer 1287/25 Mayıs 1870\'te hayatta)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Trabzonlu şairlerden olduğu dışında hayatı hakkında bir bilgiye sahip değiliz. Trabzon’da bir mezar kitabesinde tarih manzumesi bulunmaktadır. Bu manzume Hasan Rûşen Efendi (ö. 23 Safer 1287/25 Mayıs 1870)’ye aittir. Bu manzumedeki tarihten 19. yüzyılın ikinci yarısında Trabzon’da yaşadığı ve 23 Safer 1287/25 Mayıs 1870’te hayatta olduğu anlaşılmaktadır. 

Kaynakça

Yüksel, Murat (1993). Geçmişten Günümüze Trabzon Şairleri (Osmanlı Dönemi). C. 1. Trabzon: Yunus Dergisi Yay.

Yüksel, Murat (2007). “Tahsîn”. Türk Dünyası Ortak Edebiyatı, Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi. C. 8. Ankara: AKM Yay. 150-151.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. BEYHAN KESİK
Yayın Tarihi: 18.04.2014
Güncelleme Tarihi: 29.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Hasan Rûşen Efendi

Huve’l-Hayyu’l-Bâkî

Bu dünyâ ‘âlem-i gamdır ‘azîzim

Gelen çekmekdedir her cevri dâ’im

Şefî‘u’l-müznibîndir ol Resûl de

Şefâ‘at eder elbet olma vâhim

Letâfetle cihândan istedi rıhlet

Meded etsün buna rahmetle Râhim

Enîn ü âh ile bu kilk-i Tahsîn

Ana târîh güherle oldu râkım

Hasan Rûşen Efendi oldu işte

Reh-i gülzâr-ı ‘âlî içre ‘âzim

(Yüksel, Murat (1993). Geçmişten Günümüze Trabzon Şairleri (Osmanlı Dönemi). C. 1. Trabzon: Yunus Dergisi Yay. 100.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Umay Gedikoğlud. 22 Mayıs 1966 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2BAHATTİN ÇAMURALİd. 1931 - ö. 27.04.1991Doğum YeriGörüntüle
3Mehmet Kubilay Saraçd. 1936 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4Umay Gedikoğlud. 22 Mayıs 1966 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5BAHATTİN ÇAMURALİd. 1931 - ö. 27.04.1991Doğum YılıGörüntüle
6Mehmet Kubilay Saraçd. 1936 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7Umay Gedikoğlud. 22 Mayıs 1966 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8BAHATTİN ÇAMURALİd. 1931 - ö. 27.04.1991Ölüm YılıGörüntüle
9Mehmet Kubilay Saraçd. 1936 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10Umay Gedikoğlud. 22 Mayıs 1966 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11BAHATTİN ÇAMURALİd. 1931 - ö. 27.04.1991Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12Mehmet Kubilay Saraçd. 1936 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13Umay Gedikoğlud. 22 Mayıs 1966 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
14BAHATTİN ÇAMURALİd. 1931 - ö. 27.04.1991Madde AdıGörüntüle
15Mehmet Kubilay Saraçd. 1936 - ö. ?Madde AdıGörüntüle