TAL'AT, Tekirdağlı

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Tal‘at Tekirdağ’da doğmuş, daha sonra İstanbul’a gelerek bir müddet burada ikamet etmiştir. İstanbul’da bulunduğu süre zarfında kâtiplik hizmetinde bulunan şair, daha sonra tekrar Tekirdağ’a dönmüştür (Fatîn 1271: 252). Tal‘at’ın Sultan Abdülmecîd devri şairlerinden biri olduğu ve bu padişahın saltanatının son yıllarına yetiştiği yine kaynakların bize aktardığı bilgilerdendir (Mehmed Süreyya 1311: 253).

Tekirdağ’da bulunan Rüstem Paşa Camii’nin ve Orta Cami’nin onarım kitabeleri Tal‘at tarafından yazılmıştır (Çevik 1949: 66, 73,74).

Kaynakça

Çevik, Hikmet (1949). Tekirdağ Tarihi Araştırmaları. İstanbul: Ahmet Sait Basımevi.

Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü’l-Eş‘âr. İstanbul.

Mehmed Süreyya (1308-15/1890-97). Sicill-i Osmânî. C. III. İstanbul: Matbaa-i Âmire.

Oy, Aydın (1995).Yüzyıllar Boyunca Tekirdağlı Şair ve Yazarlar. İstanbul: Tekirdağ Valiliği Yay.

Yücebaş, A. Hilmi (1939). Tekirdağlı Şairler. İstanbul: Cumhuriyet Matbaası.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DR. ÖĞR. ÜYESİ ERDOĞAN TAŞTAN
Yayın Tarihi: 23.05.2014
Güncelleme Tarihi: 29.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel
Bulsam bu ‘aşk ilinden iderdim sefer mefer
Bilmezdim anda câna ne gamlar deger meger

Her şeb hücûm-ı ceyş-i hayâli o meh-veşin
İtdi burûc-ı kalbimi misl-i kamer memer

‘Azm eyle sûy-ı yâra dilâ vuslat ihtimâl
İkbâl-i câha virmededir çün hazar mazar

Agyâr kûy-ı dilberi gezsin ko hırs ile
Yelmekde pây-ı kelbe virir mi keder meder

Tal‘at kümeyt-i hâmene hem-pâ olam diyen
Olur fezâ-yı nazm-ı sühanda teker meker
(Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü’l-Eş‘âr. İstanbul. 252.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Nevin İşlekd. 29 Kasım 1936 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2ATÂd. ? - ö. 19. yy.Doğum YeriGörüntüle
3Sinan Bayraktard. 10 Haziran 1964 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4Nevin İşlekd. 29 Kasım 1936 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5ATÂd. ? - ö. 19. yy.Doğum YılıGörüntüle
6Sinan Bayraktard. 10 Haziran 1964 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7Nevin İşlekd. 29 Kasım 1936 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8ATÂd. ? - ö. 19. yy.Ölüm YılıGörüntüle
9Sinan Bayraktard. 10 Haziran 1964 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10Nevin İşlekd. 29 Kasım 1936 - ö. ?MeslekGörüntüle
11ATÂd. ? - ö. 19. yy.MeslekGörüntüle
12Sinan Bayraktard. 10 Haziran 1964 - ö. ?MeslekGörüntüle
13Nevin İşlekd. 29 Kasım 1936 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14ATÂd. ? - ö. 19. yy.Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Sinan Bayraktard. 10 Haziran 1964 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Nevin İşlekd. 29 Kasım 1936 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17ATÂd. ? - ö. 19. yy.Madde AdıGörüntüle
18Sinan Bayraktard. 10 Haziran 1964 - ö. ?Madde AdıGörüntüle