TAL'AT, Tekirdağlı

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Tal‘at Tekirdağ’da doğmuş, daha sonra İstanbul’a gelerek bir müddet burada ikamet etmiştir. İstanbul’da bulunduğu süre zarfında kâtiplik hizmetinde bulunan şair, daha sonra tekrar Tekirdağ’a dönmüştür (Fatîn 1271: 252). Tal‘at’ın Sultan Abdülmecîd devri şairlerinden biri olduğu ve bu padişahın saltanatının son yıllarına yetiştiği yine kaynakların bize aktardığı bilgilerdendir (Mehmed Süreyya 1311: 253).

Tekirdağ’da bulunan Rüstem Paşa Camii’nin ve Orta Cami’nin onarım kitabeleri Tal‘at tarafından yazılmıştır (Çevik 1949: 66, 73,74).

Kaynakça

Çevik, Hikmet (1949). Tekirdağ Tarihi Araştırmaları. İstanbul: Ahmet Sait Basımevi.

Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü’l-Eş‘âr. İstanbul.

Mehmed Süreyya (1308-15/1890-97). Sicill-i Osmânî. C. III. İstanbul: Matbaa-i Âmire.

Oy, Aydın (1995).Yüzyıllar Boyunca Tekirdağlı Şair ve Yazarlar. İstanbul: Tekirdağ Valiliği Yay.

Yücebaş, A. Hilmi (1939). Tekirdağlı Şairler. İstanbul: Cumhuriyet Matbaası.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DR. ÖĞR. ÜYESİ ERDOĞAN TAŞTAN
Yayın Tarihi: 23.05.2014
Güncelleme Tarihi: 29.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel
Bulsam bu ‘aşk ilinden iderdim sefer mefer
Bilmezdim anda câna ne gamlar deger meger

Her şeb hücûm-ı ceyş-i hayâli o meh-veşin
İtdi burûc-ı kalbimi misl-i kamer memer

‘Azm eyle sûy-ı yâra dilâ vuslat ihtimâl
İkbâl-i câha virmededir çün hazar mazar

Agyâr kûy-ı dilberi gezsin ko hırs ile
Yelmekde pây-ı kelbe virir mi keder meder

Tal‘at kümeyt-i hâmene hem-pâ olam diyen
Olur fezâ-yı nazm-ı sühanda teker meker
(Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü’l-Eş‘âr. İstanbul. 252.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1İlhan Engind. 16 Mayıs 1925 - ö. 25 Aralık 1990Doğum YeriGörüntüle
2HÂLİS, Hacı Pîr Efendid. 1810-1811 - ö. 1880-1881Doğum YeriGörüntüle
3Memduh Şevket Esendald. 28 Mart 1884 - ö. 17 Mayıs 1952Doğum YeriGörüntüle
4İlhan Engind. 16 Mayıs 1925 - ö. 25 Aralık 1990Doğum YılıGörüntüle
5HÂLİS, Hacı Pîr Efendid. 1810-1811 - ö. 1880-1881Doğum YılıGörüntüle
6Memduh Şevket Esendald. 28 Mart 1884 - ö. 17 Mayıs 1952Doğum YılıGörüntüle
7İlhan Engind. 16 Mayıs 1925 - ö. 25 Aralık 1990Ölüm YılıGörüntüle
8HÂLİS, Hacı Pîr Efendid. 1810-1811 - ö. 1880-1881Ölüm YılıGörüntüle
9Memduh Şevket Esendald. 28 Mart 1884 - ö. 17 Mayıs 1952Ölüm YılıGörüntüle
10İlhan Engind. 16 Mayıs 1925 - ö. 25 Aralık 1990MeslekGörüntüle
11HÂLİS, Hacı Pîr Efendid. 1810-1811 - ö. 1880-1881MeslekGörüntüle
12Memduh Şevket Esendald. 28 Mart 1884 - ö. 17 Mayıs 1952MeslekGörüntüle
13İlhan Engind. 16 Mayıs 1925 - ö. 25 Aralık 1990Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14HÂLİS, Hacı Pîr Efendid. 1810-1811 - ö. 1880-1881Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Memduh Şevket Esendald. 28 Mart 1884 - ö. 17 Mayıs 1952Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16İlhan Engind. 16 Mayıs 1925 - ö. 25 Aralık 1990Madde AdıGörüntüle
17HÂLİS, Hacı Pîr Efendid. 1810-1811 - ö. 1880-1881Madde AdıGörüntüle
18Memduh Şevket Esendald. 28 Mart 1884 - ö. 17 Mayıs 1952Madde AdıGörüntüle