TÂLİB, Abdullâh Tâlib Efendi

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Nerede ve ne zaman doğduğu bilinmeyen şairin asıl adı Abdullah’tır. Mısır kadılarından Uzun Ali Efendi’nin oğludur. 1122/1710-11 yılında Paşmakçı-zâde Seyyid Ali Efendi’den mülazım oldu. Sultan III. Ahmed’in damadı olan Damat İbrahim Paşa’yı övmek amacıyla yazdığı kasideyle Paşa’nın dairesine girdi. Çeşitli yerlerde müderrislik yaptıktan sonra Anadolu kazaskeri Seyyid Abdullah Efendi’nin inayetiyle Mısır kaleminde şıkk-ı sânî kadısı oldu. Ölüm tarihi hakkında elde kayıt bulunmamaktadır.

Abdullah Tâlib Efendi’nin herhangi bir eserinin olup olmadığı bilinmemektedir. Sâlim, Tâlib’in temiz bir tabiata sahip çevik biri olduğunu belirtir (İnce 2005: 473).

Kaynakça

İnce, Adnan (hzl.) (2005). Tezkîretü’ş-Şu’arâ, Sâlim Efendi. Ankara: AKM Yay. 473-74.

İpekten, Halûk, M. İsen, R. Toparlı, N. Okçu ve T. Karabey (1998). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî- Dîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. C. 2. Ankara: Bizim Büro Yay. 579.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. YUNUS KAPLAN
Yayın Tarihi: 11.05.2015
Güncelleme Tarihi: 12.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Ne bir bûy-ı vefâ gördük bu dehrin gülsitânından

Ne berg-i sebzine şâyeste olduk bâgbânından

Ser-i mû fark olunmaz târ-ı gîsû-yı dil-ârâmı

Bakılsa çeşm-i dikkatle o fettânın miyânından

Vücûdu cevher-i ferdin olur da’vâ-yı bî-hüccet

Kıyâs olmasa ol şûhun eger şekl-i dehânından

Olup seng-i cefâsından remîde şimdi ol tıflın

Uçurduk Tâlibâ murg-i huzûru âşiyânından

(İnce, Adnan (hzl.) (2005). Tezkîretü’ş-Şu’arâ, Sâlim Efendi. Ankara: AKM Yay. 474.)

/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:196:int 2
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:196:string 'Invalid argument supplied for foreach()' (length=39)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:196:string '/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php' (length=87)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:196:int 196
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:196:
array (size=8)
 'row' => 
  array (size=35)
   'M_ID' => string '14134' (length=5)
   'M_TEIS' => string '1' (length=1)
   'M_ESKI_ID' => string '7681' (length=4)
   'M_TIPI' => string '5' (length=1)
   'M_ALANI' => string '1' (length=1)
   'M_YUZYILI' => string '4' (length=1)
   'M_SAHASI' => string '6' (length=1)
   'M_REQ' => string 'talib-abdullah-talib-efendi' (length=27)
   'M_ADI' => string 'TÂLİB, Abdullâh Tâlib Efendi' (length=32)
   'M_ADI_SEARCH' => string 'talib abdullah efendi divan şairi' (length=34)
   'M_MAHLASI' => null
   'M_ALTBASLIK' => string 'divan şairi' (length=12)
   'M_DOGUM_HICRI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_HICRI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_YERI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_YERI_SEARCH' => null
   'M_MESLEK' => string 'kadı' (length=5)
   'M_MESLEK_SEARCH' => string 'kadı' (length=5)
   'M_HAYATI' => string '<p>Nerede ve ne zaman doğduğu bilinmeyen şairin asıl adı Abdullah’tır. Mısır kadılarından Uzun Ali Efendi’nin oğludur. 1122/1710-11 yılında Paşmakçı-zâde Seyyid Ali Efendi’den mülazım oldu. Sultan III. Ahmed’in damadı olan Damat İbrahim Paşa’yı övmek amacıyla yazdığı kasideyle Paşa’nın dairesine girdi. Çeşitli yerlerde müderrislik yaptıktan sonra Anadolu kazaskeri Seyyid Abdullah Efendi’nin inayetiyle Mısır kaleminde şıkk-ı sânî kadısı oldu. Ölüm ta'... (length=746)
   'M_HAYATI_SEARCH' => string 'nerede ve ne zaman doğduğu bilinmeyen şairin asıl adı abdullahtır mısır kadılarından uzun ali efendinin oğludur 1122 171011 yılında paşmakçızade seyyid efendiden mülazım oldu sultan ııı ahmedin damadı olan damat ibrahim paşayı övmek amacıyla yazdığı kasideyle paşanın dairesine girdi çeşitli yerlerde müderrislik yaptıktan sonra anadolu kazaskeri abdullah inayetiyle kaleminde şıkkı sani kadısı ölüm tarihi hakkında elde kayıt bulunmamaktadır talib herhangi bir eseri'... (length=627)
   'M_ESERLERI' => string '<p><strong>Gazel</strong></p> <p>Ne bir bûy-ı vefâ gördük bu dehrin gülsitânından</p> <p>Ne berg-i sebzine şâyeste olduk bâgbânından</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ser-i mû fark olunmaz târ-ı gîsû-yı dil-ârâmı</p> <p>Bakılsa çeşm-i dikkatle o fettânın miyânından</p> <p>&nbsp;</p> <p>Vücûdu cevher-i ferdin olur da’vâ-yı bî-hüccet</p> <p>Kıyâs olmasa ol şûhun eger şekl-i dehânından</p> <p>&nbsp;</p> <p>Olup seng-i cefâsından remîde şimdi ol tıflın</p> <p>Uçurduk Tâlib'... (length=675)
   'M_ESERLERI_SEARCH' => string 'gazel ne bir büyı vefa gördük bu dehrin gülsitanından bergi sebzine şayeste olduk bagbanından seri mü fark olunmaz tarı gisüyı dilaramı bakılsa çeşmi dikkatle o fettanın miyanından vücüdu cevheri ferdin olur davayı bihüccet kıyas olmasa ol şühun eger şekli dehanından olup sengi cefasından remide şimdi tıflın uçurduk taliba murgi huzüru aşiyanından ince adnan hzl 2005 tezkiretüşşuara salim efendi ankara akm yay 474' (length=456)
   'M_KAYNAKCA' => string '<p>İnce, Adnan (hzl.) (2005). <em>Tezkîretü’ş-Şu’arâ, </em><em>Sâlim Efendi.</em> Ankara: AKM Yay. 473-74.</p> <p>İpekten, Halûk, M. İsen, R. Toparlı, N. Okçu ve T. Karabey (1998). <em>Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. </em>Ankara: KTB Yay.</p> <p>Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). <em>Mehmet</em> <em>Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî</em>- <em>Dîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri</em>. C. 2. Ankara: Bizim Büro Yay. 579.</p>' (length=484)
   'M_KAYNAKCA_SEARCH' => string 'ince adnan hzl 2005 tezkiretüşşuara salim efendi ankara akm yay 47374 ipekten halük m isen r toparlı n okçu ve t karabey 1998 tezkirelere göre divan edebiyatı isimler sözlüğü ktb kurnaz cemal mustafa tatcı 2001 mehmet nail tuman tuhfei naili şairlerinin muhtasar biyografileri c 2 bizim büro 579' (length=310)
   'M_FULLTEXT_SEARCH' => string 'talib abdullah efendi divan şairi kadı nerede ve ne zaman doğduğu bilinmeyen şairin asıl adı abdullahtır mısır kadılarından uzun ali efendinin oğludur 1122 171011 yılında paşmakçızade seyyid efendiden mülazım oldu sultan ııı ahmedin damadı olan damat ibrahim paşayı övmek amacıyla yazdığı kasideyle paşanın dairesine girdi çeşitli yerlerde müderrislik yaptıktan sonra anadolu kazaskeri inayetiyle kaleminde şıkkı sani kadısı ölüm tarihi hakkında elde kayıt bulunmama'... (length=1309)
   'M_YAZAR' => string 'DOÇ. DR. YUNUS KAPLAN' (length=22)
   'M_YAZAR_SEARCH' => string 'doç. dr. yunus kaplan' (length=22)
   'M_YAYIN_TARIHI' => string '2015-05-11' (length=10)
   'M_GUNCELLEME' => null
   'M_GUNCELLEME_TARIHI' => string '2020-11-12' (length=10)
   'M_GOSTERIM_SAYISI' => string '877' (length=3)
   'M_ISACTIVE' => string '1' (length=1)
   'M_KONTROL' => string '1' (length=1)
 'sn' => int 1
 'listTr' => string '' (length=0)
 'limit' => int 3
 'searchSql' => string '' (length=0)
 'searcResult' => boolean true
 'dt' => 
  array (size=2)
   0 => string '?' (length=1)
   1 => string '' (length=0)
 'value' => string '' (length=0)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:213:int 2
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:213:string 'Invalid argument supplied for foreach()' (length=39)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:213:string '/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php' (length=87)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:213:int 213
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:213:
array (size=8)
 'row' => 
  array (size=35)
   'M_ID' => string '14134' (length=5)
   'M_TEIS' => string '1' (length=1)
   'M_ESKI_ID' => string '7681' (length=4)
   'M_TIPI' => string '5' (length=1)
   'M_ALANI' => string '1' (length=1)
   'M_YUZYILI' => string '4' (length=1)
   'M_SAHASI' => string '6' (length=1)
   'M_REQ' => string 'talib-abdullah-talib-efendi' (length=27)
   'M_ADI' => string 'TÂLİB, Abdullâh Tâlib Efendi' (length=32)
   'M_ADI_SEARCH' => string 'talib abdullah efendi divan şairi' (length=34)
   'M_MAHLASI' => null
   'M_ALTBASLIK' => string 'divan şairi' (length=12)
   'M_DOGUM_HICRI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_HICRI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_YERI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_YERI_SEARCH' => null
   'M_MESLEK' => string 'kadı' (length=5)
   'M_MESLEK_SEARCH' => string 'kadı' (length=5)
   'M_HAYATI' => string '<p>Nerede ve ne zaman doğduğu bilinmeyen şairin asıl adı Abdullah’tır. Mısır kadılarından Uzun Ali Efendi’nin oğludur. 1122/1710-11 yılında Paşmakçı-zâde Seyyid Ali Efendi’den mülazım oldu. Sultan III. Ahmed’in damadı olan Damat İbrahim Paşa’yı övmek amacıyla yazdığı kasideyle Paşa’nın dairesine girdi. Çeşitli yerlerde müderrislik yaptıktan sonra Anadolu kazaskeri Seyyid Abdullah Efendi’nin inayetiyle Mısır kaleminde şıkk-ı sânî kadısı oldu. Ölüm ta'... (length=746)
   'M_HAYATI_SEARCH' => string 'nerede ve ne zaman doğduğu bilinmeyen şairin asıl adı abdullahtır mısır kadılarından uzun ali efendinin oğludur 1122 171011 yılında paşmakçızade seyyid efendiden mülazım oldu sultan ııı ahmedin damadı olan damat ibrahim paşayı övmek amacıyla yazdığı kasideyle paşanın dairesine girdi çeşitli yerlerde müderrislik yaptıktan sonra anadolu kazaskeri abdullah inayetiyle kaleminde şıkkı sani kadısı ölüm tarihi hakkında elde kayıt bulunmamaktadır talib herhangi bir eseri'... (length=627)
   'M_ESERLERI' => string '<p><strong>Gazel</strong></p> <p>Ne bir bûy-ı vefâ gördük bu dehrin gülsitânından</p> <p>Ne berg-i sebzine şâyeste olduk bâgbânından</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ser-i mû fark olunmaz târ-ı gîsû-yı dil-ârâmı</p> <p>Bakılsa çeşm-i dikkatle o fettânın miyânından</p> <p>&nbsp;</p> <p>Vücûdu cevher-i ferdin olur da’vâ-yı bî-hüccet</p> <p>Kıyâs olmasa ol şûhun eger şekl-i dehânından</p> <p>&nbsp;</p> <p>Olup seng-i cefâsından remîde şimdi ol tıflın</p> <p>Uçurduk Tâlib'... (length=675)
   'M_ESERLERI_SEARCH' => string 'gazel ne bir büyı vefa gördük bu dehrin gülsitanından bergi sebzine şayeste olduk bagbanından seri mü fark olunmaz tarı gisüyı dilaramı bakılsa çeşmi dikkatle o fettanın miyanından vücüdu cevheri ferdin olur davayı bihüccet kıyas olmasa ol şühun eger şekli dehanından olup sengi cefasından remide şimdi tıflın uçurduk taliba murgi huzüru aşiyanından ince adnan hzl 2005 tezkiretüşşuara salim efendi ankara akm yay 474' (length=456)
   'M_KAYNAKCA' => string '<p>İnce, Adnan (hzl.) (2005). <em>Tezkîretü’ş-Şu’arâ, </em><em>Sâlim Efendi.</em> Ankara: AKM Yay. 473-74.</p> <p>İpekten, Halûk, M. İsen, R. Toparlı, N. Okçu ve T. Karabey (1998). <em>Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. </em>Ankara: KTB Yay.</p> <p>Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). <em>Mehmet</em> <em>Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî</em>- <em>Dîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri</em>. C. 2. Ankara: Bizim Büro Yay. 579.</p>' (length=484)
   'M_KAYNAKCA_SEARCH' => string 'ince adnan hzl 2005 tezkiretüşşuara salim efendi ankara akm yay 47374 ipekten halük m isen r toparlı n okçu ve t karabey 1998 tezkirelere göre divan edebiyatı isimler sözlüğü ktb kurnaz cemal mustafa tatcı 2001 mehmet nail tuman tuhfei naili şairlerinin muhtasar biyografileri c 2 bizim büro 579' (length=310)
   'M_FULLTEXT_SEARCH' => string 'talib abdullah efendi divan şairi kadı nerede ve ne zaman doğduğu bilinmeyen şairin asıl adı abdullahtır mısır kadılarından uzun ali efendinin oğludur 1122 171011 yılında paşmakçızade seyyid efendiden mülazım oldu sultan ııı ahmedin damadı olan damat ibrahim paşayı övmek amacıyla yazdığı kasideyle paşanın dairesine girdi çeşitli yerlerde müderrislik yaptıktan sonra anadolu kazaskeri inayetiyle kaleminde şıkkı sani kadısı ölüm tarihi hakkında elde kayıt bulunmama'... (length=1309)
   'M_YAZAR' => string 'DOÇ. DR. YUNUS KAPLAN' (length=22)
   'M_YAZAR_SEARCH' => string 'doç. dr. yunus kaplan' (length=22)
   'M_YAYIN_TARIHI' => string '2015-05-11' (length=10)
   'M_GUNCELLEME' => null
   'M_GUNCELLEME_TARIHI' => string '2020-11-12' (length=10)
   'M_GOSTERIM_SAYISI' => string '877' (length=3)
   'M_ISACTIVE' => string '1' (length=1)
   'M_KONTROL' => string '1' (length=1)
 'sn' => int 1
 'listTr' => string '' (length=0)
 'limit' => int 3
 'searchSql' => string '' (length=0)
 'searcResult' => boolean true
 'dt' => 
  array (size=2)
   0 => string '?' (length=1)
   1 => string '' (length=0)
 'value' => string '' (length=0)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:228:int 2
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:228:string 'Invalid argument supplied for foreach()' (length=39)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:228:string '/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php' (length=87)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:228:int 228
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:228:
array (size=8)
 'row' => 
  array (size=35)
   'M_ID' => string '14134' (length=5)
   'M_TEIS' => string '1' (length=1)
   'M_ESKI_ID' => string '7681' (length=4)
   'M_TIPI' => string '5' (length=1)
   'M_ALANI' => string '1' (length=1)
   'M_YUZYILI' => string '4' (length=1)
   'M_SAHASI' => string '6' (length=1)
   'M_REQ' => string 'talib-abdullah-talib-efendi' (length=27)
   'M_ADI' => string 'TÂLİB, Abdullâh Tâlib Efendi' (length=32)
   'M_ADI_SEARCH' => string 'talib abdullah efendi divan şairi' (length=34)
   'M_MAHLASI' => null
   'M_ALTBASLIK' => string 'divan şairi' (length=12)
   'M_DOGUM_HICRI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_HICRI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_YERI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_YERI_SEARCH' => null
   'M_MESLEK' => string 'kadı' (length=5)
   'M_MESLEK_SEARCH' => string 'kadı' (length=5)
   'M_HAYATI' => string '<p>Nerede ve ne zaman doğduğu bilinmeyen şairin asıl adı Abdullah’tır. Mısır kadılarından Uzun Ali Efendi’nin oğludur. 1122/1710-11 yılında Paşmakçı-zâde Seyyid Ali Efendi’den mülazım oldu. Sultan III. Ahmed’in damadı olan Damat İbrahim Paşa’yı övmek amacıyla yazdığı kasideyle Paşa’nın dairesine girdi. Çeşitli yerlerde müderrislik yaptıktan sonra Anadolu kazaskeri Seyyid Abdullah Efendi’nin inayetiyle Mısır kaleminde şıkk-ı sânî kadısı oldu. Ölüm ta'... (length=746)
   'M_HAYATI_SEARCH' => string 'nerede ve ne zaman doğduğu bilinmeyen şairin asıl adı abdullahtır mısır kadılarından uzun ali efendinin oğludur 1122 171011 yılında paşmakçızade seyyid efendiden mülazım oldu sultan ııı ahmedin damadı olan damat ibrahim paşayı övmek amacıyla yazdığı kasideyle paşanın dairesine girdi çeşitli yerlerde müderrislik yaptıktan sonra anadolu kazaskeri abdullah inayetiyle kaleminde şıkkı sani kadısı ölüm tarihi hakkında elde kayıt bulunmamaktadır talib herhangi bir eseri'... (length=627)
   'M_ESERLERI' => string '<p><strong>Gazel</strong></p> <p>Ne bir bûy-ı vefâ gördük bu dehrin gülsitânından</p> <p>Ne berg-i sebzine şâyeste olduk bâgbânından</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ser-i mû fark olunmaz târ-ı gîsû-yı dil-ârâmı</p> <p>Bakılsa çeşm-i dikkatle o fettânın miyânından</p> <p>&nbsp;</p> <p>Vücûdu cevher-i ferdin olur da’vâ-yı bî-hüccet</p> <p>Kıyâs olmasa ol şûhun eger şekl-i dehânından</p> <p>&nbsp;</p> <p>Olup seng-i cefâsından remîde şimdi ol tıflın</p> <p>Uçurduk Tâlib'... (length=675)
   'M_ESERLERI_SEARCH' => string 'gazel ne bir büyı vefa gördük bu dehrin gülsitanından bergi sebzine şayeste olduk bagbanından seri mü fark olunmaz tarı gisüyı dilaramı bakılsa çeşmi dikkatle o fettanın miyanından vücüdu cevheri ferdin olur davayı bihüccet kıyas olmasa ol şühun eger şekli dehanından olup sengi cefasından remide şimdi tıflın uçurduk taliba murgi huzüru aşiyanından ince adnan hzl 2005 tezkiretüşşuara salim efendi ankara akm yay 474' (length=456)
   'M_KAYNAKCA' => string '<p>İnce, Adnan (hzl.) (2005). <em>Tezkîretü’ş-Şu’arâ, </em><em>Sâlim Efendi.</em> Ankara: AKM Yay. 473-74.</p> <p>İpekten, Halûk, M. İsen, R. Toparlı, N. Okçu ve T. Karabey (1998). <em>Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. </em>Ankara: KTB Yay.</p> <p>Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). <em>Mehmet</em> <em>Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî</em>- <em>Dîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri</em>. C. 2. Ankara: Bizim Büro Yay. 579.</p>' (length=484)
   'M_KAYNAKCA_SEARCH' => string 'ince adnan hzl 2005 tezkiretüşşuara salim efendi ankara akm yay 47374 ipekten halük m isen r toparlı n okçu ve t karabey 1998 tezkirelere göre divan edebiyatı isimler sözlüğü ktb kurnaz cemal mustafa tatcı 2001 mehmet nail tuman tuhfei naili şairlerinin muhtasar biyografileri c 2 bizim büro 579' (length=310)
   'M_FULLTEXT_SEARCH' => string 'talib abdullah efendi divan şairi kadı nerede ve ne zaman doğduğu bilinmeyen şairin asıl adı abdullahtır mısır kadılarından uzun ali efendinin oğludur 1122 171011 yılında paşmakçızade seyyid efendiden mülazım oldu sultan ııı ahmedin damadı olan damat ibrahim paşayı övmek amacıyla yazdığı kasideyle paşanın dairesine girdi çeşitli yerlerde müderrislik yaptıktan sonra anadolu kazaskeri inayetiyle kaleminde şıkkı sani kadısı ölüm tarihi hakkında elde kayıt bulunmama'... (length=1309)
   'M_YAZAR' => string 'DOÇ. DR. YUNUS KAPLAN' (length=22)
   'M_YAZAR_SEARCH' => string 'doç. dr. yunus kaplan' (length=22)
   'M_YAYIN_TARIHI' => string '2015-05-11' (length=10)
   'M_GUNCELLEME' => null
   'M_GUNCELLEME_TARIHI' => string '2020-11-12' (length=10)
   'M_GOSTERIM_SAYISI' => string '877' (length=3)
   'M_ISACTIVE' => string '1' (length=1)
   'M_KONTROL' => string '1' (length=1)
 'sn' => int 1
 'listTr' => string '' (length=0)
 'limit' => int 3
 'searchSql' => string 'SELECT * FROM madde WHERE MATCH (M_MESLEK_SEARCH) AGAINST ('kadı' IN BOOLEAN MODE) AND M_ISACTIVE = 1 AND M_ID <> 14134 ORDER BY RAND() LIMIT 0,3' (length=146)
 'searcResult' => boolean true
 'dt' => 
  array (size=2)
   0 => string '?' (length=1)
   1 => string '' (length=0)
 'value' => string '' (length=0)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:243:int 2
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:243:string 'Invalid argument supplied for foreach()' (length=39)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:243:string '/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php' (length=87)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:243:int 243
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:243:
array (size=8)
 'row' => 
  array (size=35)
   'M_ID' => string '14134' (length=5)
   'M_TEIS' => string '1' (length=1)
   'M_ESKI_ID' => string '7681' (length=4)
   'M_TIPI' => string '5' (length=1)
   'M_ALANI' => string '1' (length=1)
   'M_YUZYILI' => string '4' (length=1)
   'M_SAHASI' => string '6' (length=1)
   'M_REQ' => string 'talib-abdullah-talib-efendi' (length=27)
   'M_ADI' => string 'TÂLİB, Abdullâh Tâlib Efendi' (length=32)
   'M_ADI_SEARCH' => string 'talib abdullah efendi divan şairi' (length=34)
   'M_MAHLASI' => null
   'M_ALTBASLIK' => string 'divan şairi' (length=12)
   'M_DOGUM_HICRI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_HICRI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_YERI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_YERI_SEARCH' => null
   'M_MESLEK' => string 'kadı' (length=5)
   'M_MESLEK_SEARCH' => string 'kadı' (length=5)
   'M_HAYATI' => string '<p>Nerede ve ne zaman doğduğu bilinmeyen şairin asıl adı Abdullah’tır. Mısır kadılarından Uzun Ali Efendi’nin oğludur. 1122/1710-11 yılında Paşmakçı-zâde Seyyid Ali Efendi’den mülazım oldu. Sultan III. Ahmed’in damadı olan Damat İbrahim Paşa’yı övmek amacıyla yazdığı kasideyle Paşa’nın dairesine girdi. Çeşitli yerlerde müderrislik yaptıktan sonra Anadolu kazaskeri Seyyid Abdullah Efendi’nin inayetiyle Mısır kaleminde şıkk-ı sânî kadısı oldu. Ölüm ta'... (length=746)
   'M_HAYATI_SEARCH' => string 'nerede ve ne zaman doğduğu bilinmeyen şairin asıl adı abdullahtır mısır kadılarından uzun ali efendinin oğludur 1122 171011 yılında paşmakçızade seyyid efendiden mülazım oldu sultan ııı ahmedin damadı olan damat ibrahim paşayı övmek amacıyla yazdığı kasideyle paşanın dairesine girdi çeşitli yerlerde müderrislik yaptıktan sonra anadolu kazaskeri abdullah inayetiyle kaleminde şıkkı sani kadısı ölüm tarihi hakkında elde kayıt bulunmamaktadır talib herhangi bir eseri'... (length=627)
   'M_ESERLERI' => string '<p><strong>Gazel</strong></p> <p>Ne bir bûy-ı vefâ gördük bu dehrin gülsitânından</p> <p>Ne berg-i sebzine şâyeste olduk bâgbânından</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ser-i mû fark olunmaz târ-ı gîsû-yı dil-ârâmı</p> <p>Bakılsa çeşm-i dikkatle o fettânın miyânından</p> <p>&nbsp;</p> <p>Vücûdu cevher-i ferdin olur da’vâ-yı bî-hüccet</p> <p>Kıyâs olmasa ol şûhun eger şekl-i dehânından</p> <p>&nbsp;</p> <p>Olup seng-i cefâsından remîde şimdi ol tıflın</p> <p>Uçurduk Tâlib'... (length=675)
   'M_ESERLERI_SEARCH' => string 'gazel ne bir büyı vefa gördük bu dehrin gülsitanından bergi sebzine şayeste olduk bagbanından seri mü fark olunmaz tarı gisüyı dilaramı bakılsa çeşmi dikkatle o fettanın miyanından vücüdu cevheri ferdin olur davayı bihüccet kıyas olmasa ol şühun eger şekli dehanından olup sengi cefasından remide şimdi tıflın uçurduk taliba murgi huzüru aşiyanından ince adnan hzl 2005 tezkiretüşşuara salim efendi ankara akm yay 474' (length=456)
   'M_KAYNAKCA' => string '<p>İnce, Adnan (hzl.) (2005). <em>Tezkîretü’ş-Şu’arâ, </em><em>Sâlim Efendi.</em> Ankara: AKM Yay. 473-74.</p> <p>İpekten, Halûk, M. İsen, R. Toparlı, N. Okçu ve T. Karabey (1998). <em>Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. </em>Ankara: KTB Yay.</p> <p>Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). <em>Mehmet</em> <em>Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî</em>- <em>Dîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri</em>. C. 2. Ankara: Bizim Büro Yay. 579.</p>' (length=484)
   'M_KAYNAKCA_SEARCH' => string 'ince adnan hzl 2005 tezkiretüşşuara salim efendi ankara akm yay 47374 ipekten halük m isen r toparlı n okçu ve t karabey 1998 tezkirelere göre divan edebiyatı isimler sözlüğü ktb kurnaz cemal mustafa tatcı 2001 mehmet nail tuman tuhfei naili şairlerinin muhtasar biyografileri c 2 bizim büro 579' (length=310)
   'M_FULLTEXT_SEARCH' => string 'talib abdullah efendi divan şairi kadı nerede ve ne zaman doğduğu bilinmeyen şairin asıl adı abdullahtır mısır kadılarından uzun ali efendinin oğludur 1122 171011 yılında paşmakçızade seyyid efendiden mülazım oldu sultan ııı ahmedin damadı olan damat ibrahim paşayı övmek amacıyla yazdığı kasideyle paşanın dairesine girdi çeşitli yerlerde müderrislik yaptıktan sonra anadolu kazaskeri inayetiyle kaleminde şıkkı sani kadısı ölüm tarihi hakkında elde kayıt bulunmama'... (length=1309)
   'M_YAZAR' => string 'DOÇ. DR. YUNUS KAPLAN' (length=22)
   'M_YAZAR_SEARCH' => string 'doç. dr. yunus kaplan' (length=22)
   'M_YAYIN_TARIHI' => string '2015-05-11' (length=10)
   'M_GUNCELLEME' => null
   'M_GUNCELLEME_TARIHI' => string '2020-11-12' (length=10)
   'M_GOSTERIM_SAYISI' => string '877' (length=3)
   'M_ISACTIVE' => string '1' (length=1)
   'M_KONTROL' => string '1' (length=1)
 'sn' => int 1
 'listTr' => string '' (length=0)
 'limit' => int 3
 'searchSql' => string 'SELECT * FROM madde WHERE M_ALANI = 1 AND M_SAHASI = 6 AND M_YUZYILI = 4 AND M_ISACTIVE = 1 AND M_ID <> 14134 ORDER BY RAND() LIMIT 0,3' (length=135)
 'searcResult' => boolean true
 'dt' => 
  array (size=2)
   0 => string '?' (length=1)
   1 => string '' (length=0)
 'value' => string '' (length=0)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:259:int 2
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:259:string 'Invalid argument supplied for foreach()' (length=39)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:259:string '/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php' (length=87)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:259:int 259
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:259:
array (size=8)
 'row' => 
  array (size=35)
   'M_ID' => string '14134' (length=5)
   'M_TEIS' => string '1' (length=1)
   'M_ESKI_ID' => string '7681' (length=4)
   'M_TIPI' => string '5' (length=1)
   'M_ALANI' => string '1' (length=1)
   'M_YUZYILI' => string '4' (length=1)
   'M_SAHASI' => string '6' (length=1)
   'M_REQ' => string 'talib-abdullah-talib-efendi' (length=27)
   'M_ADI' => string 'TÂLİB, Abdullâh Tâlib Efendi' (length=32)
   'M_ADI_SEARCH' => string 'talib abdullah efendi divan şairi' (length=34)
   'M_MAHLASI' => null
   'M_ALTBASLIK' => string 'divan şairi' (length=12)
   'M_DOGUM_HICRI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_HICRI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_YERI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_YERI_SEARCH' => null
   'M_MESLEK' => string 'kadı' (length=5)
   'M_MESLEK_SEARCH' => string 'kadı' (length=5)
   'M_HAYATI' => string '<p>Nerede ve ne zaman doğduğu bilinmeyen şairin asıl adı Abdullah’tır. Mısır kadılarından Uzun Ali Efendi’nin oğludur. 1122/1710-11 yılında Paşmakçı-zâde Seyyid Ali Efendi’den mülazım oldu. Sultan III. Ahmed’in damadı olan Damat İbrahim Paşa’yı övmek amacıyla yazdığı kasideyle Paşa’nın dairesine girdi. Çeşitli yerlerde müderrislik yaptıktan sonra Anadolu kazaskeri Seyyid Abdullah Efendi’nin inayetiyle Mısır kaleminde şıkk-ı sânî kadısı oldu. Ölüm ta'... (length=746)
   'M_HAYATI_SEARCH' => string 'nerede ve ne zaman doğduğu bilinmeyen şairin asıl adı abdullahtır mısır kadılarından uzun ali efendinin oğludur 1122 171011 yılında paşmakçızade seyyid efendiden mülazım oldu sultan ııı ahmedin damadı olan damat ibrahim paşayı övmek amacıyla yazdığı kasideyle paşanın dairesine girdi çeşitli yerlerde müderrislik yaptıktan sonra anadolu kazaskeri abdullah inayetiyle kaleminde şıkkı sani kadısı ölüm tarihi hakkında elde kayıt bulunmamaktadır talib herhangi bir eseri'... (length=627)
   'M_ESERLERI' => string '<p><strong>Gazel</strong></p> <p>Ne bir bûy-ı vefâ gördük bu dehrin gülsitânından</p> <p>Ne berg-i sebzine şâyeste olduk bâgbânından</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ser-i mû fark olunmaz târ-ı gîsû-yı dil-ârâmı</p> <p>Bakılsa çeşm-i dikkatle o fettânın miyânından</p> <p>&nbsp;</p> <p>Vücûdu cevher-i ferdin olur da’vâ-yı bî-hüccet</p> <p>Kıyâs olmasa ol şûhun eger şekl-i dehânından</p> <p>&nbsp;</p> <p>Olup seng-i cefâsından remîde şimdi ol tıflın</p> <p>Uçurduk Tâlib'... (length=675)
   'M_ESERLERI_SEARCH' => string 'gazel ne bir büyı vefa gördük bu dehrin gülsitanından bergi sebzine şayeste olduk bagbanından seri mü fark olunmaz tarı gisüyı dilaramı bakılsa çeşmi dikkatle o fettanın miyanından vücüdu cevheri ferdin olur davayı bihüccet kıyas olmasa ol şühun eger şekli dehanından olup sengi cefasından remide şimdi tıflın uçurduk taliba murgi huzüru aşiyanından ince adnan hzl 2005 tezkiretüşşuara salim efendi ankara akm yay 474' (length=456)
   'M_KAYNAKCA' => string '<p>İnce, Adnan (hzl.) (2005). <em>Tezkîretü’ş-Şu’arâ, </em><em>Sâlim Efendi.</em> Ankara: AKM Yay. 473-74.</p> <p>İpekten, Halûk, M. İsen, R. Toparlı, N. Okçu ve T. Karabey (1998). <em>Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. </em>Ankara: KTB Yay.</p> <p>Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). <em>Mehmet</em> <em>Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî</em>- <em>Dîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri</em>. C. 2. Ankara: Bizim Büro Yay. 579.</p>' (length=484)
   'M_KAYNAKCA_SEARCH' => string 'ince adnan hzl 2005 tezkiretüşşuara salim efendi ankara akm yay 47374 ipekten halük m isen r toparlı n okçu ve t karabey 1998 tezkirelere göre divan edebiyatı isimler sözlüğü ktb kurnaz cemal mustafa tatcı 2001 mehmet nail tuman tuhfei naili şairlerinin muhtasar biyografileri c 2 bizim büro 579' (length=310)
   'M_FULLTEXT_SEARCH' => string 'talib abdullah efendi divan şairi kadı nerede ve ne zaman doğduğu bilinmeyen şairin asıl adı abdullahtır mısır kadılarından uzun ali efendinin oğludur 1122 171011 yılında paşmakçızade seyyid efendiden mülazım oldu sultan ııı ahmedin damadı olan damat ibrahim paşayı övmek amacıyla yazdığı kasideyle paşanın dairesine girdi çeşitli yerlerde müderrislik yaptıktan sonra anadolu kazaskeri inayetiyle kaleminde şıkkı sani kadısı ölüm tarihi hakkında elde kayıt bulunmama'... (length=1309)
   'M_YAZAR' => string 'DOÇ. DR. YUNUS KAPLAN' (length=22)
   'M_YAZAR_SEARCH' => string 'doç. dr. yunus kaplan' (length=22)
   'M_YAYIN_TARIHI' => string '2015-05-11' (length=10)
   'M_GUNCELLEME' => null
   'M_GUNCELLEME_TARIHI' => string '2020-11-12' (length=10)
   'M_GOSTERIM_SAYISI' => string '877' (length=3)
   'M_ISACTIVE' => string '1' (length=1)
   'M_KONTROL' => string '1' (length=1)
 'sn' => int 1
 'listTr' => string '' (length=0)
 'limit' => int 3
 'searchSql' => string 'SELECT * FROM madde WHERE MATCH (M_ADI_SEARCH) AGAINST ('talib abdullah efendi divan şairi' IN BOOLEAN MODE) AND M_ISACTIVE = 1 AND M_ID <> 14134 ORDER BY RAND() LIMIT 0,3' (length=172)
 'searcResult' => boolean true
 'dt' => 
  array (size=2)
   0 => string '?' (length=1)
   1 => string '' (length=0)
 'value' => string '' (length=0)