TATLICI ALİ

(d. ?/? - ö. ?/?)
âşık
(Âşık / Yüzyılı Beli Değil / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Hasretî'nin "Duydun mu"şiirinde (9. Dörtlük) (Deli Kâzım olmuş barut ambarı/ Tatlıcı Ali'nin tatlıdır kârı/ Nuri Çırağı da döviz simsarı/ Hay havardan bir pay aldı duydun mu) ismi geçmektedir. 

Kaynakça

Kaya, Doğan (1990). Şairnâmeler. Ankara: Kültür Bakanlığı Halk Kültürünü Araştırma Dairesi Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. ZEYNEP SAFİYE BAKİ
Yayın Tarihi: 23.10.2014
Güncelleme Tarihi: 12.12.2020

Eserlerinden Örnekler