TERCİHÎ

(d. ?/? - ö. ?/?)
âşık
(Âşık / Yüzyılı Beli Değil / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

 Tercihî, Gubârî’nin “Vasf-ı Hüdâî Resul ve Cem’-i Şuarâ-yı Gubârî ” adlı şairnâmesinde ismi geçmektedir. (29. dörtlük) 

Kaynakça

Kaya, Doğan (1990). “Tercihî”. Şairnâmeler. Ankara: Kültür Bakanlığı Halk Kültürünü Araştırma Dairesi Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. PETEK ERSOY İNCİ
Yayın Tarihi: 17.07.2014
Güncelleme Tarihi: 12.12.2020

Eserlerinden Örnekler