TEVFÎK, Ahmed Tevfîk Bey

(d. 1220/1225?/1805-06/1810? - ö. 1277/1860)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Fatîn’e göre 1220/1805-06 (Çifçi yty. 78), Mehmed Süreyya’ya göre 1225/1810 (Akbayar 1998: 1628) yılında İstanbul’da doğdu. Moralı Bekir Paşa’nın torunudur. Babıali’de yetişerek 1236/1820-21 yılında sadrazamlık mektupçusu oldu. 1242/1826-27 yılında Gümüşhane ve Sivas’a memur oldu. Görev süresi dolunca tekrar İstanbul’a döndü. 1253/1837-38’de âmedî halifesi olup ardından maliye tezkirecisi ol­du. 1256/1841'de deâvî muavin-i evveli, 1257/1841’de Meclis-i Vâlâ kâtib-i sânîsi, 1258/1842’de Mec­lis-i Vâlâ kâtib-i evveli olup 1259/1843 yılında bu görevden ayrıldı. 1261/1845 yılında Niş ve Sofya’da tekrar memur olarak görev yaptıktan sonra İstanbul’a döndü. 1263/1847 yılında ticaret muavini, 1264/1848 yılında Dâr-ı Şûra azası, 1265/1849 yılında tekrar sadrazamlık mektupçusu, 1269/1853’te ise defter emini olan Ahmed Tevfîk Bey 1277/1860 yılında vefat etti.

Kitabetteki maharetinden dolayı Reşîd Paşa’nın övgülerine mazhar olan Ahmed Tevfîk Bey, nesir ve inşa sahasında adından söz ettiren ve aynı zamanda şiirleri de olan bir şairdi. Herhangi bir eserinin olup olmadığı hakkında kaynaklarda bilgi bulunmamaktadır.

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1998). Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmânî (Yâhud Tezkîre-i Meşâhir-i Osmânî). C. 5. İstanbul: KB-Tarih Vakfı Ortak Yay.

Çiftçi, Ömer (hzl.). Fatîn Dâvud, Hâtimetü’l-Eş’âr, (Fatîn Tezkiresi). Ankara: KTB. Yay. E-kitap: http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/belge/1-83503/fatin-davud---hatimetul-esar.html [Erişim Tarihi: 01.02.2014].

Kurnaz, Cemâl ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî -  Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri.  C.I. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. YUNUS KAPLAN
Yayın Tarihi: 12.06.2014
Güncelleme Tarihi: 29.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Bu gülsitân-ı dehirde safâ mı var yokdur

Gülünde bülbüle sor hiç vefâ mı var yokdur

Şemîm-i zülfüne misk-i Huten dimekle şehâ

Bu sözde fehm idemem bir hatâ mı var yokdur

Hadeng-i nâz u nigâhın beni helâk idiyor

Kemend-i zülf-i siyehden rehâ mı var yokdur

Fütâdegânına aslâ terahhum itmezsin

Cihânda sen gibi bir pür-cefâ mı var yokdur

Humâr-ı ‘aşka ilâc ister isen ey Tevfîk

Piyâle çekme gibi bir devâ mı var yokdur

(Çiftçi, Ömer (hzl.). Fatîn Dâvud, Hâtimetü’l-Eş’âr, (Fatîn Tezkiresi). Ankara: KTB. Yay. E-kitap: http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/belge/1-83503/fatin-davud---hatimetul-esar.html [Erişim Tarihi: 01.02.2014]. 78-79.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Peride Celald. 1915 - ö. 15 Haziran 2013Doğum YeriGörüntüle
2Yeşim Türközd. 06 Eylül 1963 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3Neslihan Perkerd. 1980 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4Peride Celald. 1915 - ö. 15 Haziran 2013Doğum YılıGörüntüle
5Yeşim Türközd. 06 Eylül 1963 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6Neslihan Perkerd. 1980 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7Peride Celald. 1915 - ö. 15 Haziran 2013Ölüm YılıGörüntüle
8Yeşim Türközd. 06 Eylül 1963 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9Neslihan Perkerd. 1980 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10Peride Celald. 1915 - ö. 15 Haziran 2013Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11Yeşim Türközd. 06 Eylül 1963 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12Neslihan Perkerd. 1980 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13Peride Celald. 1915 - ö. 15 Haziran 2013Madde AdıGörüntüle
14Yeşim Türközd. 06 Eylül 1963 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
15Neslihan Perkerd. 1980 - ö. ?Madde AdıGörüntüle