TEVFÎK, Köprülü İğci-zâde Mustafa Tevfîk

(d. ?/? - ö. 1271/1854)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı Mustafa Tevfîk olup İğci-zâde sanıyla tanındı. Köprü ilçesinin Meşeli köyünde doğdu. Kayseri ve İstanbul’da medrese tahsilini tamamladı. Müderrislik ve müftülük yaptı. 1271/1854 yılında vefat etti. Eserleri şunlardır:

1. Umdetü’l-Akâid alâ Bür’e’ti’l-Kasâ’id: Kaside-i Bürde’nin şerhidir.

2. İmtihân: Izhâr şerhidir.

3. Arz-ı Hâli’l-Kuzât: Manzum bir eserdir (Tatcı vd. 2000: 38-39).

Kaynakça

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî -  Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri.  C.I. Ankara: Bizim Büro Yay.

Tatcı Mustafa ve Cemal Kurnaz(hzl.) (2000). Bursalı Mehmed Tâhir, Osmanlı Müellifleri. C. II. Ankara: Bizim Büro Basımevi.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. HAKAN YEKBAŞ
Yayın Tarihi: 23.10.2014
Güncelleme Tarihi: 29.11.2020

Eserlerinden Örnekler