TORÂNÎ YUSUF

(d. ?/? - ö. ?/?)
âşık
(Âşık / Yüzyılı Beli Değil / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

 Sun’î'nin “Tekerleme” adlı şairnâmesinde ismi geçmektedir. (6. Dörtlük) 

Kaynakça

Kaya, Doğan (1990). “Torânî Yusuf”. Şairnâmeler.Ankara: Kültür Bakanlığı Halk Kültürünü Araştırma Dairesi Yay. 44.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. PETEK ERSOY İNCİ
Yayın Tarihi: 06.07.2014
Güncelleme Tarihi: 12.12.2020

Eserlerinden Örnekler