TÜRABİ

(d. ?/? - ö. ?/?)
âşık
(Âşık / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Türabi mahlası taşıyan birçok şair bulunmaktadır. Vasfi Mahir Kocatürk, Saz Şiiri Antolojisi adlı eserinde Türabi’yi Evliya Çelebi’nin muhtelif münasebetlerle adlarını saydığı zamanın şairleri arasında olduğunu belirtmiş ve buna göre 17. yüzyılda yaşadığını tespit etmiştir. Ayrıca Kocatürk’ün elindeki yazma cönklerden birine dayanarak 17. yüzyıl eserleri arasında bulunan şiirin bahsi geçen Türabi’ye ait olabileceğini düşünmektedir (Kocatürk 1963: 78). Burada örneklendirilen koşmasında görüldüğü gibi Türabi'nin şiirlerini sade ve açık bir dil üslubu ile yazdığı ve ilahi aşkı şiirinde işlediği anlaşılmaktadır.

Kaynakça

Kocatürk, Vasfi Mahir (1963). Saz Şiiri Antolojisi. Ankara: Ayyıldız Matbaası.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DR. ÖĞR. ÜYESİ TUĞÇE ERDAL
Yayın Tarihi: 22.12.2014
Güncelleme Tarihi: 12.12.2020

Eserlerinden Örnekler

 Koşma

 Lûtf eyle, hünkârım, Hakkı seversen,
 Ağlatma şu beni eller içinde!
 Hep bizi söyleşir bu halk-ı âlem,
 Beni destan ettin diller içinde.

 Ben seni seveli bir an gülmedim,
 Arayıp derdime derman bulmadım
 Çok gülistan gördüm, böyle görmedim
 Sencileyin taze güller içinde.

 Can şikârın olsun, yürü naz ile!
 Sür zevk ü safayı şimdi saz ile!
 Sen yeşiller giy de salın naz ile!
 Ben karşında gezem çullar içinde!

 Türabi der: Bu dem çeşmime bakar,
 Nâr-ı hasret ile bağrımı yakar,
 Yollarında durmaz bulanık akar
 Gözlerimin yaşı seller içinde.

Kocatürk, Vasfi Mahir (1963). Saz Şiiri Antolojisi. Ankara: Ayyıldız Matbaası. 78.