TURÂBÎ, Şuayb Efendi

(d. ?/? - ö. 930/1524)
divan şairi, vâiz
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Kastamonulu olan şairin Asıl adı Şuayb’dır. Fatih Sultan Mehmed dönemi şairlerindendir. Fatih’in oğlu Şehzade Cem’e hocalık yapmıştır.   Meşâirü’ş-şuarâ’da şair hakkında verilen bilgilerden bir oğlu olduğu anlaşılmaktadır.  Şiirlerini tekke kapılarına ve imâret duvarlarına yazdığı, mezarlıklarda yatıp, kırlarda gezdiği, kalabalıklar arasında dolaşmaktan hoşlanmadığı ve yerde dolaşan karıncalara basmaktan imtinâ eden mütevazı biri olduğu rivayet edilir.

Kaynakça

Akbayar, Nuri-Seyit Ali Kahraman (hzl.) (1996). Sicill-i Osmânî, Mehmed Süreyya. İstanbul: Tarih Vakfı YurtYay.

Canım, Rıdvan (hzl.) (2000). Latîfî, Tezkiretü'ş-Şuarâ ve Tabsıratü'n-Nuzemâ. Ankara: AKM Yay.

İpekten, Haluk vd. (1988). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KB Yay.

İsen, Mustafa (hzl.) (1994). Alî, Künhü'l-ahbâr’ın Tezkire Kısmı. Ankara: AKM Yay.

İsen, Mustafa (hzl.) (1999). Latîfî Tezkiresi. Ankara: Akçağ Yay.

İsen, Mustafa (hzl.) (1998). Sehî Bey Tezkiresi Heşt-Behişt. Ankara: Akçağ Yay

Kılıç, Filiz (hzl.) (2010). Aşık Çelebi, Meşâirü'ş-şuarâ. İstanbul: İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Yay.

Kılıç, Filiz (2010). Klasik Türk Edebiyatının Peşinden. Ankara: Grafiker Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Nail Tuman, Tuhfe-i Nâilî. Ankara: Bizim Büro Yay.

Sungurhan, Eyduran, Aysun (hzl.) (2009). Kınalızâde Hasan Çelebi, Tezkîretü’ş-Şu’arâ. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-219122/h/tsmetina.pdf [erişim tarihi: 03.08.2013].

M. Şemseddin Sami (1996). Kâmûsü'l-Alam. İstanbul: Kaşgar Neşriyat.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. FİLİZ KILIÇ
Yayın Tarihi: 09.11.2013
Güncelleme Tarihi: 27.10.2020

Eserlerinden Örnekler

Şi’r  

Cânım ol şûh-ı cihân üzre dir dir ditrer

Ten gibi rûh-ı revân üstine dir dir ditrer

Zülf-i miskîni izârında perîşan olıcak

Sâyeveş âb-ı revân üstine dir dir ditrer

İsen Mustafa (hzl.) (1998). Sehî Bey Tezkiresi Heşt-Behişt. Ankara:Akçağ Yay. s.173.

Matla’

İrdigün sokma dilünle yüri zenbûr gibi

Hâk-i râh ol ki yüzün yirde ola mûr gibi

Matla’

Gel ey ârif gönül virme fenâ dârında gaddâra

Eger şahbâz-ı vahdetsen çü kerkes konma murdâra

Beyt  

Var mıdur bir ser Hudâdan anda bir sır olmaya

Kâfir ü mü’minde ey dil görme bir şahsı tehî

İsen Mustafa (hzl.) (1994). Alî, Künhü'l-ahbâr’ın Tezkire Kısmı. Ankara: AKM Yay. s.133.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1FERÎDE HANIM, Bahâr-zâded. 1837 - ö. 1903Doğum YeriGörüntüle
2KESKİN, Ahmetd. 24.07.1910 - ö. 1986Doğum YeriGörüntüle
3Süha Tuğteped. 19 Mart 1956 - ö. 24 Haziran 2009Doğum YeriGörüntüle
4FERÎDE HANIM, Bahâr-zâded. 1837 - ö. 1903Doğum YılıGörüntüle
5KESKİN, Ahmetd. 24.07.1910 - ö. 1986Doğum YılıGörüntüle
6Süha Tuğteped. 19 Mart 1956 - ö. 24 Haziran 2009Doğum YılıGörüntüle
7FERÎDE HANIM, Bahâr-zâded. 1837 - ö. 1903Ölüm YılıGörüntüle
8KESKİN, Ahmetd. 24.07.1910 - ö. 1986Ölüm YılıGörüntüle
9Süha Tuğteped. 19 Mart 1956 - ö. 24 Haziran 2009Ölüm YılıGörüntüle
10FERÎDE HANIM, Bahâr-zâded. 1837 - ö. 1903MeslekGörüntüle
11KESKİN, Ahmetd. 24.07.1910 - ö. 1986MeslekGörüntüle
12Süha Tuğteped. 19 Mart 1956 - ö. 24 Haziran 2009MeslekGörüntüle
13FERÎDE HANIM, Bahâr-zâded. 1837 - ö. 1903Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14KESKİN, Ahmetd. 24.07.1910 - ö. 1986Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Süha Tuğteped. 19 Mart 1956 - ö. 24 Haziran 2009Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16FERÎDE HANIM, Bahâr-zâded. 1837 - ö. 1903Madde AdıGörüntüle
17KESKİN, Ahmetd. 24.07.1910 - ö. 1986Madde AdıGörüntüle
18Süha Tuğteped. 19 Mart 1956 - ö. 24 Haziran 2009Madde AdıGörüntüle