ÜMMÎ, Hindî-zâde Abdurrahman Ümmî Efendi

(d. ?/? - ö. 1190/1776-77)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

İstanbul’da doğdu. Doğum tarihi bilinmemektedir. Asıl adı Abdurrahman’dır. Hindî-zâde Ümmî Abdurrahman Efendi olarak tanındı. Ümmî, Tuhfe-i Nâ’ilî (Kurnaz vd. 2001: 32)’nin şairler dizininde Emnî olarak yazılıdır. Su nazırı oldu. 1190/1776-77 yılında vefat etti. Vefatına Ayvansarayî (Ekinci 2013: 225) tarafından “Allâmü’l-guyûb 1190” terkibi ile tarih düşürüldü. Mezarı Üsküdar’dadır.

Eserlerine dair bir bilgi bulunmamaktadır. Ayvansarayî (Ekinci 2013: 225), na‘tinden iki beyti örnek olarak göstermektedir. 

Kaynakça

Ekinci, Ramazan (hzl.) (2013). Hâfız Hüseyin Ayvânsarâyî-Vefeyât-ı Ayvânsarâyî (İnceleme-Tenkitli Metin). Ed. Âdem Ceyhan. İstanbul: Buhara Yay. 225.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i NâilîDîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. C.II. Ankara: Bizim Büro Yay.1234.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. BEYHAN KESİK
Yayın Tarihi: 14.05.2014
Güncelleme Tarihi: 10.12.2020

Eserlerinden Örnekler

(Na't-ı Şerîf)

Görünür kâmetin nûr-ı dırahşân yâ Resûla’llâh

Olurdu basdıgın yerler dür-efşân yâ Resûla’llâh

Temennâ-yı şefâ‘atdir garaz çün na‘t-i pâkinden

Meded kıl Ümmi-i zâra perîşân yâ Resûla’llâh

 (Ekinci, Ramazan (hzl.) (2013). Hâfız Hüseyin Ayvânsarâyî-Vefeyât-ı Ayvânsarâyî (İnceleme-Tenkitli Metin). Ed. Âdem Ceyhan. İstanbul: Buhara Yay. 225.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1VEFÂÎ, IV. Mehmedd. 1642 - ö. 1693Doğum YeriGörüntüle
2Nadir Paksoyd. 07 Şubat 1952 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3Turgay Kantürkd. 01 Ocak 1961 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4VEFÂÎ, IV. Mehmedd. 1642 - ö. 1693Doğum YılıGörüntüle
5Nadir Paksoyd. 07 Şubat 1952 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6Turgay Kantürkd. 01 Ocak 1961 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7VEFÂÎ, IV. Mehmedd. 1642 - ö. 1693Ölüm YılıGörüntüle
8Nadir Paksoyd. 07 Şubat 1952 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9Turgay Kantürkd. 01 Ocak 1961 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10VEFÂÎ, IV. Mehmedd. 1642 - ö. 1693MeslekGörüntüle
11Nadir Paksoyd. 07 Şubat 1952 - ö. ?MeslekGörüntüle
12Turgay Kantürkd. 01 Ocak 1961 - ö. ?MeslekGörüntüle
13VEFÂÎ, IV. Mehmedd. 1642 - ö. 1693Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Nadir Paksoyd. 07 Şubat 1952 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Turgay Kantürkd. 01 Ocak 1961 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16VEFÂÎ, IV. Mehmedd. 1642 - ö. 1693Madde AdıGörüntüle
17Nadir Paksoyd. 07 Şubat 1952 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18Turgay Kantürkd. 01 Ocak 1961 - ö. ?Madde AdıGörüntüle