ÜMMÎ, Hindî-zâde Abdurrahman Ümmî Efendi

(d. ?/? - ö. 1190/1776-77)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

İstanbul’da doğdu. Doğum tarihi bilinmemektedir. Asıl adı Abdurrahman’dır. Hindî-zâde Ümmî Abdurrahman Efendi olarak tanındı. Ümmî, Tuhfe-i Nâ’ilî (Kurnaz vd. 2001: 32)’nin şairler dizininde Emnî olarak yazılıdır. Su nazırı oldu. 1190/1776-77 yılında vefat etti. Vefatına Ayvansarayî (Ekinci 2013: 225) tarafından “Allâmü’l-guyûb 1190” terkibi ile tarih düşürüldü. Mezarı Üsküdar’dadır.

Eserlerine dair bir bilgi bulunmamaktadır. Ayvansarayî (Ekinci 2013: 225), na‘tinden iki beyti örnek olarak göstermektedir. 

Kaynakça

Ekinci, Ramazan (hzl.) (2013). Hâfız Hüseyin Ayvânsarâyî-Vefeyât-ı Ayvânsarâyî (İnceleme-Tenkitli Metin). Ed. Âdem Ceyhan. İstanbul: Buhara Yay. 225.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i NâilîDîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. C.II. Ankara: Bizim Büro Yay.1234.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. BEYHAN KESİK
Yayın Tarihi: 14.05.2014
Güncelleme Tarihi: 10.12.2020

Eserlerinden Örnekler

(Na't-ı Şerîf)

Görünür kâmetin nûr-ı dırahşân yâ Resûla’llâh

Olurdu basdıgın yerler dür-efşân yâ Resûla’llâh

Temennâ-yı şefâ‘atdir garaz çün na‘t-i pâkinden

Meded kıl Ümmi-i zâra perîşân yâ Resûla’llâh

 (Ekinci, Ramazan (hzl.) (2013). Hâfız Hüseyin Ayvânsarâyî-Vefeyât-ı Ayvânsarâyî (İnceleme-Tenkitli Metin). Ed. Âdem Ceyhan. İstanbul: Buhara Yay. 225.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1RIFKÎ, Mehmed Rıfkî Efendid. ? - ö. 1699-1700Doğum YeriGörüntüle
2İlhan Geçerd. 1917 - ö. 19 Ocak 2004Doğum YeriGörüntüle
3FÂ’İZ, Sarac-zâde Abdullah Fâ’iz Efendid. ? - ö. 1720-21Doğum YeriGörüntüle
4RIFKÎ, Mehmed Rıfkî Efendid. ? - ö. 1699-1700Doğum YılıGörüntüle
5İlhan Geçerd. 1917 - ö. 19 Ocak 2004Doğum YılıGörüntüle
6FÂ’İZ, Sarac-zâde Abdullah Fâ’iz Efendid. ? - ö. 1720-21Doğum YılıGörüntüle
7RIFKÎ, Mehmed Rıfkî Efendid. ? - ö. 1699-1700Ölüm YılıGörüntüle
8İlhan Geçerd. 1917 - ö. 19 Ocak 2004Ölüm YılıGörüntüle
9FÂ’İZ, Sarac-zâde Abdullah Fâ’iz Efendid. ? - ö. 1720-21Ölüm YılıGörüntüle
10RIFKÎ, Mehmed Rıfkî Efendid. ? - ö. 1699-1700MeslekGörüntüle
11İlhan Geçerd. 1917 - ö. 19 Ocak 2004MeslekGörüntüle
12FÂ’İZ, Sarac-zâde Abdullah Fâ’iz Efendid. ? - ö. 1720-21MeslekGörüntüle
13RIFKÎ, Mehmed Rıfkî Efendid. ? - ö. 1699-1700Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14İlhan Geçerd. 1917 - ö. 19 Ocak 2004Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15FÂ’İZ, Sarac-zâde Abdullah Fâ’iz Efendid. ? - ö. 1720-21Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16RIFKÎ, Mehmed Rıfkî Efendid. ? - ö. 1699-1700Madde AdıGörüntüle
17İlhan Geçerd. 1917 - ö. 19 Ocak 2004Madde AdıGörüntüle
18FÂ’İZ, Sarac-zâde Abdullah Fâ’iz Efendid. ? - ö. 1720-21Madde AdıGörüntüle