UŞŞÂKÎ, Mehmed Uşşâkî Efendi

(d. ?/? - ö. 1257/1841-42)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Uşaklıdır. Hayatı hakkında eldeki bilgiler sınırlıdır. Asıl adı Mehmed’dir. 1190/1776-77 yılında İstanbul’a gelerek Palabıyık Hoca’dan tahsilini tamamlayarak müderris oldu. 1257/1841-42 yılında vefat etti.

Mehmed Uşşâkî Efendi’nin herhangi bir eserinin olup olmadığı bilinmemektedir. Fatîn, Bektaşî tarikatına mensup olduğu için Uşşâkî Efendi’nin şiirlerinin tasavvufi mahiyette olduğunu belirtir (1271: 299).

Kaynakça

Fatîn Dâvûd (1271). Hâtimetü’l-Eş’âr. İstanbul.

Kurnaz, Cemâl ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî -  Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri.  C.II. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. YUNUS KAPLAN
Yayın Tarihi: 26.06.2014
Güncelleme Tarihi: 29.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Şarkı

Aşkınla şehâ yandıgımı idemem izhâr

Ey kân-ı kerem cûd u sehâ ma’den-i dildâr

Her meyde birer bûse meze virmege ikrâr

Ey kân-ı kerem cûd u sehâ ma’den-i dildâr

Sahbâ lebini sunmag-ile yâre doyulmaz

Pek vahşidir ünsiyyeti güç câha soyulmaz

Havf eyleme esrârımız agyâra duyulmaz

Ey kân-ı kerem cûd u sehâ ma’den-i dildâr

Lâhûr şalı mûy-ı miyâna kuşanırsın

Üftâdene cevr itmege dâ’im uzanırsın

Mahbûb-ı dil-ârâmı görünce gücenirsin

Ey kân-ı kerem cûd u sehâ ma’den-i dildâr

Sen söyle demişsin a güzel geçti zamânım

Dünyâya degişmem seni ben kaşı kemânım

Uşşâkını sen itme fedâ rûh-ı revânım

Ey kân-ı kerem cûd u sehâ ma’den-i dildâr

(Fatîn Dâvûd (1271). Hâtimetü’l-Eş’âr. İstanbul. 298.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Ömer Erud. 1952 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2Mehmet Cimid. 1931 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3Süleyman Unutmazd. 20 Ağustos 1977 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4Ömer Erud. 1952 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5Mehmet Cimid. 1931 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6Süleyman Unutmazd. 20 Ağustos 1977 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7Ömer Erud. 1952 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8Mehmet Cimid. 1931 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9Süleyman Unutmazd. 20 Ağustos 1977 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10Ömer Erud. 1952 - ö. ?MeslekGörüntüle
11Mehmet Cimid. 1931 - ö. ?MeslekGörüntüle
12Süleyman Unutmazd. 20 Ağustos 1977 - ö. ?MeslekGörüntüle
13Ömer Erud. 1952 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Mehmet Cimid. 1931 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Süleyman Unutmazd. 20 Ağustos 1977 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Ömer Erud. 1952 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17Mehmet Cimid. 1931 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18Süleyman Unutmazd. 20 Ağustos 1977 - ö. ?Madde AdıGörüntüle