UZLETÎ BABA

(d. ?/? - ö. ?/1741)
tekke şairi
(Tekke / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4


Hayatı hakkında bilgi bulunmayan Uzletî Baba 18. yüzyılın ilk yarısında yaşamış Bektaşi bir şairdir. Merdivenköy Şahkulu dergâhında yatan Azbî Baba’dan el aldığı ve 1741’de vefat ettiği bilinmektedir (Koca 1990: 296; Ergun 1944: 264). Elde bulunan tek şiirinde "Hacı Bektaş" ve "Azbî Baba" isimlerine telmihte bulunan şairin, şiirinde tasavvufi bir söyleyiş hâkimdir. Bu şiirde Uzletî Baba mahlasını kullanmıştır.

 

 

 

Kaynakça


Ergun, S. Nüzhet (1944). Bektaşi Edebiyatı Antolojisi, Bektaşi Şairleri ve Nefesleri I. İstanbul: Maarif Kitaphanesi.

Koca, Turgut (1990). Bektaşi Nefesleri ve Şairleri. İstanbul: Maarif Kitaphanesi ve Matbaası.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. HİLAL ERDOĞAN
Yayın Tarihi: 30.11.2014
Güncelleme Tarihi: 12.12.2020

Eserlerinden ÖrneklerNefes

 

Azbî gibi hemdemim var, Hamdülillâh ol bana yâr

Cümle mahbup kalmadı hâr, Hacı Bektaş meydanında

 

Her kim hacet için gele, Azbî canım dile gele

Ala hacet güle güle, Hacı Bektaş meydanında

 

Sırdan sırdır her işleri, Sehil geldi hep güçleri

Affolunur her suçları, Hacı Bektaş meydanında

 

Giren içerden içeri, Eder tenlerini diri

Hakkı bulur Haktan beri, Hacı Bektaş meydanında

 

Uzletî Baba kaloldu, Hikmeti sır ile doldu

Azbî nasihatle buldu, Hacı Bektaş meydanındaKoca, Turgut (1990). Bektaşi Nefesleri ve Şairleri. İstanbul: Maarif Kitaphanesi ve Matbaası. 296.