VÂFÎ ÇELEBİ

(d. ?/? - ö. 1190/1776/1777)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Kaynaklarda kimi zaman Vâfî, kimi zaman ise Vâfî Çelebi mahlasıyla geçen şairin asıl ismi bilinmemektedir. Az sayıdaki bibliyografik eserde hakkında çok az bilgi bulunan Vâfî Çelebi, Diyarbakırlıdır (Kurnaz ve Tatçı 2001: 1142). Ayrıca onun tahsilini bu şehirde tamamladığı da bilinmektedir (Beysanoğlu 1957: 248). Ticaret yaparak geçimi sağlayan Vâfî Çelebi’nin hayatı bolluk ve refah içinde geçti. Arkadaş ve dostlarına sadık bir kimse olduğu için şiirlerini “Vefâlı” anlamına gelen “Vâfî” mahlasıyla yazdı (Güner ve Güner 2003: 59). Vâfî Çelebi, H. 1190/M. 1776-1777 yılında vefat etti. Şairin bugün için sadece az sayıdaki mecmua ile biyografi kitaplarında şiirleri bulunmaktadır.

Kaynakça

Beysanoğlu, Şevket (1957). Diyarbakırlı Fikir ve Sanat Adamları. C. I. İstanbul. 248.

Güner, Galip ve Nurhan Güner (hzl.) (2003). Ali Emiri Efendi, Esâmî-yi Şu’ârâ-yı Âmîd. Ankara: Anıl Matbaa ve Ciltevi.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Nail Tuman, Tuhfe-i Nâ’ilî. Ankara: Bizim Büro Yay. 1142.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. HALİL SERCAN KOŞİK
Yayın Tarihi: 24.10.2014
Güncelleme Tarihi: 12.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Her seher mestâne zâhid kûy-ı tersâdan gelür

Kâfiri söyletsen ammâ zühd ü takvâdan gelür

Eylemiş ârâyiş-i destârını ezhârdan

Şehlevendüm gâliba gülgeşt-i sahrâdan gelür

Âb-şâr-ı gulgul-i sahbâ olur meyden bedel

Hande-i kebk-i derî kühsâr-ı minâdan gelür

Mey degül saykal uran mir’ât-i tab’-ı âşıka

Bu safâlar var ise lâ’l-i dil-ârâdan gelür

Vâfîyâ lutf ü kerem ger cevr ü istiğnâ sana

N'işleyüm ez her taraf ol çeşm-i elâdan gelür

(Beysanoğlu, Şevket (1957). Diyarbakırlı Fikir ve Sanat Adamları. C. I. İstanbul. 248.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Mehmed, Hezîmî-zâded. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2FÂMÎ, İsmail Fâmî Efendi, Ferâiz Nâzımıd. ? - ö. 1693-94Doğum YeriGörüntüle
3Selahattin Savcıd. 1913 - ö. 1992Doğum YeriGörüntüle
4Mehmed, Hezîmî-zâded. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5FÂMÎ, İsmail Fâmî Efendi, Ferâiz Nâzımıd. ? - ö. 1693-94Doğum YılıGörüntüle
6Selahattin Savcıd. 1913 - ö. 1992Doğum YılıGörüntüle
7Mehmed, Hezîmî-zâded. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8FÂMÎ, İsmail Fâmî Efendi, Ferâiz Nâzımıd. ? - ö. 1693-94Ölüm YılıGörüntüle
9Selahattin Savcıd. 1913 - ö. 1992Ölüm YılıGörüntüle
10Mehmed, Hezîmî-zâded. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
11FÂMÎ, İsmail Fâmî Efendi, Ferâiz Nâzımıd. ? - ö. 1693-94MeslekGörüntüle
12Selahattin Savcıd. 1913 - ö. 1992MeslekGörüntüle
13Mehmed, Hezîmî-zâded. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14FÂMÎ, İsmail Fâmî Efendi, Ferâiz Nâzımıd. ? - ö. 1693-94Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Selahattin Savcıd. 1913 - ö. 1992Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Mehmed, Hezîmî-zâded. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17FÂMÎ, İsmail Fâmî Efendi, Ferâiz Nâzımıd. ? - ö. 1693-94Madde AdıGörüntüle
18Selahattin Savcıd. 1913 - ö. 1992Madde AdıGörüntüle