VÂFÎ ÇELEBİ

(d. ?/? - ö. 1190/1776/1777)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Kaynaklarda kimi zaman Vâfî, kimi zaman ise Vâfî Çelebi mahlasıyla geçen şairin asıl ismi bilinmemektedir. Az sayıdaki bibliyografik eserde hakkında çok az bilgi bulunan Vâfî Çelebi, Diyarbakırlıdır (Kurnaz ve Tatçı 2001: 1142). Ayrıca onun tahsilini bu şehirde tamamladığı da bilinmektedir (Beysanoğlu 1957: 248). Ticaret yaparak geçimi sağlayan Vâfî Çelebi’nin hayatı bolluk ve refah içinde geçti. Arkadaş ve dostlarına sadık bir kimse olduğu için şiirlerini “Vefâlı” anlamına gelen “Vâfî” mahlasıyla yazdı (Güner ve Güner 2003: 59). Vâfî Çelebi, H. 1190/M. 1776-1777 yılında vefat etti. Şairin bugün için sadece az sayıdaki mecmua ile biyografi kitaplarında şiirleri bulunmaktadır.

Kaynakça

Beysanoğlu, Şevket (1957). Diyarbakırlı Fikir ve Sanat Adamları. C. I. İstanbul. 248.

Güner, Galip ve Nurhan Güner (hzl.) (2003). Ali Emiri Efendi, Esâmî-yi Şu’ârâ-yı Âmîd. Ankara: Anıl Matbaa ve Ciltevi.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Nail Tuman, Tuhfe-i Nâ’ilî. Ankara: Bizim Büro Yay. 1142.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. HALİL SERCAN KOŞİK
Yayın Tarihi: 24.10.2014
Güncelleme Tarihi: 12.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Her seher mestâne zâhid kûy-ı tersâdan gelür

Kâfiri söyletsen ammâ zühd ü takvâdan gelür

Eylemiş ârâyiş-i destârını ezhârdan

Şehlevendüm gâliba gülgeşt-i sahrâdan gelür

Âb-şâr-ı gulgul-i sahbâ olur meyden bedel

Hande-i kebk-i derî kühsâr-ı minâdan gelür

Mey degül saykal uran mir’ât-i tab’-ı âşıka

Bu safâlar var ise lâ’l-i dil-ârâdan gelür

Vâfîyâ lutf ü kerem ger cevr ü istiğnâ sana

N'işleyüm ez her taraf ol çeşm-i elâdan gelür

(Beysanoğlu, Şevket (1957). Diyarbakırlı Fikir ve Sanat Adamları. C. I. İstanbul. 248.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1İSHAK SÜKÛTÎ, Diyarbakırlıd. 1868 - ö. 1902Doğum YeriGörüntüle
2SAFÎ, Hacı Mustafa Safîd. 1784 - ö. 29.12.1846Doğum YeriGörüntüle
3SABRÎ, Ahmedd. ? - ö. 19. yy.Doğum YeriGörüntüle
4İSHAK SÜKÛTÎ, Diyarbakırlıd. 1868 - ö. 1902Doğum YılıGörüntüle
5SAFÎ, Hacı Mustafa Safîd. 1784 - ö. 29.12.1846Doğum YılıGörüntüle
6SABRÎ, Ahmedd. ? - ö. 19. yy.Doğum YılıGörüntüle
7İSHAK SÜKÛTÎ, Diyarbakırlıd. 1868 - ö. 1902Ölüm YılıGörüntüle
8SAFÎ, Hacı Mustafa Safîd. 1784 - ö. 29.12.1846Ölüm YılıGörüntüle
9SABRÎ, Ahmedd. ? - ö. 19. yy.Ölüm YılıGörüntüle
10İSHAK SÜKÛTÎ, Diyarbakırlıd. 1868 - ö. 1902MeslekGörüntüle
11SAFÎ, Hacı Mustafa Safîd. 1784 - ö. 29.12.1846MeslekGörüntüle
12SABRÎ, Ahmedd. ? - ö. 19. yy.MeslekGörüntüle
13İSHAK SÜKÛTÎ, Diyarbakırlıd. 1868 - ö. 1902Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14SAFÎ, Hacı Mustafa Safîd. 1784 - ö. 29.12.1846Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15SABRÎ, Ahmedd. ? - ö. 19. yy.Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16İSHAK SÜKÛTÎ, Diyarbakırlıd. 1868 - ö. 1902Madde AdıGörüntüle
17SAFÎ, Hacı Mustafa Safîd. 1784 - ö. 29.12.1846Madde AdıGörüntüle
18SABRÎ, Ahmedd. ? - ö. 19. yy.Madde AdıGörüntüle