VÂHİDÎ, Şeyh Alî Vâhidî Efendi

(d. ?/? - ö. 1178/1764-1765)
divan-tekke şairi
(Divan-Tekke / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı Ali'dir. Kastamonuludur (Kurnaz ve Tatcı 2001: 1135). Allah'ın isimlerinden Vâhid'e nisbetle Vâhidî mahlasını aldı.  Zeyniyye tarikatinden Abdülvâhid b. Süleymân b. Dâvud el- Burûsî'yi ve Müsteci-zâde'nin öğrencisi olan Ali el-Kastamonî'yi dost edindi. Ardından da Şeyh Abdullah Cân Kurtaran'a tabi oldu. Şeyh Seyyid Mahmûd Lebib, Şeyh Akîle ve Rum kolundan el-Mekkî Habn ile dostluk kurdu; sonra da onun zaviyesinde Mu'în Kasım Paşa ile şeyhlik yaptı. Tophane'ye yerleşip burada yaşadı (Müstakîm-zâde vr. 432). Tophane Şeyhi Seyyid Halil Efendi'ye damat oldu. Piyâle Paşa'da olan Arabacı-zâde Tekyesinde şeyhlik yaptı. Daha sonra sürgüne gönderildi. Sürgün edildikten yedi sene sonra 1764-1765'te vefat etti ve Akarca Tekkesi'ne defnedildi (Ekinci 2013: 210). Ayvansarâyî, Vâhidî'nin ilâhiyyâtı ve na't-ı şerifinin olduğunu belirtse de eserlerinden sadece iki beyitlik bir örnek vermiştir (Ekinci 2013: 210). 

Kaynakça

Ekinci, Ramazan (hzl.) (2013). Vefeyât-ı Ayvansarâyî (İnceleme- Tenkitli Metin). İstanbul: Buhara Yay. 

Kurnaz, Cemal, M. Tatcı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî- Divân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. C. 2. Ankara: Bizim Büro Yay. 

Müstakîm-zâde Süleymân Sa'deddîn Efendi . Mecelletü'n Nisâb Fi'n-Neseb Ve'l-Künâ Ve'l-Elkâb. Süleymaniye Kütüphanesi, Hâlet Efendi. Nu. 628, Vr. 432.

 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DR. ÖĞR. ÜYESİ MUNİSE KOÇ
Yayın Tarihi: 04.01.2015
Güncelleme Tarihi: 12.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Felekler şem'-i rûyunda yanarlar yâ Resûla'llâh

Anınçün turmayıp dâ'im dönerler yâ Resûla'llâh


Semâlar ile deverân tura mı Vâhidî bir ân

Cemâlin vasf edip sûzân iderler yâ Resûla'llâh


Ekinci, Ramazan (hzl.) (2013). Vefeyât-ı Ayvansarâyî (İnceleme- Tenkitli Metin). İstanbul: Buhara Yay. 210.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Ahmet Şevket Bohçad. 1920 - ö. 26 Şubat 1988Doğum YeriGörüntüle
2Basri İmeced. 1924 - ö. 1977Doğum YeriGörüntüle
3YAKUTÎ, Hacer Alioğlud. 11.07.1962 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4Ahmet Şevket Bohçad. 1920 - ö. 26 Şubat 1988Doğum YılıGörüntüle
5Basri İmeced. 1924 - ö. 1977Doğum YılıGörüntüle
6YAKUTÎ, Hacer Alioğlud. 11.07.1962 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7Ahmet Şevket Bohçad. 1920 - ö. 26 Şubat 1988Ölüm YılıGörüntüle
8Basri İmeced. 1924 - ö. 1977Ölüm YılıGörüntüle
9YAKUTÎ, Hacer Alioğlud. 11.07.1962 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10Ahmet Şevket Bohçad. 1920 - ö. 26 Şubat 1988MeslekGörüntüle
11Basri İmeced. 1924 - ö. 1977MeslekGörüntüle
12YAKUTÎ, Hacer Alioğlud. 11.07.1962 - ö. ?MeslekGörüntüle
13Ahmet Şevket Bohçad. 1920 - ö. 26 Şubat 1988Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Basri İmeced. 1924 - ö. 1977Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15YAKUTÎ, Hacer Alioğlud. 11.07.1962 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Ahmet Şevket Bohçad. 1920 - ö. 26 Şubat 1988Madde AdıGörüntüle
17Basri İmeced. 1924 - ö. 1977Madde AdıGörüntüle
18YAKUTÎ, Hacer Alioğlud. 11.07.1962 - ö. ?Madde AdıGörüntüle