VÂLİHÎ, Acem-zâde

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / Başlangıç-15. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Tokatlıdır. Vâlîhî hakkındaki bilgiler sadece Latîfî Tezkiresi’nde yer almaktadır. Şairin asıl adı, doğum ve ölüm tarihi, ailesi, eğitimi gibi konularda herhangi bir bilgi vermeyen Latîfî’ye (Canım 2000: 555-556) göre Vâlîhî, marifet sahibi, Türkmen tavırlı bir Acem oğluydu. Perişan halli, divane ve derviş görünüşlü, dünya bağlarından azade, düşkün biriydi. Gazelhân ve bestekârdı. Gür ve güzel sesiyle çarşılarda kapı kapı dolaşıp gazeller ve naatlar söyleyerek dilenirdi. Yavuz Sultân Selîm döneminde vefat etti. Osmanlı ülkesinin en üstün şairi olduğunu iddia ettiği Necâtî’nin şiirlerinin tümünü ezberden okur ve sadece onları tanzir ederdi. Şaire ait herhangi bir eser ismi zikretmeyen Latîfî, Vâlîhî’nin şiirden anladığını belirtmiştir. Ancak Necâtî’nin gazeline yazdığı nazirenin üç beytini vererek bunun Necâtî’ye sanat ve mana bakımından nazir ve nazire olamayacağını, sadece nakize sayılabileceğini vurgulamış, dolayısıyla şairin sanatı hakkında aslında olumlu düşünmediğini de bu yolla ifade etmiştir.

Kaynakça

Akün, Ömer Faruk (1986). “Vâlihî”. İslâm Ansiklopedisi. C. 13. İstanbul: MEB Yay. 287.

Canım, Rıdvan (hzl.) (2000). Latîfî, Tezkiretü’ş-Şu’arâ ve Tabsıratü’n-Nuzamâ (İnceleme-Metin). Ankara: AKM Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i NâilîDîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. C.II. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DR. ÖĞR. ÜYESİ GÜLÇİÇEK AKÇAY
Yayın Tarihi: 26.10.2013
Güncelleme Tarihi: 10.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Kimseler söz alımaz gonca-i handânundan

Kimse cân kurtarımaz gamze-i fettânundan

 

Gönlümüz oldı perîşân yine bin hasret ile

Bir haber virdi sabâ zülf-i perîşânundan

 

Ola sâyende begüm her biri bir serv-i bülend

Ne yire sâye düşe serv-i hırâmânundan

(Canım, Rıdvan (hzl.) (2000). Latîfî, Tezkiretü’ş-Şu’arâ ve Tabsıratü’n-Nuzamâ (İnceleme-Metin). Ankara: AKM Yay. 556.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1ÖZKANÎ, Halil Özkand. 1952 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2HAKİROĞLU, Cemal Demirellid. 1953 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3MEDDAHÎ, Ömer Şahind. 01.05.1956 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4ÖZKANÎ, Halil Özkand. 1952 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5HAKİROĞLU, Cemal Demirellid. 1953 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6MEDDAHÎ, Ömer Şahind. 01.05.1956 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7ÖZKANÎ, Halil Özkand. 1952 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8HAKİROĞLU, Cemal Demirellid. 1953 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9MEDDAHÎ, Ömer Şahind. 01.05.1956 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10ÖZKANÎ, Halil Özkand. 1952 - ö. ?MeslekGörüntüle
11HAKİROĞLU, Cemal Demirellid. 1953 - ö. ?MeslekGörüntüle
12MEDDAHÎ, Ömer Şahind. 01.05.1956 - ö. ?MeslekGörüntüle
13ÖZKANÎ, Halil Özkand. 1952 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14HAKİROĞLU, Cemal Demirellid. 1953 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15MEDDAHÎ, Ömer Şahind. 01.05.1956 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16ÖZKANÎ, Halil Özkand. 1952 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17HAKİROĞLU, Cemal Demirellid. 1953 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18MEDDAHÎ, Ömer Şahind. 01.05.1956 - ö. ?Madde AdıGörüntüle