VÂSIF, ŞABAN-ZÂDE ABDULLAH VÂSIF ÇELEBİ

(d. ?/? - ö. 1130/1717)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

İstanbul’da doğdu. Asıl adı Abdullah’tır. Şaban-zâde Muhteşem Mehmed Efendi’nin oğludur. Öğrenimini tamamladıktan sonra Çerkez Mehmed Paşa gibi bazı devlet adamlarına divan kâtipliği yaptı. Ölüm tarihini Safâyî, Sâlim ve Şemseddin Sâmî 1129/1716; Beliğ, Mehmed Süreyyâ ve Müstakîm-zâde ise 1130/1717 olarak göstermektedir. Ancak M. Nâil Tuman’a göre Safâyî, Sâlim ve Şemseddin Sâmî’nin Vâsıf’ın ölüm tarihini 1129/1716 olarak göstermeleri yanlıştır. Şair Lem’î “Vâsıf Abdullâh Efendi ide cennâtı makâm” mısraını ölümüne tarih düşürmüştür.

Vâsıf’ın Dîvân’ının olup olmadığı hakkında kaynaklarda bilgi bulunmamaktadır. Ahsenü’l-Haber Min Kelâmi Seyyidi’l-Beşer adlı kırk hadis tercümesi ve hadis ravilerinin tercüme-i hâllerini havi mensur bir eseri bulunmaktadır. Eserin bir nüshası Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Kütüphanesi Mustafa Con A 347’de kayıtlıdır.

Hüsn-i hattın sülüs, nesih, rika, talik ve diğer çeşitlerini babasından meşk eden Vâsıf, bu alanda mümtaz bir yere sahipti. Sâlim, Vâsıf’ın eşi bulunmayan bir şair olduğunu belirtirken Safâyî ise şiir ve inşada maharet sahibi olduğunu söyleyerek ondan övgüyle bahseder.

Kaynakça

Abdulkadiroğlu, Abdulkerim (hzl.) (1999). İsmail Belîğ, Nuhbetü’l-Âsâr Li-Zeyli Zübdeti’l-Eş’âr. Ankara: AKM Başkanlığı Yay.

Akbayar, Nuri (hzl.) (1998). Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmânî (Yâhud Tezkîre-i Meşâhir-i Osmânî). C. 5. İstanbul: Kültür Bakanlığı-Tarih Vakfı Ortak Yay.

Çapan, Pervin (hzl.) (2005). Mustafa Safâyî Efendi, Tezkîre-i Safâyî, (Nuhbetü’l-Âsâr Min Fevâ’idü’l-Eş’âr). Ankara: AKM Başkanlığı Yay.

İnce, Adnan (hzl.) (2005). Tezkîretü’ş-Şu’arâ, Sâlim Efendi. Ankara: AKM Yay.

İpekten, Halûk, M. İsen, R. Toparlı, N. Okçu ve T. Karabey (1998). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay.

Karatay, Halit (2008). Hattat Divân Şâirleri. Ankara: Akçağ Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî- Dîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. C. 2. Ankara: Bizim Büro Yay.

Müstakîm-zâde Süleymân Sa’deddin (1928). Tuhfe-i Hattâtîn. İstanbul.

Şemseddin Sâmî (1314). Kâmûsu’l-Âlâm. C. 6. İstanbul: Mihran Matbaası.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. YUNUS KAPLAN
Yayın Tarihi: 06.02.2014
Güncelleme Tarihi: 21.12.2021

Eserlerinden Örneklerİlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Ferat Emend. 1972 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2VAK’Î, Okçu-zâde Ahmed Vak’î Efendid. ? - ö. 1650Doğum YeriGörüntüle
3ZAMÎRÎ, Hacı Yusuf Ağa-zâde Ahmed Zamîrî Efendid. ? - ö. 1647-8Doğum YeriGörüntüle
4Ferat Emend. 1972 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5VAK’Î, Okçu-zâde Ahmed Vak’î Efendid. ? - ö. 1650Doğum YılıGörüntüle
6ZAMÎRÎ, Hacı Yusuf Ağa-zâde Ahmed Zamîrî Efendid. ? - ö. 1647-8Doğum YılıGörüntüle
7Ferat Emend. 1972 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8VAK’Î, Okçu-zâde Ahmed Vak’î Efendid. ? - ö. 1650Ölüm YılıGörüntüle
9ZAMÎRÎ, Hacı Yusuf Ağa-zâde Ahmed Zamîrî Efendid. ? - ö. 1647-8Ölüm YılıGörüntüle
10Ferat Emend. 1972 - ö. ?MeslekGörüntüle
11VAK’Î, Okçu-zâde Ahmed Vak’î Efendid. ? - ö. 1650MeslekGörüntüle
12ZAMÎRÎ, Hacı Yusuf Ağa-zâde Ahmed Zamîrî Efendid. ? - ö. 1647-8MeslekGörüntüle
13Ferat Emend. 1972 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14VAK’Î, Okçu-zâde Ahmed Vak’î Efendid. ? - ö. 1650Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15ZAMÎRÎ, Hacı Yusuf Ağa-zâde Ahmed Zamîrî Efendid. ? - ö. 1647-8Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Ferat Emend. 1972 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17VAK’Î, Okçu-zâde Ahmed Vak’î Efendid. ? - ö. 1650Madde AdıGörüntüle
18ZAMÎRÎ, Hacı Yusuf Ağa-zâde Ahmed Zamîrî Efendid. ? - ö. 1647-8Madde AdıGörüntüle