VECDÎ, Hoca Vecdî, Bengalli

(d. ?/? - ö. 1246/1830)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Hindistan/Bengal'de doğdu. Bengal'in tanınmış ailelerinden birine mensuptur. Malını ve mevkisini terk edip kendisini Allah yoluna adamış ve Bengal'den ayrılmıştır. Bir süre Şiraz'da bulundu. Daha sonra Konya'ya geldi. Konya Mevlevîhânesi şeyhi Çelebi Mehmed Sa'îd Efendi'ye hocalık yaptı. Çelebi Mehmed Sa'îd Efendi'ye Mesnevî'nin gerçekleri ve maneviyatın incelikleri konularında maddi manevi dersler verdi. 146/1830 tarihinde Konya'da vefat etti. Mevlânâ Türbesi'nde bulunan Niyaz Penceresi yakınına defnedildi. Vefat tarihi Mehmed Süreyya'ya göre 12141/1825'tir (1311: 603).

Bilgin ve şair bir zat idi. Şiirine örnek olarak Fatîn sadece Farsça bir beytini almıştır.

Kaynakça

Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul.

Mehmed Süreyya (1311). Sicill-i Osmânî. C. IV. İstanbul.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 24.06.2014
Güncelleme Tarihi: 29.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Beyt

Turâ hâhem ne-hâhem rahmetet ger imtihân hâhî

Der-i rahmet be-rûyem bend ü derhâ-yı belâ bügşâ

(Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul. 435.)