VEHBÎ

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Kayserilidir. Hayatına dair bilgi bulunmayan Vehbî’nin sadece son devir Kayseri divan şairlerinden olduğu bilinmektedir. Şairin Emîn, Sâid ve Remzî (Ahmed Remzî Akyürek Dede) ile birbirlerine nazireler, tahmisler ve birbirleriyle müşterek şiirler yazdıklarından bir şiir ortamı oluşturdukları anlaşılmaktadır. Vehbî’nin arkadaş oldukları şairlere nazaran 19. yüzyılda yaşadığı, belki 20. yüzyılın başlarını da idrak ettiği söylenebilir.

Kaynakça

Güven, Ahmet Emin (1993). Kayseri Yakın Tarihinden Kültürel Araştırmalar II- Müftizâde Mehmed Sa’id Efendi. Ankara: Kayseri Büyükşehir Belediyesi Yay.

Köksal, M. Fatih (1998). Kayserili Divan Şairleri. Kayseri: Geçit Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET FATİH KÖKSAL
Yayın Tarihi: 03.01.2014
Güncelleme Tarihi: 28.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Verd-i ter şermende-i reng-i izârındır senin

Lâleler sahn-ı çemende dâğdârındır senin

Mest-i nâzım mihr ü meh iki kadehdir bezmine

Nüh felek sergeşte-i renc-i humârındır senin

Mû-be-mû âbisten-i âşûb olan gîsû-yı şeb

Sâye-i zülf-i siyâh-ı müşg-bârındır senin

Zulmet-i hatt-ı siyeh kılmış ihâtâ sû-be-sû

Âb-ı hayvân işte la’l-i hoş-güvârındır senin

Aks-i rûyın düşmesin mir’âta bilmez kadrini

Dîde-i hayrâniyân âyînedârındır senin

Her şeb ey hurşîd-tal’at dîde-i hasret-keşân

Subha dek encüm-şumâr-ı intizârındır senin

Kangı bülbüldür dimişsin böyle feryâd eyleyen

Gül-izârım Vehbi-i nâlân u zârındır senin

(Köksal, M. Fatih (1998). Kayserili Divan Şairleri. Kayseri: Geçit Yay. 197-198.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1MEYLÎ, Kumsı-zâded. ? - ö. 1611-1612 veya 1613Doğum YeriGörüntüle
2Adnan Büyükbaşd. 24 Haziran 1963 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3MEÇHULÎ/GIYABÎ, Hasan Aşıkd. 1915 - ö. 2000Doğum YeriGörüntüle
4MEYLÎ, Kumsı-zâded. ? - ö. 1611-1612 veya 1613Doğum YılıGörüntüle
5Adnan Büyükbaşd. 24 Haziran 1963 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6MEÇHULÎ/GIYABÎ, Hasan Aşıkd. 1915 - ö. 2000Doğum YılıGörüntüle
7MEYLÎ, Kumsı-zâded. ? - ö. 1611-1612 veya 1613Ölüm YılıGörüntüle
8Adnan Büyükbaşd. 24 Haziran 1963 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9MEÇHULÎ/GIYABÎ, Hasan Aşıkd. 1915 - ö. 2000Ölüm YılıGörüntüle
10MEYLÎ, Kumsı-zâded. ? - ö. 1611-1612 veya 1613Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11Adnan Büyükbaşd. 24 Haziran 1963 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12MEÇHULÎ/GIYABÎ, Hasan Aşıkd. 1915 - ö. 2000Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13MEYLÎ, Kumsı-zâded. ? - ö. 1611-1612 veya 1613Madde AdıGörüntüle
14Adnan Büyükbaşd. 24 Haziran 1963 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
15MEÇHULÎ/GIYABÎ, Hasan Aşıkd. 1915 - ö. 2000Madde AdıGörüntüle