VEHBÎ, Abdullah Vehbî, Dalkabak-zâde

(d. ?/? - ö. ?/19. yy.)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Diyarbakır'da doğdu. Yaptığı görevlerin tarihlerinden anlaşıldığı kadarıyla 19. yüzyılda yaşamıştır. Asıl adı Abdullah'tır, şiirlerinde Vehbî mahlasını kullandı. Dalkabak-zâde Mehmed Ağa'nın oğludur. 1284/1867 senesinde merkez mutasarrıflığı evrak kitabetinde istihdam olunmuş, sonra Dîvân-ı Temyîz ikinci kâtipliğine geçmiştir. 1293/1876 yılında kendi rıza ve talebiyle pederi yerine Behremaki nahiyesi müdürlüğüne tayin olunmuş fakat altı ay kadar sonra bu görevinden ayrılarak evine çekilmiş, başka da resmi görev almamıştır.

Hakkındaki tek kaynak olan Esâmî-i Şu'arâ-yı Âmid'de Vehbî'nin gayet süratli ve güzel yazı yazdığı, buna rağmen içki ve işret ile ayrıca yalan söylemekle ve yalanı alışkanlık hâline getirmekle meşhur olduğu, son görevinden de bu görevin açıktan açığa içki ve işrete müsait olmadığından dolayı ayrıldığı belirtilmekte ve bir beyti eserlerine örnek olarak verilmektedir (Güner vd. 2003: 62).

Kaynakça

Güner, Galip ve Nurhan Güner (hzl.) (2003). Ali Emîrî Efendi, Esâmî-i Şu'arâ-yı Âmid. Ankara: Anıl Matbaası.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 05.05.2015
Güncelleme Tarihi: 28.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Beyt

İstedim bâde cevâb eyledi ol âfet-i cân

Al bu kibrîti dedi sen bu gice derdine yan

Güner, Galip ve Nurhan Güner (hzl.) (2003). Ali Emîrî Efendi, Esâmî-i Şu'arâ-yı Âmid. Ankara: Anıl Matbaası. 62.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1RÂGIB, Hacı Mehmed Râgıbd. 1786 - ö. 1848Doğum YeriGörüntüle
2ŞERÎFÎ, Şerif Çelebid. ? - ö. 1523-24Doğum YeriGörüntüle
3NAZÎF, Süleymân Nazîf Efendid. 6 Eylül 1788 - ö. 1832Doğum YeriGörüntüle
4RÂGIB, Hacı Mehmed Râgıbd. 1786 - ö. 1848Doğum YılıGörüntüle
5ŞERÎFÎ, Şerif Çelebid. ? - ö. 1523-24Doğum YılıGörüntüle
6NAZÎF, Süleymân Nazîf Efendid. 6 Eylül 1788 - ö. 1832Doğum YılıGörüntüle
7RÂGIB, Hacı Mehmed Râgıbd. 1786 - ö. 1848Ölüm YılıGörüntüle
8ŞERÎFÎ, Şerif Çelebid. ? - ö. 1523-24Ölüm YılıGörüntüle
9NAZÎF, Süleymân Nazîf Efendid. 6 Eylül 1788 - ö. 1832Ölüm YılıGörüntüle
10RÂGIB, Hacı Mehmed Râgıbd. 1786 - ö. 1848MeslekGörüntüle
11ŞERÎFÎ, Şerif Çelebid. ? - ö. 1523-24MeslekGörüntüle
12NAZÎF, Süleymân Nazîf Efendid. 6 Eylül 1788 - ö. 1832MeslekGörüntüle
13RÂGIB, Hacı Mehmed Râgıbd. 1786 - ö. 1848Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14ŞERÎFÎ, Şerif Çelebid. ? - ö. 1523-24Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15NAZÎF, Süleymân Nazîf Efendid. 6 Eylül 1788 - ö. 1832Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16RÂGIB, Hacı Mehmed Râgıbd. 1786 - ö. 1848Madde AdıGörüntüle
17ŞERÎFÎ, Şerif Çelebid. ? - ö. 1523-24Madde AdıGörüntüle
18NAZÎF, Süleymân Nazîf Efendid. 6 Eylül 1788 - ö. 1832Madde AdıGörüntüle