VEHBÎ, Abdullah Vehbî, Dalkabak-zâde

(d. ?/? - ö. ?/19. yy.)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Diyarbakır'da doğdu. Yaptığı görevlerin tarihlerinden anlaşıldığı kadarıyla 19. yüzyılda yaşamıştır. Asıl adı Abdullah'tır, şiirlerinde Vehbî mahlasını kullandı. Dalkabak-zâde Mehmed Ağa'nın oğludur. 1284/1867 senesinde merkez mutasarrıflığı evrak kitabetinde istihdam olunmuş, sonra Dîvân-ı Temyîz ikinci kâtipliğine geçmiştir. 1293/1876 yılında kendi rıza ve talebiyle pederi yerine Behremaki nahiyesi müdürlüğüne tayin olunmuş fakat altı ay kadar sonra bu görevinden ayrılarak evine çekilmiş, başka da resmi görev almamıştır.

Hakkındaki tek kaynak olan Esâmî-i Şu'arâ-yı Âmid'de Vehbî'nin gayet süratli ve güzel yazı yazdığı, buna rağmen içki ve işret ile ayrıca yalan söylemekle ve yalanı alışkanlık hâline getirmekle meşhur olduğu, son görevinden de bu görevin açıktan açığa içki ve işrete müsait olmadığından dolayı ayrıldığı belirtilmekte ve bir beyti eserlerine örnek olarak verilmektedir (Güner vd. 2003: 62).

Kaynakça

Güner, Galip ve Nurhan Güner (hzl.) (2003). Ali Emîrî Efendi, Esâmî-i Şu'arâ-yı Âmid. Ankara: Anıl Matbaası.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 05.05.2015
Güncelleme Tarihi: 28.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Beyt

İstedim bâde cevâb eyledi ol âfet-i cân

Al bu kibrîti dedi sen bu gice derdine yan

Güner, Galip ve Nurhan Güner (hzl.) (2003). Ali Emîrî Efendi, Esâmî-i Şu'arâ-yı Âmid. Ankara: Anıl Matbaası. 62.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1HÂLETÎ, Seyyid Mehmed Hâletî Efendi bin Şeyh Ali Sufûtî Efendi bin Şeyh Ahmed Hayâlî Efendi bin Şeyh Seyyid İbrâhîm Gülşenîd. 1552 - ö. 1581Doğum YeriGörüntüle
2VÂHİBd. ? - ö. 1785/86Doğum YeriGörüntüle
3Enver Yorulmazd. 27 Kasım 1947 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4HÂLETÎ, Seyyid Mehmed Hâletî Efendi bin Şeyh Ali Sufûtî Efendi bin Şeyh Ahmed Hayâlî Efendi bin Şeyh Seyyid İbrâhîm Gülşenîd. 1552 - ö. 1581Doğum YılıGörüntüle
5VÂHİBd. ? - ö. 1785/86Doğum YılıGörüntüle
6Enver Yorulmazd. 27 Kasım 1947 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7HÂLETÎ, Seyyid Mehmed Hâletî Efendi bin Şeyh Ali Sufûtî Efendi bin Şeyh Ahmed Hayâlî Efendi bin Şeyh Seyyid İbrâhîm Gülşenîd. 1552 - ö. 1581Ölüm YılıGörüntüle
8VÂHİBd. ? - ö. 1785/86Ölüm YılıGörüntüle
9Enver Yorulmazd. 27 Kasım 1947 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10HÂLETÎ, Seyyid Mehmed Hâletî Efendi bin Şeyh Ali Sufûtî Efendi bin Şeyh Ahmed Hayâlî Efendi bin Şeyh Seyyid İbrâhîm Gülşenîd. 1552 - ö. 1581MeslekGörüntüle
11VÂHİBd. ? - ö. 1785/86MeslekGörüntüle
12Enver Yorulmazd. 27 Kasım 1947 - ö. ?MeslekGörüntüle
13HÂLETÎ, Seyyid Mehmed Hâletî Efendi bin Şeyh Ali Sufûtî Efendi bin Şeyh Ahmed Hayâlî Efendi bin Şeyh Seyyid İbrâhîm Gülşenîd. 1552 - ö. 1581Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14VÂHİBd. ? - ö. 1785/86Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Enver Yorulmazd. 27 Kasım 1947 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16HÂLETÎ, Seyyid Mehmed Hâletî Efendi bin Şeyh Ali Sufûtî Efendi bin Şeyh Ahmed Hayâlî Efendi bin Şeyh Seyyid İbrâhîm Gülşenîd. 1552 - ö. 1581Madde AdıGörüntüle
17VÂHİBd. ? - ö. 1785/86Madde AdıGörüntüle
18Enver Yorulmazd. 27 Kasım 1947 - ö. ?Madde AdıGörüntüle