VEHBÎ, Sâlih Vehbî Efendi

(d. ?/? - ö. 1244/1828)
divan şairi ve musikişinas
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı Sâlih Vehbî Efendi’dir. İstanbul’da doğdu. Vidin valisi Ağa Hüseyin Paşa’nın hazine kâtipliğini yaptı. 1244/1828 yılında vefat etti. Misori’de medfundur.

Musikide ve neyzenlikte şöhret kazandı. Şiirleri birkaç gazelden ibarettir.

Kaynakça

Çiftçi, Ömer (hzl.) (yty.). Fatîn Dâvud, Hâtimetü’l-Eş’âr. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10736,metinpdf.pdf?0 [Erişim tarihi: 12.01.2015]

Hülagü, Orhan, Mustafa Ekincikli ve Hamdi Savaş (hzl.) (1998). Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmânî. C. IV/II. İstanbul: Sebil Yay.

Kurnaz, Cemâl ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî -  Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri.  C.II. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. MEHTAP ERDOĞAN
Yayın Tarihi: 16.01.2015
Güncelleme Tarihi: 28.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel-i Nâ-Tamâm

Biz andelîbiz istemeyiz yüce hâneyi

Gülşende câna hoş tutarız âşiyâneyi

Yokdur nevâ-yı sâza bizim ihtiyâcımız

Her dem bu bâğda gûş ideriz hoş terâneyi

Vehbî kenâr-ı defter u dîvâna kayd idüp

Hıfz it güzelce bu gazel-i âşıkâneyi

(Çiftçi, Ömer (hzl.) (yty.). Fatîn Dâvud, Hâtimetü’l-Eş’âr. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10736,metinpdf.pdf?0 [Erişim tarihi: 12.01.2015]. 438.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1RİF'AT, Halîl Rif'atd. 1827 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2HASÎB, Yedikuleli-zâde Seyyid Abdulhalîm Efendid. 1706-07 - ö. 1759-60Doğum YeriGörüntüle
3TOPKAPILI-ZÂDE FEYZÎ, Mustafa Çelebid. ? - ö. 1657-58Doğum YeriGörüntüle
4RİF'AT, Halîl Rif'atd. 1827 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5HASÎB, Yedikuleli-zâde Seyyid Abdulhalîm Efendid. 1706-07 - ö. 1759-60Doğum YılıGörüntüle
6TOPKAPILI-ZÂDE FEYZÎ, Mustafa Çelebid. ? - ö. 1657-58Doğum YılıGörüntüle
7RİF'AT, Halîl Rif'atd. 1827 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8HASÎB, Yedikuleli-zâde Seyyid Abdulhalîm Efendid. 1706-07 - ö. 1759-60Ölüm YılıGörüntüle
9TOPKAPILI-ZÂDE FEYZÎ, Mustafa Çelebid. ? - ö. 1657-58Ölüm YılıGörüntüle
10RİF'AT, Halîl Rif'atd. 1827 - ö. ?MeslekGörüntüle
11HASÎB, Yedikuleli-zâde Seyyid Abdulhalîm Efendid. 1706-07 - ö. 1759-60MeslekGörüntüle
12TOPKAPILI-ZÂDE FEYZÎ, Mustafa Çelebid. ? - ö. 1657-58MeslekGörüntüle
13RİF'AT, Halîl Rif'atd. 1827 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14HASÎB, Yedikuleli-zâde Seyyid Abdulhalîm Efendid. 1706-07 - ö. 1759-60Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15TOPKAPILI-ZÂDE FEYZÎ, Mustafa Çelebid. ? - ö. 1657-58Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16RİF'AT, Halîl Rif'atd. 1827 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17HASÎB, Yedikuleli-zâde Seyyid Abdulhalîm Efendid. 1706-07 - ö. 1759-60Madde AdıGörüntüle
18TOPKAPILI-ZÂDE FEYZÎ, Mustafa Çelebid. ? - ö. 1657-58Madde AdıGörüntüle