VEHBÎ, Sâlih Vehbî Efendi

(d. ?/? - ö. 1244/1828)
divan şairi ve musikişinas
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı Sâlih Vehbî Efendi’dir. İstanbul’da doğdu. Vidin valisi Ağa Hüseyin Paşa’nın hazine kâtipliğini yaptı. 1244/1828 yılında vefat etti. Misori’de medfundur.

Musikide ve neyzenlikte şöhret kazandı. Şiirleri birkaç gazelden ibarettir.

Kaynakça

Çiftçi, Ömer (hzl.) (yty.). Fatîn Dâvud, Hâtimetü’l-Eş’âr. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10736,metinpdf.pdf?0 [Erişim tarihi: 12.01.2015]

Hülagü, Orhan, Mustafa Ekincikli ve Hamdi Savaş (hzl.) (1998). Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmânî. C. IV/II. İstanbul: Sebil Yay.

Kurnaz, Cemâl ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî -  Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri.  C.II. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. MEHTAP ERDOĞAN
Yayın Tarihi: 16.01.2015
Güncelleme Tarihi: 28.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel-i Nâ-Tamâm

Biz andelîbiz istemeyiz yüce hâneyi

Gülşende câna hoş tutarız âşiyâneyi

Yokdur nevâ-yı sâza bizim ihtiyâcımız

Her dem bu bâğda gûş ideriz hoş terâneyi

Vehbî kenâr-ı defter u dîvâna kayd idüp

Hıfz it güzelce bu gazel-i âşıkâneyi

(Çiftçi, Ömer (hzl.) (yty.). Fatîn Dâvud, Hâtimetü’l-Eş’âr. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10736,metinpdf.pdf?0 [Erişim tarihi: 12.01.2015]. 438.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Aydın Arıtd. 1928 - ö. 9 Aralık 2003Doğum YeriGörüntüle
2SÂMÎ, Mustafa Sâmî Beyd. ? - ö. 1854Doğum YeriGörüntüle
3ÜLFETÎ, Mehmed Çelebi Ülfetî Efendid. ? - ö. 1645-46Doğum YeriGörüntüle
4Aydın Arıtd. 1928 - ö. 9 Aralık 2003Doğum YılıGörüntüle
5SÂMÎ, Mustafa Sâmî Beyd. ? - ö. 1854Doğum YılıGörüntüle
6ÜLFETÎ, Mehmed Çelebi Ülfetî Efendid. ? - ö. 1645-46Doğum YılıGörüntüle
7Aydın Arıtd. 1928 - ö. 9 Aralık 2003Ölüm YılıGörüntüle
8SÂMÎ, Mustafa Sâmî Beyd. ? - ö. 1854Ölüm YılıGörüntüle
9ÜLFETÎ, Mehmed Çelebi Ülfetî Efendid. ? - ö. 1645-46Ölüm YılıGörüntüle
10Aydın Arıtd. 1928 - ö. 9 Aralık 2003MeslekGörüntüle
11SÂMÎ, Mustafa Sâmî Beyd. ? - ö. 1854MeslekGörüntüle
12ÜLFETÎ, Mehmed Çelebi Ülfetî Efendid. ? - ö. 1645-46MeslekGörüntüle
13Aydın Arıtd. 1928 - ö. 9 Aralık 2003Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14SÂMÎ, Mustafa Sâmî Beyd. ? - ö. 1854Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15ÜLFETÎ, Mehmed Çelebi Ülfetî Efendid. ? - ö. 1645-46Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Aydın Arıtd. 1928 - ö. 9 Aralık 2003Madde AdıGörüntüle
17SÂMÎ, Mustafa Sâmî Beyd. ? - ö. 1854Madde AdıGörüntüle
18ÜLFETÎ, Mehmed Çelebi Ülfetî Efendid. ? - ö. 1645-46Madde AdıGörüntüle