VİRDÎ

(d. ?/? - ö. ?/?)
tekke şairi
(Tekke / Yüzyılı Beli Değil / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Kaynaklarda hayatı hakkında bilgi bulunmamaktadır. Ancak Turgut Koca, Bektaşi Nefesleri ve Şairleri adlı çalışmasında ve Sadettin Nüzhet Ergun’un Ondokuzuncu Asırdan Beri Bektaşî-Kızılbaş Alevî Şair ve Nefesleri adlı çalışmasında Virdî mahlaslı iki şiirinden varlığı bilinmektedir. Bu şiirler ışığında şairin tekke şairi olduğu anlaşılmaktadır. 

Kaynakça

Ergun, Sadettin Nüzhet (yty). Ondokuzuncu Asırdan Beri Bektaşî- Kızılbaş Alevî Şairleri ve Nefesleri. İstanbul: Maarif Kitaphanesi ve Basımevi.

Koca,Turgut (1990). Bektaşi Nefesleri ve Şairleri. İstanbul: Maarif Kitaphanesi ve Basımevi. 
 

 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. TUBA ÖZKAN
Yayın Tarihi: 11.02.2015
Güncelleme Tarihi: 12.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Nefes
Yüz bin matah gelir satılmak için
Dükânlar kurulmuş şâra vardın mı
Müşteri var anda artırmak için
Mürşid huzuruna dâra vardın mı

Mürşidin emrine olursan teslîm
Hah senden ayrılmaz sendedir kadîm
Nefsin Nemrûd senin rûhun İbrâhim
Halîl ile bile nâra vardın mı

Erenler yoluna doğru gelirsen
Hayır himmet olur alabilirsen
Gerçekler dârına durabilirsen
Meded mürvet deyip pîre vardın mı

Pîrin söylediği Hakk’ın sözüdür
Yine sende bakan kendi gözüdür
Kimini sâf eder kimin azıtır
Sofî bin cân ile yâre vardın mı

Virdî Derviş kurbân edegör seni
Ayrılma yolundan olma serseri
Alî’nin evlâdı Res
Sofî bin cân ile yâre vardın mı

Virdî Derviş kurbân edegör seni
Ayrılma yolundan olma serseri
Alî’nin evlâdı Resûl’ün yâri
Hacı Bektâş gibi ere vardın mı
2.
Muhammed Mustafa ey Şâh-Merdân
Aliy-yel Murtezâ sana sığındım
Hadîce Fâtıma hasan Müctebâ
Hüseyin-i Kerbelâ sana sınığındım

İmam Zeynel ile Muhammed Bâkır
Cennet bahçesinde bülbüller şakır
Ca’fer-i Sâdık’a erdik çok şükür
Kâzım Mûsa Rızâ sana sığındım

Muhammed Takî’ye verdim salevât
Aliy-yün-Nakî’den isterim imdâd
Hasan-ül-Askerî el’aman Mürvet
Mehdî sâhib livâ sana sığındım

On dört ma’sum-i pâk güruh-i Nâci
On yedi kemerbest derdim ilacı
Pîrim Hacı Bektaş serimin tâcı
Hünkâr evliyâ sana sığındım

Virdî Derviş senin kulun kurbânın
Yarın Arafat’ta ulu dîvânın
Senin mücrimlere çoktur ihsânın
Pîrîm Şüca’ Baba sana sığındım

Ergun, Sadettin Nüzhet (yty). Ondokuzuncu Asırdan Beri Bektaşî- Kızılbaş Alevî Şairleri ve Nefesleri. İstanbul: Maarif Kitaphanesi ve Basımevi. 448.

Koca,Turgut (1990). Bektaşi Nefesleri ve Şairleri. İstanbul: Maarif Kitaphanesi ve Basımevi. 927-928.