VÜZ'ATî

(d. ?/? - ö. ?/?)
âşık
(Âşık / Yüzyılı Beli Değil / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Hızrî’nin Cem’-üş-Şairân adlı eserinde (19. dörtlük) adı geçen âşığın hangi yüzyılda yaşadığı, hayatı ve eserleri hakkında bilgi yoktur. 

Kaynakça

Kaya, Doğan (1990). Şairnâmeler. Ankara: Kültür Bakanlığı Halk Kültürünü Araştırma Dairesi Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. HİLAL ERDOĞAN
Yayın Tarihi: 28.10.2014
Güncelleme Tarihi: 12.12.2020

Eserlerinden Örnekler