YÂDÎ

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / Başlangıç-15. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Kaynaklarda yer almayan Yâdî mahlaslı şairin varlığından, Edirneli Nazmî’nin Mecma’u’n-Nezâ’ir’inde yer alan bir gazeli sayesinde haberdar olunmaktadır. Onunla ilgili tek bilgimiz, gazelinin Ahmedî’nin gazeline yazdığı bir nazire olmasından ibarettir. Bundan hareketle şair hakkında sadece 14. yüzyılın ikinci yarısında, 15. yüzyılda veya 16. yüzyıl başlarında yaşamış olabileceği tahminini yapmak mümkündür.

Kaynakça

Köksal, M. Fatih (hzl.) (2012). Edirneli Nazmî, Mecma’u’n-Nezâ’ir. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-292688/h/edirneli-nazmi-mecmaun-nezair.pdf [erişim tarihi: 20.09.2013].

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET FATİH KÖKSAL
Yayın Tarihi: 23.10.2013
Güncelleme Tarihi: 08.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Cismümi hâk itdi bir serv-i revânun hasreti

Veh ki yakdı cânumı ol şûh-ı gül-ruh fürkati

Zâr u tenhâyam ne gam-hâr u ne mûnis âh kim

Müşkil olurmış diyâr-ı ışk-ı cânân gurbeti

Şerha şerha sîne nâsıh hoş düşer endâmuma

Sen selâmet ol yiter bana melâmet hil’ati

Ra’d sanman Bîsütûn’dan irişen feryâd kim

Çalınur kuhsârda Ferhâd-ı miskîn nevbeti

Kaldı çün peykân-ı dildâr ile Yâdî sînesi

Sebzeler yirine hançerler bitüre türbeti

(Köksal, M. Fatih (hzl.) (2012). Edirneli Nazmî, Mecma’u’n-Nezâ’ir. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-292688/h/edirneli-nazmi-mecmaun-nezair.pdf [erişim tarihi: 20.09.2013]. 2587.)