YEKSANÎ

(d. ?/? - ö. ?/?)
tekke şairi
(Tekke / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Şiirlerinde Yeksanî mahlasını kullanan âşığın hayatı hakkında kaynaklarda herhangi bir bilgi tespit edilememiştir. Ancak Turgut Koca Bektaşi Nefesleri ve Şairleri adlı kitabında Yeksanî’nin 19. yüzyılda yaşamış Bektaşi saz şairlerinden olduğunu belirtmiştir (Koca 1990: 688). Muhtar Yahya Dağlı da, Gedâyi Hayatı ve Eserleri kitabında, Gedâyi’nin çağdaşı saz şairlerinden söz ederken Yeksanî’nin de ismini anmaktadır (Dağlı 1943: 12).

Sadettin Nüzhet Ergun ise Bektaşi Şairleri adlı yapıtında Yeksanî'nin bir şiirine yer vermiştir (Ergun 1930: 408). 

Kaynakça

Dağlı, Muhtar Yahya (1943) Bektaşi Edebiyatından Tokatlı Gedâyî Hayatı ve Eserleri. İstanbul: Maarif Kitaphanesi. 

Ergun, Sadettin Nüzhet (1930) Bektaşî Şairleri. İstanbul: Devlet Matbaası.

Koca, Turgut (1990). Bektaşi Nefesleri ve Şairleri (13. Yüzyıldan 20. Yüzyıla Kadar). İstanbul: Maarif Yay. 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. ZEYNEP SAFİYE BAKİ
Yayın Tarihi: 16.12.2014
Güncelleme Tarihi: 12.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Nefes

İstemem âlemde gayrı meyveyi

Tadına doyulmaz balımdır Ali

İstemem dünyayı verseler dahi 

Korkmazam sünbülü gülümdür

 

Ali Ali’dir gönlümün tahtında köşem

Ali’dir sahrada morlu menekşem

Ali’dir kadehim Ali’dir şişem

Engürden ezilmiş dolumdur Ali

 

Yeksanî’yim nice düştüm derdime 

Gark-oldu vücudum çile bendine

Sormaz oldu gönül kendi kendine

Söyler dehanımda dilimdir Ali

Ergun, Sadettin Nüzhet (1930) Bektaşî Şairleri. İstanbul: Devlet Matbaası, 408.