YEŞİL ABDAL

(d. ?/? - ö. ?/?)
âşık
(Âşık / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Yeşil Abdal'ın 17. yüzyılın sonlarında yaşadığı tahmin edilmektedir. Gerçek adı bilinmeyen âşığın tespit edilebilen tek şiirinde Yeşil Abdal mahlasını kullandığı görülmektedir. Yeşil Abdal'ın, Bektaşi tarikatına mensup olup Deliorman ve Dobruca dolaylarında dolaştığı, ayrıca Demir Baba Dergâhı’nda hizmet ettiğine dair kayıtlar bulunmaktadır. Keçideresi’nde bulunan Kanaat Baba Mezarlığı’na defnedilmiştir. 17. yüzyıla ait bir mecmuada bir şiirine rastlanılmıştır. Bu şiir ayrıca Ahmet Talat Onay’a ait bir mecmuada da yer almaktadır. Akıcı, duru bir söyleyiş özelliğine sahiptir. Dilinden halk söylencelerini çok iyi bildiğinin anlaşıldığı belirtilmektedir. 

Kaynakça

Ergun, Sadettin Nüzhet (1949). Onyedinci Asırdan Beri Bektaşi-Kızılbaş Alevi Şairleri ve Nefesleri. İstanbul: Maarif Kitaphanesi.

Koca, Turgut (1990). Bektaşi Nefesleri ve Şairleri. İstanbul: İstanbul Maarif Kitaphanesi.

Özkan, Abdullah (2003). Başlangıçtan Cumhuriyete Türk Şiiri Antolojisi: C. 3. İstanbul: Boyut Yay.

Özmen, İsmail (1995). Alevi-Bektaşi Şiirleri Antolojisi: 17-18. Yüzyıl. Ankara: Saypa Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: BÜNYAMİN TAN
Yayın Tarihi: 01.09.2014
Güncelleme Tarihi: 12.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Nefes

Yeşil Abdal dört kitabı

Cem’ eyleyip yazan kimdir

Ya mağripte atlan topu

Ya maşrıkta çelen kimdir

 Ateş yakıp çiğ pişmeden

Rûhu tene kavuşmadan

Ana rahmine düşmeden

Yâ doğmadan ölen kimdir

Bir göl vermişler sülüğe

Deryâ ummandır balığa

On sekiz yıl karanlığa

Kul Hamza’yı salan kimdir

Balık öküz ayağında

Cihan solunda sağında

Kırk yıl balık kursağında

 Beş vaktini kılan kimdir

Ali Hamza Hasan üçü

Cennettir Kâbe’nin içi

 İsmâil’e inen koçu

Bıçak urup kesen kimdir

Hak resûlü geçti çağlar

Kaçamaz dağ ile taşlar

Her kimi sorarsam ağlar

Yâ felekten gülen kimdir

Yeşil Abdal söz ulunun

Kon gezsin dünyâ delinin

 Son deminde Azrâil’in

Kendi canın alan kimdir

Ergun, Sadettin Nüzhet (1949). Onyedinci Asırdan Beri Bektaşi-Kızılbaş Alevi Şairleri ve Nefesleri. İstanbul: Maarif Kitaphanesi. 87-88.