YUNUS

(d. ?/? - ö. ?/?)
âşık
(Âşık / Başlangıç-15. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Yunus, 15. asırda yaşamış Afşar âşıklarından biri olup kaynaklarda hakkında herhangi bir bilgi yoktur. Fahri Bilge, derlemelerinde âşığa ait iki adet türkülü hikâyeden bahseder. Bunlar dışında herhangi bir kayıtlı eserine de rastlanmamıştır. Yunus'un tam olarak nerede ve ne zaman doğduğu hakkındaki bilinmezlik ölümü için de geçerlidir. 

Kaynakça

Çapraz, Erhan (2014). Fahri Bilge Derlemeleri Kayseri Yöresi Halk Şairleri. C. 1. Kayseri: Talas Belediyesi Kültür Yay. 200.

Deniz, Rasim (1991). "Cönklerde Yunus Mahlaslı Şiirler ve Yunuslar", Erciyes. C. 14. 163: 10-12.

 

 

 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. MEHMET EMİN DEDE
Yayın Tarihi: 08.01.2015
Güncelleme Tarihi: 12.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Destan

Aşşadan kaladır 'Hasan Kalası' 

Alt başından zinet oldu ün oldu

Yüreğinden atan döner, döğüşür

Arap atın, koç yiğidin gün oldu

 

Akşamdan gördüğüm şol kara düşler

Yerine mi gelir kesilen başlar 

Gemleyin atımız küçük kardaşlar 

Kıble tarafından bize gel oldu

 

Öğleninen ikindinin arası

Aldı beni şu düşmanın peresi

Kamalak'ın karadıç'ın arası

Işılaşır al gülgülü kal oldu

 

Der Yunus'um: Babam gelid, döküldü

Neçe koç yiğidin beli büküldü

Üç yüz atlıynan davaya tıkıldı

Yüzü geldi, iki yüzü yoğ oldu

Çapraz, Erhan (2014). Fahri Bilge Derlemeleri Kayseri Yöresi Halk Şairleri. C. 1. Kayseri: Talas Belediyesi Kültür Yay. 200.