ZAFÎ DEDE

(d. ?/? - ö. ?/?)
tekke şairi
(Tekke / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Hayatı hakkında çok fazla bilgi bulunmayan Zafî Dede, 17. asırda yaşamış mutasavvıf şairlerdendir. Esrar Dede Tezkiresi’nde belirtildiğine göre Zafî Dede, İbrahim Gülşenî’nin halifelerindendir. Daha sonra Mevleviliğe intisap etmiş, Şahidî Dede yanında yetişmiştir. Şuhûdî, Günâhî ve Tireli Arşî dedelerle münasebeti vardır. Çoğu şiirleri bunlara naziredir. Aynı tezkirede bir gazeli vardır.

Kaynakça

Genç, İlhan (hzl.) (2000). Esrar Dede. Tezkire-i Şu’arâ-yı Mevleviyye. Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yay.

 “Zafî Dede” (1998). Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi. C. 8. İstanbul: Dergâh Yay. 634.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. EMİNE ÇAKIR
Yayın Tarihi: 30.11.2014
Güncelleme Tarihi: 12.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Bu mezâhir kim vücûd-ı mutlak ızhar eyledi

Kendidür kim kendüsine ‘arz-ı dîdâr eyledi

 

Satdı hüsnin aldı ‘aşkın ara yerde kimse yok

Kendi aldı kendi satdı kendi bâzâr eyledi

 

Kendüsiyle ma’nide râz-ı ene’l Hak söyleyen

Şûretâ Mansûra üstâd itdi ber-dâr eyledi

 

Âdem içün halk itmişken dıraht-i gendümi

‘Illet-i işyân idüp adın güneh-kâr eyledi

 

Birinün adını Musa birinün Fir’avn idüp

Kendinün emrini yine kendi inkâr eyledi

 

Satmada satan öziyken buna ma’nidür görün

Özge suretden gelüp kendin haridâr eyledi

 

Özge binâdur ki yapdukça vücûd-ı Âdemi

Kubbe-i şeş-sû düzetdi çâr-dîvâr eyledi

 

Bu ne kudret bu ne tebdil-i hakîkatdur görün

Âteş-i Nemrûdı İbrâhim’e gülzâr eyledi

 

Hamdülillah irgürüp darüş’şifa-yı vahdete

Za’fî bî-çârenün derdine dermân eyledi 

Genç, İlhan (hzl.) (2000). Esrar Dede. Tezkire-i Şu’arâ-yı Mevleviyye. Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yay.  315-316.

/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:196:int 2
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:196:string 'Invalid argument supplied for foreach()' (length=39)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:196:string '/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php' (length=87)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:196:int 196
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:196:
array (size=8)
 'row' => 
  array (size=35)
   'M_ID' => string '12157' (length=5)
   'M_TEIS' => string '1' (length=1)
   'M_ESKI_ID' => string '5407' (length=4)
   'M_TIPI' => string '5' (length=1)
   'M_ALANI' => string '3' (length=1)
   'M_YUZYILI' => string '3' (length=1)
   'M_SAHASI' => string '6' (length=1)
   'M_REQ' => string 'zafi-dede' (length=9)
   'M_ADI' => string 'ZAFÎ DEDE' (length=10)
   'M_ADI_SEARCH' => string 'zafi dede tekke şairi' (length=22)
   'M_MAHLASI' => null
   'M_ALTBASLIK' => string 'tekke şairi' (length=12)
   'M_DOGUM_HICRI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_HICRI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_YERI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_YERI_SEARCH' => null
   'M_MESLEK' => string '?' (length=1)
   'M_MESLEK_SEARCH' => null
   'M_HAYATI' => string '<p style="text-align: justify; ">Hayatı hakkında çok fazla bilgi bulunmayan Zafî Dede, 17. asırda yaşamış mutasavvıf şairlerdendir. Esrar Dede <em>Tezkiresi</em>’nde belirtildiğine göre Zafî Dede, İbrahim Gülşenî’nin halifelerindendir. Daha sonra Mevleviliğe intisap etmiş, Şahidî Dede yanında yetişmiştir. Şuhûdî, Günâhî ve Tireli Arşî dedelerle münasebeti vardır. Çoğu şiirleri bunlara naziredir. Aynı tezkirede bir gazeli vardır.</p>' (length=479)
   'M_HAYATI_SEARCH' => string 'hayatı hakkında çok fazla bilgi bulunmayan zafi dede 17 asırda yaşamış mutasavvıf şairlerdendir esrar tezkiresinde belirtildiğine göre ibrahim gülşeninin halifelerindendir daha sonra mevleviliğe intisap etmiş şahidi yanında yetişmiştir şuhüdi günahi ve tireli arşi dedelerle münasebeti vardır çoğu şiirleri bunlara naziredir aynı tezkirede bir gazeli' (length=379)
   'M_ESERLERI' => string '<p><strong>Gazel</strong></p> <p>Bu mezâhir kim vücûd-ı mutlak ızhar eyledi</p> <p>Kendidür kim kendüsine ‘arz-ı dîdâr eyledi</p> <p> </p> <p>Satdı hüsnin aldı ‘aşkın ara yerde kimse yok</p> <p>Kendi aldı kendi satdı kendi bâzâr eyledi</p> <p> </p> <p>Kendüsiyle ma’nide râz-ı ene’l Hak söyleyen</p> <p>Şûretâ Mansûra üstâd itdi ber-dâr eyledi</p> <p> </p> <p>Âdem içün halk itmişken dıraht-i gendümi</p> <p>‘Illet-i işyân idüp adın güneh-kâr eyledi</p> <p'... (length=1263)
   'M_ESERLERI_SEARCH' => string 'gazel bu mezahir kim vücüdı mutlak ızhar eyledi kendidür kendüsine arzı didar satdı hüsnin aldı aşkın ara yerde kimse yok kendi bazar kendüsiyle manide razı enel hak söyleyen şüreta mansüra üstad itdi berdar adem içün halk itmişken dırahti gendümi ılleti işyan idüp adın günehkar birinün adını musa firavn kendinün emrini yine inkar satmada satan öziyken buna manidür görün özge suretden gelüp kendin haridar binadur ki yapdukça ademi kubbei şeşsü düzetdi çardivar n'... (length=773)
   'M_KAYNAKCA' => string '<p><span style="font-size: 0.8125rem;">Genç, İlhan (hzl.) (2000). Esrar Dede. </span><em style="font-size: 0.8125rem;">Tezkire-i Şu’arâ-yı Mevleviyye.</em><span style="font-size: 0.8125rem;"> Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yay.</span><br></p> <p> <span style="font-size: 0.8125rem;">“Zafî Dede” (1998).</span><span style="font-size: 0.8125rem;"> </span><em style="font-size: 0.8125rem;">Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi.</em><span style="font-size: 0.8125rem;"> </span><sp'... (length=590)
   'M_KAYNAKCA_SEARCH' => string 'genç ilhan hzl 2000 esrar dede tezkirei şuarayı mevleviyye ankara atatürk kültür merkezi başkanlığı yay zafi 1998 türk dili ve edebiyatı ansiklopedisi c 8 istanbul dergah 634' (length=187)
   'M_FULLTEXT_SEARCH' => string 'zafi dede tekke şairi hayatı hakkında çok fazla bilgi bulunmayan 17 asırda yaşamış mutasavvıf şairlerdendir esrar tezkiresinde belirtildiğine göre ibrahim gülşeninin halifelerindendir daha sonra mevleviliğe intisap etmiş şahidi yanında yetişmiştir şuhüdi günahi ve tireli arşi dedelerle münasebeti vardır çoğu şiirleri bunlara naziredir aynı tezkirede bir gazeli gazel bu mezahir kim vücüdı mutlak ızhar eyledi kendidür kendüsine arzı didar satdı hüsnin aldı aşkın ara '... (length=1215)
   'M_YAZAR' => string 'ARAŞ. GÖR. EMİNE ÇAKIR' (length=26)
   'M_YAZAR_SEARCH' => string 'araş. gör. emine çakır' (length=26)
   'M_YAYIN_TARIHI' => string '2014-11-30' (length=10)
   'M_GUNCELLEME' => string 'ANAHTAR KELİMELER KONTROL EDİLDİ. MADDE REDAKTE EDİLDİ. EÇ
AEA' (length=69)
   'M_GUNCELLEME_TARIHI' => string '2020-12-12' (length=10)
   'M_GOSTERIM_SAYISI' => string '951' (length=3)
   'M_ISACTIVE' => string '1' (length=1)
   'M_KONTROL' => string '1' (length=1)
 'sn' => int 1
 'listTr' => string '' (length=0)
 'limit' => int 3
 'searchSql' => string '' (length=0)
 'searcResult' => boolean true
 'dt' => 
  array (size=2)
   0 => string '?' (length=1)
   1 => string '' (length=0)
 'value' => string '' (length=0)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:213:int 2
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:213:string 'Invalid argument supplied for foreach()' (length=39)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:213:string '/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php' (length=87)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:213:int 213
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:213:
array (size=8)
 'row' => 
  array (size=35)
   'M_ID' => string '12157' (length=5)
   'M_TEIS' => string '1' (length=1)
   'M_ESKI_ID' => string '5407' (length=4)
   'M_TIPI' => string '5' (length=1)
   'M_ALANI' => string '3' (length=1)
   'M_YUZYILI' => string '3' (length=1)
   'M_SAHASI' => string '6' (length=1)
   'M_REQ' => string 'zafi-dede' (length=9)
   'M_ADI' => string 'ZAFÎ DEDE' (length=10)
   'M_ADI_SEARCH' => string 'zafi dede tekke şairi' (length=22)
   'M_MAHLASI' => null
   'M_ALTBASLIK' => string 'tekke şairi' (length=12)
   'M_DOGUM_HICRI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_HICRI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_YERI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_YERI_SEARCH' => null
   'M_MESLEK' => string '?' (length=1)
   'M_MESLEK_SEARCH' => null
   'M_HAYATI' => string '<p style="text-align: justify; ">Hayatı hakkında çok fazla bilgi bulunmayan Zafî Dede, 17. asırda yaşamış mutasavvıf şairlerdendir. Esrar Dede <em>Tezkiresi</em>’nde belirtildiğine göre Zafî Dede, İbrahim Gülşenî’nin halifelerindendir. Daha sonra Mevleviliğe intisap etmiş, Şahidî Dede yanında yetişmiştir. Şuhûdî, Günâhî ve Tireli Arşî dedelerle münasebeti vardır. Çoğu şiirleri bunlara naziredir. Aynı tezkirede bir gazeli vardır.</p>' (length=479)
   'M_HAYATI_SEARCH' => string 'hayatı hakkında çok fazla bilgi bulunmayan zafi dede 17 asırda yaşamış mutasavvıf şairlerdendir esrar tezkiresinde belirtildiğine göre ibrahim gülşeninin halifelerindendir daha sonra mevleviliğe intisap etmiş şahidi yanında yetişmiştir şuhüdi günahi ve tireli arşi dedelerle münasebeti vardır çoğu şiirleri bunlara naziredir aynı tezkirede bir gazeli' (length=379)
   'M_ESERLERI' => string '<p><strong>Gazel</strong></p> <p>Bu mezâhir kim vücûd-ı mutlak ızhar eyledi</p> <p>Kendidür kim kendüsine ‘arz-ı dîdâr eyledi</p> <p> </p> <p>Satdı hüsnin aldı ‘aşkın ara yerde kimse yok</p> <p>Kendi aldı kendi satdı kendi bâzâr eyledi</p> <p> </p> <p>Kendüsiyle ma’nide râz-ı ene’l Hak söyleyen</p> <p>Şûretâ Mansûra üstâd itdi ber-dâr eyledi</p> <p> </p> <p>Âdem içün halk itmişken dıraht-i gendümi</p> <p>‘Illet-i işyân idüp adın güneh-kâr eyledi</p> <p'... (length=1263)
   'M_ESERLERI_SEARCH' => string 'gazel bu mezahir kim vücüdı mutlak ızhar eyledi kendidür kendüsine arzı didar satdı hüsnin aldı aşkın ara yerde kimse yok kendi bazar kendüsiyle manide razı enel hak söyleyen şüreta mansüra üstad itdi berdar adem içün halk itmişken dırahti gendümi ılleti işyan idüp adın günehkar birinün adını musa firavn kendinün emrini yine inkar satmada satan öziyken buna manidür görün özge suretden gelüp kendin haridar binadur ki yapdukça ademi kubbei şeşsü düzetdi çardivar n'... (length=773)
   'M_KAYNAKCA' => string '<p><span style="font-size: 0.8125rem;">Genç, İlhan (hzl.) (2000). Esrar Dede. </span><em style="font-size: 0.8125rem;">Tezkire-i Şu’arâ-yı Mevleviyye.</em><span style="font-size: 0.8125rem;"> Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yay.</span><br></p> <p> <span style="font-size: 0.8125rem;">“Zafî Dede” (1998).</span><span style="font-size: 0.8125rem;"> </span><em style="font-size: 0.8125rem;">Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi.</em><span style="font-size: 0.8125rem;"> </span><sp'... (length=590)
   'M_KAYNAKCA_SEARCH' => string 'genç ilhan hzl 2000 esrar dede tezkirei şuarayı mevleviyye ankara atatürk kültür merkezi başkanlığı yay zafi 1998 türk dili ve edebiyatı ansiklopedisi c 8 istanbul dergah 634' (length=187)
   'M_FULLTEXT_SEARCH' => string 'zafi dede tekke şairi hayatı hakkında çok fazla bilgi bulunmayan 17 asırda yaşamış mutasavvıf şairlerdendir esrar tezkiresinde belirtildiğine göre ibrahim gülşeninin halifelerindendir daha sonra mevleviliğe intisap etmiş şahidi yanında yetişmiştir şuhüdi günahi ve tireli arşi dedelerle münasebeti vardır çoğu şiirleri bunlara naziredir aynı tezkirede bir gazeli gazel bu mezahir kim vücüdı mutlak ızhar eyledi kendidür kendüsine arzı didar satdı hüsnin aldı aşkın ara '... (length=1215)
   'M_YAZAR' => string 'ARAŞ. GÖR. EMİNE ÇAKIR' (length=26)
   'M_YAZAR_SEARCH' => string 'araş. gör. emine çakır' (length=26)
   'M_YAYIN_TARIHI' => string '2014-11-30' (length=10)
   'M_GUNCELLEME' => string 'ANAHTAR KELİMELER KONTROL EDİLDİ. MADDE REDAKTE EDİLDİ. EÇ
AEA' (length=69)
   'M_GUNCELLEME_TARIHI' => string '2020-12-12' (length=10)
   'M_GOSTERIM_SAYISI' => string '951' (length=3)
   'M_ISACTIVE' => string '1' (length=1)
   'M_KONTROL' => string '1' (length=1)
 'sn' => int 1
 'listTr' => string '' (length=0)
 'limit' => int 3
 'searchSql' => string '' (length=0)
 'searcResult' => boolean true
 'dt' => 
  array (size=2)
   0 => string '?' (length=1)
   1 => string '' (length=0)
 'value' => string '' (length=0)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:243:int 2
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:243:string 'Invalid argument supplied for foreach()' (length=39)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:243:string '/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php' (length=87)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:243:int 243
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:243:
array (size=8)
 'row' => 
  array (size=35)
   'M_ID' => string '12157' (length=5)
   'M_TEIS' => string '1' (length=1)
   'M_ESKI_ID' => string '5407' (length=4)
   'M_TIPI' => string '5' (length=1)
   'M_ALANI' => string '3' (length=1)
   'M_YUZYILI' => string '3' (length=1)
   'M_SAHASI' => string '6' (length=1)
   'M_REQ' => string 'zafi-dede' (length=9)
   'M_ADI' => string 'ZAFÎ DEDE' (length=10)
   'M_ADI_SEARCH' => string 'zafi dede tekke şairi' (length=22)
   'M_MAHLASI' => null
   'M_ALTBASLIK' => string 'tekke şairi' (length=12)
   'M_DOGUM_HICRI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_HICRI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_YERI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_YERI_SEARCH' => null
   'M_MESLEK' => string '?' (length=1)
   'M_MESLEK_SEARCH' => null
   'M_HAYATI' => string '<p style="text-align: justify; ">Hayatı hakkında çok fazla bilgi bulunmayan Zafî Dede, 17. asırda yaşamış mutasavvıf şairlerdendir. Esrar Dede <em>Tezkiresi</em>’nde belirtildiğine göre Zafî Dede, İbrahim Gülşenî’nin halifelerindendir. Daha sonra Mevleviliğe intisap etmiş, Şahidî Dede yanında yetişmiştir. Şuhûdî, Günâhî ve Tireli Arşî dedelerle münasebeti vardır. Çoğu şiirleri bunlara naziredir. Aynı tezkirede bir gazeli vardır.</p>' (length=479)
   'M_HAYATI_SEARCH' => string 'hayatı hakkında çok fazla bilgi bulunmayan zafi dede 17 asırda yaşamış mutasavvıf şairlerdendir esrar tezkiresinde belirtildiğine göre ibrahim gülşeninin halifelerindendir daha sonra mevleviliğe intisap etmiş şahidi yanında yetişmiştir şuhüdi günahi ve tireli arşi dedelerle münasebeti vardır çoğu şiirleri bunlara naziredir aynı tezkirede bir gazeli' (length=379)
   'M_ESERLERI' => string '<p><strong>Gazel</strong></p> <p>Bu mezâhir kim vücûd-ı mutlak ızhar eyledi</p> <p>Kendidür kim kendüsine ‘arz-ı dîdâr eyledi</p> <p> </p> <p>Satdı hüsnin aldı ‘aşkın ara yerde kimse yok</p> <p>Kendi aldı kendi satdı kendi bâzâr eyledi</p> <p> </p> <p>Kendüsiyle ma’nide râz-ı ene’l Hak söyleyen</p> <p>Şûretâ Mansûra üstâd itdi ber-dâr eyledi</p> <p> </p> <p>Âdem içün halk itmişken dıraht-i gendümi</p> <p>‘Illet-i işyân idüp adın güneh-kâr eyledi</p> <p'... (length=1263)
   'M_ESERLERI_SEARCH' => string 'gazel bu mezahir kim vücüdı mutlak ızhar eyledi kendidür kendüsine arzı didar satdı hüsnin aldı aşkın ara yerde kimse yok kendi bazar kendüsiyle manide razı enel hak söyleyen şüreta mansüra üstad itdi berdar adem içün halk itmişken dırahti gendümi ılleti işyan idüp adın günehkar birinün adını musa firavn kendinün emrini yine inkar satmada satan öziyken buna manidür görün özge suretden gelüp kendin haridar binadur ki yapdukça ademi kubbei şeşsü düzetdi çardivar n'... (length=773)
   'M_KAYNAKCA' => string '<p><span style="font-size: 0.8125rem;">Genç, İlhan (hzl.) (2000). Esrar Dede. </span><em style="font-size: 0.8125rem;">Tezkire-i Şu’arâ-yı Mevleviyye.</em><span style="font-size: 0.8125rem;"> Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yay.</span><br></p> <p> <span style="font-size: 0.8125rem;">“Zafî Dede” (1998).</span><span style="font-size: 0.8125rem;"> </span><em style="font-size: 0.8125rem;">Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi.</em><span style="font-size: 0.8125rem;"> </span><sp'... (length=590)
   'M_KAYNAKCA_SEARCH' => string 'genç ilhan hzl 2000 esrar dede tezkirei şuarayı mevleviyye ankara atatürk kültür merkezi başkanlığı yay zafi 1998 türk dili ve edebiyatı ansiklopedisi c 8 istanbul dergah 634' (length=187)
   'M_FULLTEXT_SEARCH' => string 'zafi dede tekke şairi hayatı hakkında çok fazla bilgi bulunmayan 17 asırda yaşamış mutasavvıf şairlerdendir esrar tezkiresinde belirtildiğine göre ibrahim gülşeninin halifelerindendir daha sonra mevleviliğe intisap etmiş şahidi yanında yetişmiştir şuhüdi günahi ve tireli arşi dedelerle münasebeti vardır çoğu şiirleri bunlara naziredir aynı tezkirede bir gazeli gazel bu mezahir kim vücüdı mutlak ızhar eyledi kendidür kendüsine arzı didar satdı hüsnin aldı aşkın ara '... (length=1215)
   'M_YAZAR' => string 'ARAŞ. GÖR. EMİNE ÇAKIR' (length=26)
   'M_YAZAR_SEARCH' => string 'araş. gör. emine çakır' (length=26)
   'M_YAYIN_TARIHI' => string '2014-11-30' (length=10)
   'M_GUNCELLEME' => string 'ANAHTAR KELİMELER KONTROL EDİLDİ. MADDE REDAKTE EDİLDİ. EÇ
AEA' (length=69)
   'M_GUNCELLEME_TARIHI' => string '2020-12-12' (length=10)
   'M_GOSTERIM_SAYISI' => string '951' (length=3)
   'M_ISACTIVE' => string '1' (length=1)
   'M_KONTROL' => string '1' (length=1)
 'sn' => int 1
 'listTr' => string '' (length=0)
 'limit' => int 3
 'searchSql' => string 'SELECT * FROM madde WHERE M_ALANI = 3 AND M_SAHASI = 6 AND M_YUZYILI = 3 AND M_ISACTIVE = 1 AND M_ID <> 12157 ORDER BY RAND() LIMIT 0,3' (length=135)
 'searcResult' => boolean true
 'dt' => 
  array (size=2)
   0 => string '?' (length=1)
   1 => string '' (length=0)
 'value' => string '' (length=0)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:259:int 2
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:259:string 'Invalid argument supplied for foreach()' (length=39)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:259:string '/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php' (length=87)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:259:int 259
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:259:
array (size=8)
 'row' => 
  array (size=35)
   'M_ID' => string '12157' (length=5)
   'M_TEIS' => string '1' (length=1)
   'M_ESKI_ID' => string '5407' (length=4)
   'M_TIPI' => string '5' (length=1)
   'M_ALANI' => string '3' (length=1)
   'M_YUZYILI' => string '3' (length=1)
   'M_SAHASI' => string '6' (length=1)
   'M_REQ' => string 'zafi-dede' (length=9)
   'M_ADI' => string 'ZAFÎ DEDE' (length=10)
   'M_ADI_SEARCH' => string 'zafi dede tekke şairi' (length=22)
   'M_MAHLASI' => null
   'M_ALTBASLIK' => string 'tekke şairi' (length=12)
   'M_DOGUM_HICRI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_HICRI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_YERI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_YERI_SEARCH' => null
   'M_MESLEK' => string '?' (length=1)
   'M_MESLEK_SEARCH' => null
   'M_HAYATI' => string '<p style="text-align: justify; ">Hayatı hakkında çok fazla bilgi bulunmayan Zafî Dede, 17. asırda yaşamış mutasavvıf şairlerdendir. Esrar Dede <em>Tezkiresi</em>’nde belirtildiğine göre Zafî Dede, İbrahim Gülşenî’nin halifelerindendir. Daha sonra Mevleviliğe intisap etmiş, Şahidî Dede yanında yetişmiştir. Şuhûdî, Günâhî ve Tireli Arşî dedelerle münasebeti vardır. Çoğu şiirleri bunlara naziredir. Aynı tezkirede bir gazeli vardır.</p>' (length=479)
   'M_HAYATI_SEARCH' => string 'hayatı hakkında çok fazla bilgi bulunmayan zafi dede 17 asırda yaşamış mutasavvıf şairlerdendir esrar tezkiresinde belirtildiğine göre ibrahim gülşeninin halifelerindendir daha sonra mevleviliğe intisap etmiş şahidi yanında yetişmiştir şuhüdi günahi ve tireli arşi dedelerle münasebeti vardır çoğu şiirleri bunlara naziredir aynı tezkirede bir gazeli' (length=379)
   'M_ESERLERI' => string '<p><strong>Gazel</strong></p> <p>Bu mezâhir kim vücûd-ı mutlak ızhar eyledi</p> <p>Kendidür kim kendüsine ‘arz-ı dîdâr eyledi</p> <p> </p> <p>Satdı hüsnin aldı ‘aşkın ara yerde kimse yok</p> <p>Kendi aldı kendi satdı kendi bâzâr eyledi</p> <p> </p> <p>Kendüsiyle ma’nide râz-ı ene’l Hak söyleyen</p> <p>Şûretâ Mansûra üstâd itdi ber-dâr eyledi</p> <p> </p> <p>Âdem içün halk itmişken dıraht-i gendümi</p> <p>‘Illet-i işyân idüp adın güneh-kâr eyledi</p> <p'... (length=1263)
   'M_ESERLERI_SEARCH' => string 'gazel bu mezahir kim vücüdı mutlak ızhar eyledi kendidür kendüsine arzı didar satdı hüsnin aldı aşkın ara yerde kimse yok kendi bazar kendüsiyle manide razı enel hak söyleyen şüreta mansüra üstad itdi berdar adem içün halk itmişken dırahti gendümi ılleti işyan idüp adın günehkar birinün adını musa firavn kendinün emrini yine inkar satmada satan öziyken buna manidür görün özge suretden gelüp kendin haridar binadur ki yapdukça ademi kubbei şeşsü düzetdi çardivar n'... (length=773)
   'M_KAYNAKCA' => string '<p><span style="font-size: 0.8125rem;">Genç, İlhan (hzl.) (2000). Esrar Dede. </span><em style="font-size: 0.8125rem;">Tezkire-i Şu’arâ-yı Mevleviyye.</em><span style="font-size: 0.8125rem;"> Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yay.</span><br></p> <p> <span style="font-size: 0.8125rem;">“Zafî Dede” (1998).</span><span style="font-size: 0.8125rem;"> </span><em style="font-size: 0.8125rem;">Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi.</em><span style="font-size: 0.8125rem;"> </span><sp'... (length=590)
   'M_KAYNAKCA_SEARCH' => string 'genç ilhan hzl 2000 esrar dede tezkirei şuarayı mevleviyye ankara atatürk kültür merkezi başkanlığı yay zafi 1998 türk dili ve edebiyatı ansiklopedisi c 8 istanbul dergah 634' (length=187)
   'M_FULLTEXT_SEARCH' => string 'zafi dede tekke şairi hayatı hakkında çok fazla bilgi bulunmayan 17 asırda yaşamış mutasavvıf şairlerdendir esrar tezkiresinde belirtildiğine göre ibrahim gülşeninin halifelerindendir daha sonra mevleviliğe intisap etmiş şahidi yanında yetişmiştir şuhüdi günahi ve tireli arşi dedelerle münasebeti vardır çoğu şiirleri bunlara naziredir aynı tezkirede bir gazeli gazel bu mezahir kim vücüdı mutlak ızhar eyledi kendidür kendüsine arzı didar satdı hüsnin aldı aşkın ara '... (length=1215)
   'M_YAZAR' => string 'ARAŞ. GÖR. EMİNE ÇAKIR' (length=26)
   'M_YAZAR_SEARCH' => string 'araş. gör. emine çakır' (length=26)
   'M_YAYIN_TARIHI' => string '2014-11-30' (length=10)
   'M_GUNCELLEME' => string 'ANAHTAR KELİMELER KONTROL EDİLDİ. MADDE REDAKTE EDİLDİ. EÇ
AEA' (length=69)
   'M_GUNCELLEME_TARIHI' => string '2020-12-12' (length=10)
   'M_GOSTERIM_SAYISI' => string '951' (length=3)
   'M_ISACTIVE' => string '1' (length=1)
   'M_KONTROL' => string '1' (length=1)
 'sn' => int 1
 'listTr' => string '' (length=0)
 'limit' => int 3
 'searchSql' => string 'SELECT * FROM madde WHERE MATCH (M_ADI_SEARCH) AGAINST ('zafi dede tekke şairi' IN BOOLEAN MODE) AND M_ISACTIVE = 1 AND M_ID <> 12157 ORDER BY RAND() LIMIT 0,3' (length=160)
 'searcResult' => boolean true
 'dt' => 
  array (size=2)
   0 => string '?' (length=1)
   1 => string '' (length=0)
 'value' => string '' (length=0)