ZÂHİRÎ, Zâhirî Çelebi

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Doğum tarihi, ölüm tarihi ve mesleği kaynaklarda belirtilmemektedir. Râmiz (Erdem 1994: 198) ve Mehmed Süreyya’ya (1996: 1704) göre, I. Mahmud Dönemi'nin âlim şairlerindendir. Sultan Mahmud’un tahta çıkışı için yazdığı bir tarih beyti vardır.

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyyâ Sicill-i Osmanî. C. V. İstanbul: Kültür Bakanlığı ve Tarih Vakfı Ortak Yay. 1704.

Erdem, Sadık (hzl.) (1994). Râmiz ve Âdâb-ı Zurafâ’sı (İnceleme-Tenkidli Metin-İndeks-Sözlük). Ankara: AKM Yay. 198.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. ÖZGE ÖZTEKİN
Yayın Tarihi: 01.05.2014
Güncelleme Tarihi: 12.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Târîh-i Cülûs

Zâhiriyâ çıkdı bir dâ’î didi târîhini

Şevkile Sultân Mahmûd oldı gûne pâdişâh

(Erdem, Sadık (hzl.) (1994). Râmiz ve Âdâb-ı Zurafâ’sı (İnceleme-Tenkidli Metin-İndeks-Sözlük). Ankara: AKM Yay. 198.)

/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:196:int 2
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:196:string 'Invalid argument supplied for foreach()' (length=39)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:196:string '/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php' (length=87)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:196:int 196
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:196:
array (size=8)
 'row' => 
  array (size=35)
   'M_ID' => string '9662' (length=4)
   'M_TEIS' => string '1' (length=1)
   'M_ESKI_ID' => string '2597' (length=4)
   'M_TIPI' => string '5' (length=1)
   'M_ALANI' => string '1' (length=1)
   'M_YUZYILI' => string '4' (length=1)
   'M_SAHASI' => string '6' (length=1)
   'M_REQ' => string 'zahiri-zahiri-celebi' (length=20)
   'M_ADI' => string 'ZÂHİRÎ, Zâhirî Çelebi' (length=27)
   'M_ADI_SEARCH' => string 'zahiri çelebi divan şairi' (length=27)
   'M_MAHLASI' => null
   'M_ALTBASLIK' => string 'divan şairi' (length=12)
   'M_DOGUM_HICRI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_HICRI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_YERI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_YERI_SEARCH' => null
   'M_MESLEK' => string '?' (length=1)
   'M_MESLEK_SEARCH' => null
   'M_HAYATI' => string '<p>Doğum tarihi, ölüm tarihi ve mesleği kaynaklarda belirtilmemektedir. Râmiz (Erdem 1994: 198) ve Mehmed Süreyya’ya (1996: 1704) göre, I. Mahmud Dönemi'nin âlim şairlerindendir. Sultan Mahmud’un tahta çıkışı için yazdığı bir tarih beyti vardır.</p>' (length=274)
   'M_HAYATI_SEARCH' => string 'doğum tarihi ölüm ve mesleği kaynaklarda belirtilmemektedir ramiz erdem 1994 198 mehmed süreyyaya 1996 1704 göre ı mahmud döneminin alim şairlerindendir sultan mahmudun tahta çıkışı için yazdığı bir tarih beyti vardır' (length=236)
   'M_ESERLERI' => string '<p><strong>Târîh-i Cülûs</strong></p> <p>Zâhiriyâ çıkdı bir dâ’î didi târîhini</p> <p>Şevkile Sultân Mahmûd oldı gûne pâdişâh</p> <p>(Erdem, Sadık (hzl.) (1994). <em>Râmiz ve Âdâb-ı Zurafâ’sı (İnceleme-Tenkidli Metin-İndeks-Sözlük)</em>. Ankara: AKM Yay. 198.)</p>' (length=300)
   'M_ESERLERI_SEARCH' => string 'tarihi cülüs zahiriya çıkdı bir dai didi tarihini şevkile sultan mahmüd oldı güne padişah erdem sadık hzl 1994 ramiz ve adabı zurafası incelemetenkidli metinindekssözlük ankara akm yay 198' (length=203)
   'M_KAYNAKCA' => string '<p>Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). <em>Mehmed Süreyyâ Sicill-i Osmanî. </em>C. V. İstanbul: Kültür Bakanlığı ve Tarih Vakfı Ortak Yay. 1704.</p> <p>Erdem, Sadık (hzl.) (1994). <em>Râmiz ve Âdâb-ı Zurafâ’sı (İnceleme-Tenkidli Metin-İndeks-Sözlük)</em>. Ankara: AKM Yay. 198.</p>' (length=298)
   'M_KAYNAKCA_SEARCH' => string 'akbayar nuri hzl 1996 mehmed süreyya sicilli osmani c v istanbul kültür bakanlığı ve tarih vakfı ortak yay 1704 erdem sadık 1994 ramiz adabı zurafası incelemetenkidli metinindekssözlük ankara akm 198' (length=211)
   'M_FULLTEXT_SEARCH' => string 'zahiri çelebi divan şairi doğum tarihi ölüm ve mesleği kaynaklarda belirtilmemektedir ramiz erdem 1994 198 mehmed süreyyaya 1996 1704 göre ı mahmud döneminin alim şairlerindendir sultan mahmudun tahta çıkışı için yazdığı bir tarih beyti vardır cülüs zahiriya çıkdı dai didi tarihini şevkile mahmüd oldı güne padişah sadık hzl adabı zurafası incelemetenkidli metinindekssözlük ankara akm yay akbayar nuri süreyya sicilli osmani c v istanbul kültür bakanlığı vakfı ortak' (length=512)
   'M_YAZAR' => string 'DOÇ. DR. ÖZGE ÖZTEKİN' (length=25)
   'M_YAZAR_SEARCH' => string 'doç. dr. özge öztekin' (length=24)
   'M_YAYIN_TARIHI' => string '2014-05-01' (length=10)
   'M_GUNCELLEME' => null
   'M_GUNCELLEME_TARIHI' => string '2020-11-12' (length=10)
   'M_GOSTERIM_SAYISI' => string '818' (length=3)
   'M_ISACTIVE' => string '1' (length=1)
   'M_KONTROL' => string '1' (length=1)
 'sn' => int 1
 'listTr' => string '' (length=0)
 'limit' => int 3
 'searchSql' => string '' (length=0)
 'searcResult' => boolean true
 'dt' => 
  array (size=2)
   0 => string '?' (length=1)
   1 => string '' (length=0)
 'value' => string '' (length=0)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:213:int 2
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:213:string 'Invalid argument supplied for foreach()' (length=39)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:213:string '/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php' (length=87)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:213:int 213
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:213:
array (size=8)
 'row' => 
  array (size=35)
   'M_ID' => string '9662' (length=4)
   'M_TEIS' => string '1' (length=1)
   'M_ESKI_ID' => string '2597' (length=4)
   'M_TIPI' => string '5' (length=1)
   'M_ALANI' => string '1' (length=1)
   'M_YUZYILI' => string '4' (length=1)
   'M_SAHASI' => string '6' (length=1)
   'M_REQ' => string 'zahiri-zahiri-celebi' (length=20)
   'M_ADI' => string 'ZÂHİRÎ, Zâhirî Çelebi' (length=27)
   'M_ADI_SEARCH' => string 'zahiri çelebi divan şairi' (length=27)
   'M_MAHLASI' => null
   'M_ALTBASLIK' => string 'divan şairi' (length=12)
   'M_DOGUM_HICRI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_HICRI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_YERI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_YERI_SEARCH' => null
   'M_MESLEK' => string '?' (length=1)
   'M_MESLEK_SEARCH' => null
   'M_HAYATI' => string '<p>Doğum tarihi, ölüm tarihi ve mesleği kaynaklarda belirtilmemektedir. Râmiz (Erdem 1994: 198) ve Mehmed Süreyya’ya (1996: 1704) göre, I. Mahmud Dönemi'nin âlim şairlerindendir. Sultan Mahmud’un tahta çıkışı için yazdığı bir tarih beyti vardır.</p>' (length=274)
   'M_HAYATI_SEARCH' => string 'doğum tarihi ölüm ve mesleği kaynaklarda belirtilmemektedir ramiz erdem 1994 198 mehmed süreyyaya 1996 1704 göre ı mahmud döneminin alim şairlerindendir sultan mahmudun tahta çıkışı için yazdığı bir tarih beyti vardır' (length=236)
   'M_ESERLERI' => string '<p><strong>Târîh-i Cülûs</strong></p> <p>Zâhiriyâ çıkdı bir dâ’î didi târîhini</p> <p>Şevkile Sultân Mahmûd oldı gûne pâdişâh</p> <p>(Erdem, Sadık (hzl.) (1994). <em>Râmiz ve Âdâb-ı Zurafâ’sı (İnceleme-Tenkidli Metin-İndeks-Sözlük)</em>. Ankara: AKM Yay. 198.)</p>' (length=300)
   'M_ESERLERI_SEARCH' => string 'tarihi cülüs zahiriya çıkdı bir dai didi tarihini şevkile sultan mahmüd oldı güne padişah erdem sadık hzl 1994 ramiz ve adabı zurafası incelemetenkidli metinindekssözlük ankara akm yay 198' (length=203)
   'M_KAYNAKCA' => string '<p>Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). <em>Mehmed Süreyyâ Sicill-i Osmanî. </em>C. V. İstanbul: Kültür Bakanlığı ve Tarih Vakfı Ortak Yay. 1704.</p> <p>Erdem, Sadık (hzl.) (1994). <em>Râmiz ve Âdâb-ı Zurafâ’sı (İnceleme-Tenkidli Metin-İndeks-Sözlük)</em>. Ankara: AKM Yay. 198.</p>' (length=298)
   'M_KAYNAKCA_SEARCH' => string 'akbayar nuri hzl 1996 mehmed süreyya sicilli osmani c v istanbul kültür bakanlığı ve tarih vakfı ortak yay 1704 erdem sadık 1994 ramiz adabı zurafası incelemetenkidli metinindekssözlük ankara akm 198' (length=211)
   'M_FULLTEXT_SEARCH' => string 'zahiri çelebi divan şairi doğum tarihi ölüm ve mesleği kaynaklarda belirtilmemektedir ramiz erdem 1994 198 mehmed süreyyaya 1996 1704 göre ı mahmud döneminin alim şairlerindendir sultan mahmudun tahta çıkışı için yazdığı bir tarih beyti vardır cülüs zahiriya çıkdı dai didi tarihini şevkile mahmüd oldı güne padişah sadık hzl adabı zurafası incelemetenkidli metinindekssözlük ankara akm yay akbayar nuri süreyya sicilli osmani c v istanbul kültür bakanlığı vakfı ortak' (length=512)
   'M_YAZAR' => string 'DOÇ. DR. ÖZGE ÖZTEKİN' (length=25)
   'M_YAZAR_SEARCH' => string 'doç. dr. özge öztekin' (length=24)
   'M_YAYIN_TARIHI' => string '2014-05-01' (length=10)
   'M_GUNCELLEME' => null
   'M_GUNCELLEME_TARIHI' => string '2020-11-12' (length=10)
   'M_GOSTERIM_SAYISI' => string '818' (length=3)
   'M_ISACTIVE' => string '1' (length=1)
   'M_KONTROL' => string '1' (length=1)
 'sn' => int 1
 'listTr' => string '' (length=0)
 'limit' => int 3
 'searchSql' => string '' (length=0)
 'searcResult' => boolean true
 'dt' => 
  array (size=2)
   0 => string '?' (length=1)
   1 => string '' (length=0)
 'value' => string '' (length=0)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:243:int 2
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:243:string 'Invalid argument supplied for foreach()' (length=39)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:243:string '/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php' (length=87)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:243:int 243
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:243:
array (size=8)
 'row' => 
  array (size=35)
   'M_ID' => string '9662' (length=4)
   'M_TEIS' => string '1' (length=1)
   'M_ESKI_ID' => string '2597' (length=4)
   'M_TIPI' => string '5' (length=1)
   'M_ALANI' => string '1' (length=1)
   'M_YUZYILI' => string '4' (length=1)
   'M_SAHASI' => string '6' (length=1)
   'M_REQ' => string 'zahiri-zahiri-celebi' (length=20)
   'M_ADI' => string 'ZÂHİRÎ, Zâhirî Çelebi' (length=27)
   'M_ADI_SEARCH' => string 'zahiri çelebi divan şairi' (length=27)
   'M_MAHLASI' => null
   'M_ALTBASLIK' => string 'divan şairi' (length=12)
   'M_DOGUM_HICRI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_HICRI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_YERI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_YERI_SEARCH' => null
   'M_MESLEK' => string '?' (length=1)
   'M_MESLEK_SEARCH' => null
   'M_HAYATI' => string '<p>Doğum tarihi, ölüm tarihi ve mesleği kaynaklarda belirtilmemektedir. Râmiz (Erdem 1994: 198) ve Mehmed Süreyya’ya (1996: 1704) göre, I. Mahmud Dönemi'nin âlim şairlerindendir. Sultan Mahmud’un tahta çıkışı için yazdığı bir tarih beyti vardır.</p>' (length=274)
   'M_HAYATI_SEARCH' => string 'doğum tarihi ölüm ve mesleği kaynaklarda belirtilmemektedir ramiz erdem 1994 198 mehmed süreyyaya 1996 1704 göre ı mahmud döneminin alim şairlerindendir sultan mahmudun tahta çıkışı için yazdığı bir tarih beyti vardır' (length=236)
   'M_ESERLERI' => string '<p><strong>Târîh-i Cülûs</strong></p> <p>Zâhiriyâ çıkdı bir dâ’î didi târîhini</p> <p>Şevkile Sultân Mahmûd oldı gûne pâdişâh</p> <p>(Erdem, Sadık (hzl.) (1994). <em>Râmiz ve Âdâb-ı Zurafâ’sı (İnceleme-Tenkidli Metin-İndeks-Sözlük)</em>. Ankara: AKM Yay. 198.)</p>' (length=300)
   'M_ESERLERI_SEARCH' => string 'tarihi cülüs zahiriya çıkdı bir dai didi tarihini şevkile sultan mahmüd oldı güne padişah erdem sadık hzl 1994 ramiz ve adabı zurafası incelemetenkidli metinindekssözlük ankara akm yay 198' (length=203)
   'M_KAYNAKCA' => string '<p>Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). <em>Mehmed Süreyyâ Sicill-i Osmanî. </em>C. V. İstanbul: Kültür Bakanlığı ve Tarih Vakfı Ortak Yay. 1704.</p> <p>Erdem, Sadık (hzl.) (1994). <em>Râmiz ve Âdâb-ı Zurafâ’sı (İnceleme-Tenkidli Metin-İndeks-Sözlük)</em>. Ankara: AKM Yay. 198.</p>' (length=298)
   'M_KAYNAKCA_SEARCH' => string 'akbayar nuri hzl 1996 mehmed süreyya sicilli osmani c v istanbul kültür bakanlığı ve tarih vakfı ortak yay 1704 erdem sadık 1994 ramiz adabı zurafası incelemetenkidli metinindekssözlük ankara akm 198' (length=211)
   'M_FULLTEXT_SEARCH' => string 'zahiri çelebi divan şairi doğum tarihi ölüm ve mesleği kaynaklarda belirtilmemektedir ramiz erdem 1994 198 mehmed süreyyaya 1996 1704 göre ı mahmud döneminin alim şairlerindendir sultan mahmudun tahta çıkışı için yazdığı bir tarih beyti vardır cülüs zahiriya çıkdı dai didi tarihini şevkile mahmüd oldı güne padişah sadık hzl adabı zurafası incelemetenkidli metinindekssözlük ankara akm yay akbayar nuri süreyya sicilli osmani c v istanbul kültür bakanlığı vakfı ortak' (length=512)
   'M_YAZAR' => string 'DOÇ. DR. ÖZGE ÖZTEKİN' (length=25)
   'M_YAZAR_SEARCH' => string 'doç. dr. özge öztekin' (length=24)
   'M_YAYIN_TARIHI' => string '2014-05-01' (length=10)
   'M_GUNCELLEME' => null
   'M_GUNCELLEME_TARIHI' => string '2020-11-12' (length=10)
   'M_GOSTERIM_SAYISI' => string '818' (length=3)
   'M_ISACTIVE' => string '1' (length=1)
   'M_KONTROL' => string '1' (length=1)
 'sn' => int 1
 'listTr' => string '' (length=0)
 'limit' => int 3
 'searchSql' => string 'SELECT * FROM madde WHERE M_ALANI = 1 AND M_SAHASI = 6 AND M_YUZYILI = 4 AND M_ISACTIVE = 1 AND M_ID <> 9662 ORDER BY RAND() LIMIT 0,3' (length=134)
 'searcResult' => boolean true
 'dt' => 
  array (size=2)
   0 => string '?' (length=1)
   1 => string '' (length=0)
 'value' => string '' (length=0)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:259:int 2
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:259:string 'Invalid argument supplied for foreach()' (length=39)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:259:string '/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php' (length=87)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:259:int 259
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:259:
array (size=8)
 'row' => 
  array (size=35)
   'M_ID' => string '9662' (length=4)
   'M_TEIS' => string '1' (length=1)
   'M_ESKI_ID' => string '2597' (length=4)
   'M_TIPI' => string '5' (length=1)
   'M_ALANI' => string '1' (length=1)
   'M_YUZYILI' => string '4' (length=1)
   'M_SAHASI' => string '6' (length=1)
   'M_REQ' => string 'zahiri-zahiri-celebi' (length=20)
   'M_ADI' => string 'ZÂHİRÎ, Zâhirî Çelebi' (length=27)
   'M_ADI_SEARCH' => string 'zahiri çelebi divan şairi' (length=27)
   'M_MAHLASI' => null
   'M_ALTBASLIK' => string 'divan şairi' (length=12)
   'M_DOGUM_HICRI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_HICRI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_YERI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_YERI_SEARCH' => null
   'M_MESLEK' => string '?' (length=1)
   'M_MESLEK_SEARCH' => null
   'M_HAYATI' => string '<p>Doğum tarihi, ölüm tarihi ve mesleği kaynaklarda belirtilmemektedir. Râmiz (Erdem 1994: 198) ve Mehmed Süreyya’ya (1996: 1704) göre, I. Mahmud Dönemi'nin âlim şairlerindendir. Sultan Mahmud’un tahta çıkışı için yazdığı bir tarih beyti vardır.</p>' (length=274)
   'M_HAYATI_SEARCH' => string 'doğum tarihi ölüm ve mesleği kaynaklarda belirtilmemektedir ramiz erdem 1994 198 mehmed süreyyaya 1996 1704 göre ı mahmud döneminin alim şairlerindendir sultan mahmudun tahta çıkışı için yazdığı bir tarih beyti vardır' (length=236)
   'M_ESERLERI' => string '<p><strong>Târîh-i Cülûs</strong></p> <p>Zâhiriyâ çıkdı bir dâ’î didi târîhini</p> <p>Şevkile Sultân Mahmûd oldı gûne pâdişâh</p> <p>(Erdem, Sadık (hzl.) (1994). <em>Râmiz ve Âdâb-ı Zurafâ’sı (İnceleme-Tenkidli Metin-İndeks-Sözlük)</em>. Ankara: AKM Yay. 198.)</p>' (length=300)
   'M_ESERLERI_SEARCH' => string 'tarihi cülüs zahiriya çıkdı bir dai didi tarihini şevkile sultan mahmüd oldı güne padişah erdem sadık hzl 1994 ramiz ve adabı zurafası incelemetenkidli metinindekssözlük ankara akm yay 198' (length=203)
   'M_KAYNAKCA' => string '<p>Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). <em>Mehmed Süreyyâ Sicill-i Osmanî. </em>C. V. İstanbul: Kültür Bakanlığı ve Tarih Vakfı Ortak Yay. 1704.</p> <p>Erdem, Sadık (hzl.) (1994). <em>Râmiz ve Âdâb-ı Zurafâ’sı (İnceleme-Tenkidli Metin-İndeks-Sözlük)</em>. Ankara: AKM Yay. 198.</p>' (length=298)
   'M_KAYNAKCA_SEARCH' => string 'akbayar nuri hzl 1996 mehmed süreyya sicilli osmani c v istanbul kültür bakanlığı ve tarih vakfı ortak yay 1704 erdem sadık 1994 ramiz adabı zurafası incelemetenkidli metinindekssözlük ankara akm 198' (length=211)
   'M_FULLTEXT_SEARCH' => string 'zahiri çelebi divan şairi doğum tarihi ölüm ve mesleği kaynaklarda belirtilmemektedir ramiz erdem 1994 198 mehmed süreyyaya 1996 1704 göre ı mahmud döneminin alim şairlerindendir sultan mahmudun tahta çıkışı için yazdığı bir tarih beyti vardır cülüs zahiriya çıkdı dai didi tarihini şevkile mahmüd oldı güne padişah sadık hzl adabı zurafası incelemetenkidli metinindekssözlük ankara akm yay akbayar nuri süreyya sicilli osmani c v istanbul kültür bakanlığı vakfı ortak' (length=512)
   'M_YAZAR' => string 'DOÇ. DR. ÖZGE ÖZTEKİN' (length=25)
   'M_YAZAR_SEARCH' => string 'doç. dr. özge öztekin' (length=24)
   'M_YAYIN_TARIHI' => string '2014-05-01' (length=10)
   'M_GUNCELLEME' => null
   'M_GUNCELLEME_TARIHI' => string '2020-11-12' (length=10)
   'M_GOSTERIM_SAYISI' => string '818' (length=3)
   'M_ISACTIVE' => string '1' (length=1)
   'M_KONTROL' => string '1' (length=1)
 'sn' => int 1
 'listTr' => string '' (length=0)
 'limit' => int 3
 'searchSql' => string 'SELECT * FROM madde WHERE MATCH (M_ADI_SEARCH) AGAINST ('zahiri çelebi divan şairi' IN BOOLEAN MODE) AND M_ISACTIVE = 1 AND M_ID <> 9662 ORDER BY RAND() LIMIT 0,3' (length=164)
 'searcResult' => boolean true
 'dt' => 
  array (size=2)
   0 => string '?' (length=1)
   1 => string '' (length=0)
 'value' => string '' (length=0)