ZAİFÎ, Akbaba İmamı Şeyh Mehmed Zaîfî Efendi

(d. ?/? - ö. 1115/1703-04)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı Mehmed'dir. İstanbul'da Akbaba'da doğdu. Akbaba imamı Hafız Mustafa Efendi namında birinin oğludur. Babasından eğitim gördü. Hafız oldu. Babasının vefatı üzerine Akbaba imamı tayin edildi. Şeyh Hoca Seyyid Abid Çelebi Mescidi mahallesinde mahalle imamlığı ve civarındaki mektepte öğretmenlik yaptı. Celveti şeyhi Bursalı Üftadezâde İbrahim Sâdık Efendi'ye bağlandı. Onun şiirlerini besteledi. Akbaba’da medfundur. 1115/1703 -04 yılında vefat etti (Kurnaz 2001:2/ 570/2421). Musiki yanında hatla da uğraştı. Za'îfî mahlasıyla şiirler yazdı.

 

 

Kaynakça

Arslan, Mehmet (hzl.)(2010). Tayyarzade Atâ Osmanlı Saray Tarihi Ata Tarihi -Tarih-i Enderûn-.İstanbul: Kitapevi Yay.

Kurnaz, Cemal ve M. Tatçı (hzl.)(2001). Mehmed Nâil Tuman Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C.2. Ankara: Bizim Büro Yay. 570/242 1.

Müstakimzade Süleyman Sadeddin (2000). Mecelletü’n-Nisâb fi’n-Nisbi ve’l-Künâ ve’l-Elkâb. (Tıpkı Basım). Ankara: KB Yay. 364.

Müstakîm-zâde Süleymân Sa'de'd-dîn (1928). Tuhfe-i Hattâtîn. İstanbul: İstanbul Devlet Matbaası. 

 Öztuna Yılmaz (2006). Türk Musikisi. C.2. Ankara: Orient Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 21.06.2014
Güncelleme Tarihi: 21.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Dinler isen hak sözü dinle vü anla kıl amel

Açıla ayn-ı hakîkat keşf ola envâr-ı zât

(Kurnaz, Cemal ve M. Tatçı (hzl.)(2001). Mehmed Nâil Tuman Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C.2. Ankara: Bizim Büro Yay. 570/2421).


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1İskender Cenap Eged. 1918 - ö. 30 Ekim 1996Doğum YeriGörüntüle
2HÜSÂM, Hüsâm Beyd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3İrem Uşard. 23 Temmuz 1975 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4İskender Cenap Eged. 1918 - ö. 30 Ekim 1996Doğum YılıGörüntüle
5HÜSÂM, Hüsâm Beyd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6İrem Uşard. 23 Temmuz 1975 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7İskender Cenap Eged. 1918 - ö. 30 Ekim 1996Ölüm YılıGörüntüle
8HÜSÂM, Hüsâm Beyd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9İrem Uşard. 23 Temmuz 1975 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10İskender Cenap Eged. 1918 - ö. 30 Ekim 1996MeslekGörüntüle
11HÜSÂM, Hüsâm Beyd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
12İrem Uşard. 23 Temmuz 1975 - ö. ?MeslekGörüntüle
13İskender Cenap Eged. 1918 - ö. 30 Ekim 1996Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14HÜSÂM, Hüsâm Beyd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15İrem Uşard. 23 Temmuz 1975 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16İskender Cenap Eged. 1918 - ö. 30 Ekim 1996Madde AdıGörüntüle
17HÜSÂM, Hüsâm Beyd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18İrem Uşard. 23 Temmuz 1975 - ö. ?Madde AdıGörüntüle