ZARİF

(d. ?/? - ö. ?/?)
âşık
(Âşık / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı bilinmeyen âşık şiirlerinde Zarif mahlasını kullanmıştır. Şair hakkındaki bilgiye Fahri Bilge’nin derlemelerinden ulaşılmaktadır. Doğum ve ölüm tarihi hakkında elde bulunan tek bilgi Sultan Abdülmecid (1839-1861) devrine kadar yaşadığı üzerinedir. Zarif, Maraşlı bir paşa olan Kalender Paşa’nın oğlu Süleyman Paşa'nın himaye ettiği ve mahiyetinde bulundurduğu âşıklardan olduğundan Bilge derlemesinde bahsetmiştir (Çapraz 2014: 78). 

Kaynakça

Çapraz, Erhan (2014). Fahri Bilge Derlemeleri Kayseri Yöresi Halk Şairleri. C. 1. Kayseri: Talas Belediyesi Kültür Yay. 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. MEHMET EMİN DEDE
Yayın Tarihi: 06.02.2015
Güncelleme Tarihi: 12.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Koşma

Ben sana ne ettim ey kanlı zalim

Siyah zülfün mâh yüzüne mûy dedi

Zalim bir ok attın deldin sinemi

Ne ağrıttı ne incitti ‘o’ dedi

 

Lahuri şalının saçağı belde

Menendi bulunmaz dagme bir dilde

Ne servide, ne semende, ne dalda

Hiç görmedim böyle uzun boy dedi

 

Sırtına geyinmiş kırmızı endarı

Güller gibi koar şol akan teri

Ne huri ne melek ne kıble peri

Hiç görmedim böyle asil soy dedi

 

Âşık Zarif'im de der ki sen seni deşir

Peri bir don geymiş eylemiş beşir

Ne al, ne kırmızı na dahi yeşil

Ne düğün, ne bayram, ne toy dedi

Çapraz, Erhan (2014). Fahri Bilge Derlemeleri Kayseri Yöresi Halk Şairleri. C. 1. Kayseri: Talas Belediyesi Kültür Yay. 277-278.