ZARÎFÎ, Mehmed Zarîfî Efendi

(d. ?/? - ö. 945/1538-39\\\'dan sonra)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Hayatına dair bilinenler Sicill-i Osmanî (Akbayar 1996: 1706)’de anlatılanlardan ibarettir. Buna göre 945/1538-39 yılından sonra Erzurum, Diyarbakır ve Karabağ defterdarlıklarında bulunarak vefat etti. Şairdir.

 

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyyâ Sicill-i Osmanî. C. 5. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay. 1706.

Kurnaz, Cemâl, M. Tatçı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C. I-II. Ankara: Bizim Büro Yay. 598.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. BEYHAN KESİK
Yayın Tarihi: 26.06.2014
Güncelleme Tarihi: 03.11.2020

Eserlerinden Örnekler