ZEKÂÎ, Taşköprî-zâde Zekâî Ahmed Efendi

(d. ?/? - ö. 1062/1652)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Eski Uygur)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Taşköprî-zâde Kemâl Efendi’nin üvey oğludur. Nişancı Paşa-yı Atik, İbrahim Paşa-yı Atik, Efdaliye, Sahn-ı Seman, Murad Paşa-yı Cedid, Haseki Sultan, Ayasofya, Valide Sultan medreselerinde müderrislik yaptı, Yenişehir mollası oldu. 1062/1652’de vefat etti. 

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1998). Mehmed Süreyyâ  Sicill-i Osmânî (Yâhud Tezkîre-i Meşâhir-i Osmânî). C.5. İstanbul: KB-Tarih Vakfı Ortak Yay.

Kurnaz, Cemal ve M. Tatçı (hzl.)(2001). Mehmed Nâil Tuman Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri.C.1. Ankara: Bizim Büro Yay.

Özcan, Abdulkadir (hzl.) (1989). Şeyhî Mehmed Efendi Şakâ’ik-i Nu’mâniyye ve Zeyilleri “Vakâyiü’l-Fuzalâ”. C. 4. İstanbul: Çağrı Yay.

 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. BAHİR SELÇUK
Yayın Tarihi: 14.03.2014
Güncelleme Tarihi: 10.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Bu dil-i dîvâneyi zülf-i siyâhında görüp
Resmi andan aldılar peydâ idenler şâneyi

Hûb ola âb u hevâsı bir yer isterse gönül
Ey Zekâyî ana göster kûşe-i mey-hâneyi 

(Özcan, Abdulkadir (hzl.) (1989). Şeyhî Mehmed Efendi Şakâ’ik-i Nu’mâniyye ve Zeyilleri “Vakâyiü’l-Fuzalâ”. C. 4. İstanbul: Çağrı Yay. 206)

/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:196:int 2
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:196:string 'Invalid argument supplied for foreach()' (length=39)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:196:string '/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php' (length=87)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:196:int 196
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:196:
array (size=8)
 'row' => 
  array (size=35)
   'M_ID' => string '9122' (length=4)
   'M_TEIS' => string '1' (length=1)
   'M_ESKI_ID' => string '2006' (length=4)
   'M_TIPI' => string '3' (length=1)
   'M_ALANI' => string '1' (length=1)
   'M_YUZYILI' => string '3' (length=1)
   'M_SAHASI' => string '1' (length=1)
   'M_REQ' => string 'zekai-taskoprizade-zekai-ahmed' (length=30)
   'M_ADI' => string 'ZEKÂÎ, Taşköprî-zâde Zekâî Ahmed Efendi' (length=47)
   'M_ADI_SEARCH' => string 'zekai taşköprizade ahmed efendi divan şairi' (length=46)
   'M_MAHLASI' => null
   'M_ALTBASLIK' => string 'divan şairi' (length=12)
   'M_DOGUM_HICRI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_HICRI' => string '1062' (length=4)
   'M_OLUM_MILADI' => string '1652' (length=4)
   'M_DOGUM_YERI' => null
   'M_DOGUM_YERI_SEARCH' => null
   'M_MESLEK' => string 'müderris, kadı' (length=16)
   'M_MESLEK_SEARCH' => string 'müderris kadı' (length=15)
   'M_HAYATI' => string '<p>Taşköprî-zâde Kemâl Efendi’nin üvey oğludur. Nişancı Paşa-yı Atik, İbrahim Paşa-yı Atik, Efdaliye, Sahn-ı Seman, Murad Paşa-yı Cedid, Haseki Sultan, Ayasofya, Valide Sultan medreselerinde müderrislik yaptı, Yenişehir mollası oldu. 1062/1652’de vefat etti.&nbsp;</p>' (length=293)
   'M_HAYATI_SEARCH' => string 'taşköprizade kemal efendinin üvey oğludur nişancı paşayı atik ibrahim efdaliye sahnı seman murad cedid haseki sultan ayasofya valide medreselerinde müderrislik yaptı yenişehir mollası oldu 1062 1652de vefat etti' (length=224)
   'M_ESERLERI' => string '<p>Bu dil-i dîvâneyi zülf-i siyâhında görüp<br> Resmi andan aldılar peydâ idenler şâneyi</p> <p>Hûb ola âb u hevâsı bir yer isterse gönül<br> Ey Zekâyî ana göster kûşe-i mey-hâneyi </p> <p>(Özcan, Abdulkadir (hzl.) (1989). <em>Şeyhî Mehmed Efendi</em> <em>Şakâ’ik-i Nu’mâniyye ve Zeyilleri “Vakâyiü’l-Fuzalâ”. </em>C. 4. İstanbul: Çağrı Yay. 206)</p>' (length=398)
   'M_ESERLERI_SEARCH' => string 'bu dili divaneyi zülfi siyahında görüp resmi andan aldılar peyda idenler şaneyi hüb ola ab u hevası bir yer isterse gönül ey zekayi ana göster küşei meyhaneyi özcan abdulkadir hzl 1989 şeyhi mehmed efendi şakaiki numaniyye ve zeyilleri vakayiülfuzala c 4 istanbul çağrı yay 206' (length=297)
   'M_KAYNAKCA' => string '<p>Akbayar, Nuri (hzl.) (1998). <em>Mehmed Süreyyâ </em> <em>Sicill-i Osmânî (Yâhud Tezkîre-i Meşâhir-i Osmânî)</em><em>.</em> C.5. İstanbul: KB-Tarih Vakfı Ortak Yay.</p> <p>Kurnaz, Cemal ve M. Tatçı (hzl.)(2001). <em>Mehmed Nâil Tuman</em> <em>Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri</em>.C.1. Ankara: Bizim Büro Yay.</p> <p>Özcan, Abdulkadir (hzl.) (1989). <em>Şeyhî Mehmed Efendi</em> <em>Şakâ’ik-i Nu’mâniyye ve Zeyilleri “Vakâyiü’l-Fuzalâ”. </em>C. 4.'... (length=551)
   'M_KAYNAKCA_SEARCH' => string 'akbayar nuri hzl 1998 mehmed süreyya sicilli osmani yahud tezkirei meşahiri c 5 istanbul kbtarih vakfı ortak yay kurnaz cemal ve m tatçı 2001 nail tuman tuhfei nailidivan şairlerinin muhtasar biyografileri 1 ankara bizim büro özcan abdulkadir 1989 şeyhi efendi şakaiki numaniyye zeyilleri vakayiülfuzala 4 çağrı' (length=325)
   'M_FULLTEXT_SEARCH' => string 'zekai taşköprizade ahmed efendi divan şairi müderris kadı kemal efendinin üvey oğludur nişancı paşayı atik ibrahim efdaliye sahnı seman murad cedid haseki sultan ayasofya valide medreselerinde müderrislik yaptı yenişehir mollası oldu 1062 1652de vefat etti bu dili divaneyi zülfi siyahında görüp resmi andan aldılar peyda idenler şaneyi hüb ola ab u hevası bir yer isterse gönül ey zekayi ana göster küşei meyhaneyi özcan abdulkadir hzl 1989 şeyhi mehmed şakaiki numaniyye ve zeyi'... (length=767)
   'M_YAZAR' => string 'PROF. DR. BAHİR SELÇUK' (length=24)
   'M_YAZAR_SEARCH' => string 'prof. dr. bahir selçuk' (length=23)
   'M_YAYIN_TARIHI' => string '2014-03-14' (length=10)
   'M_GUNCELLEME' => null
   'M_GUNCELLEME_TARIHI' => string '2020-12-10' (length=10)
   'M_GOSTERIM_SAYISI' => string '1119' (length=4)
   'M_ISACTIVE' => string '1' (length=1)
   'M_KONTROL' => string '1' (length=1)
 'sn' => int 1
 'listTr' => string '' (length=0)
 'limit' => int 3
 'searchSql' => string '' (length=0)
 'searcResult' => boolean true
 'dt' => 
  array (size=2)
   0 => string '?' (length=1)
   1 => string '' (length=0)
 'value' => string '' (length=0)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:213:int 2
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:213:string 'Invalid argument supplied for foreach()' (length=39)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:213:string '/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php' (length=87)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:213:int 213
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:213:
array (size=8)
 'row' => 
  array (size=35)
   'M_ID' => string '9122' (length=4)
   'M_TEIS' => string '1' (length=1)
   'M_ESKI_ID' => string '2006' (length=4)
   'M_TIPI' => string '3' (length=1)
   'M_ALANI' => string '1' (length=1)
   'M_YUZYILI' => string '3' (length=1)
   'M_SAHASI' => string '1' (length=1)
   'M_REQ' => string 'zekai-taskoprizade-zekai-ahmed' (length=30)
   'M_ADI' => string 'ZEKÂÎ, Taşköprî-zâde Zekâî Ahmed Efendi' (length=47)
   'M_ADI_SEARCH' => string 'zekai taşköprizade ahmed efendi divan şairi' (length=46)
   'M_MAHLASI' => null
   'M_ALTBASLIK' => string 'divan şairi' (length=12)
   'M_DOGUM_HICRI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_HICRI' => string '1062' (length=4)
   'M_OLUM_MILADI' => string '1652' (length=4)
   'M_DOGUM_YERI' => null
   'M_DOGUM_YERI_SEARCH' => null
   'M_MESLEK' => string 'müderris, kadı' (length=16)
   'M_MESLEK_SEARCH' => string 'müderris kadı' (length=15)
   'M_HAYATI' => string '<p>Taşköprî-zâde Kemâl Efendi’nin üvey oğludur. Nişancı Paşa-yı Atik, İbrahim Paşa-yı Atik, Efdaliye, Sahn-ı Seman, Murad Paşa-yı Cedid, Haseki Sultan, Ayasofya, Valide Sultan medreselerinde müderrislik yaptı, Yenişehir mollası oldu. 1062/1652’de vefat etti.&nbsp;</p>' (length=293)
   'M_HAYATI_SEARCH' => string 'taşköprizade kemal efendinin üvey oğludur nişancı paşayı atik ibrahim efdaliye sahnı seman murad cedid haseki sultan ayasofya valide medreselerinde müderrislik yaptı yenişehir mollası oldu 1062 1652de vefat etti' (length=224)
   'M_ESERLERI' => string '<p>Bu dil-i dîvâneyi zülf-i siyâhında görüp<br> Resmi andan aldılar peydâ idenler şâneyi</p> <p>Hûb ola âb u hevâsı bir yer isterse gönül<br> Ey Zekâyî ana göster kûşe-i mey-hâneyi </p> <p>(Özcan, Abdulkadir (hzl.) (1989). <em>Şeyhî Mehmed Efendi</em> <em>Şakâ’ik-i Nu’mâniyye ve Zeyilleri “Vakâyiü’l-Fuzalâ”. </em>C. 4. İstanbul: Çağrı Yay. 206)</p>' (length=398)
   'M_ESERLERI_SEARCH' => string 'bu dili divaneyi zülfi siyahında görüp resmi andan aldılar peyda idenler şaneyi hüb ola ab u hevası bir yer isterse gönül ey zekayi ana göster küşei meyhaneyi özcan abdulkadir hzl 1989 şeyhi mehmed efendi şakaiki numaniyye ve zeyilleri vakayiülfuzala c 4 istanbul çağrı yay 206' (length=297)
   'M_KAYNAKCA' => string '<p>Akbayar, Nuri (hzl.) (1998). <em>Mehmed Süreyyâ </em> <em>Sicill-i Osmânî (Yâhud Tezkîre-i Meşâhir-i Osmânî)</em><em>.</em> C.5. İstanbul: KB-Tarih Vakfı Ortak Yay.</p> <p>Kurnaz, Cemal ve M. Tatçı (hzl.)(2001). <em>Mehmed Nâil Tuman</em> <em>Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri</em>.C.1. Ankara: Bizim Büro Yay.</p> <p>Özcan, Abdulkadir (hzl.) (1989). <em>Şeyhî Mehmed Efendi</em> <em>Şakâ’ik-i Nu’mâniyye ve Zeyilleri “Vakâyiü’l-Fuzalâ”. </em>C. 4.'... (length=551)
   'M_KAYNAKCA_SEARCH' => string 'akbayar nuri hzl 1998 mehmed süreyya sicilli osmani yahud tezkirei meşahiri c 5 istanbul kbtarih vakfı ortak yay kurnaz cemal ve m tatçı 2001 nail tuman tuhfei nailidivan şairlerinin muhtasar biyografileri 1 ankara bizim büro özcan abdulkadir 1989 şeyhi efendi şakaiki numaniyye zeyilleri vakayiülfuzala 4 çağrı' (length=325)
   'M_FULLTEXT_SEARCH' => string 'zekai taşköprizade ahmed efendi divan şairi müderris kadı kemal efendinin üvey oğludur nişancı paşayı atik ibrahim efdaliye sahnı seman murad cedid haseki sultan ayasofya valide medreselerinde müderrislik yaptı yenişehir mollası oldu 1062 1652de vefat etti bu dili divaneyi zülfi siyahında görüp resmi andan aldılar peyda idenler şaneyi hüb ola ab u hevası bir yer isterse gönül ey zekayi ana göster küşei meyhaneyi özcan abdulkadir hzl 1989 şeyhi mehmed şakaiki numaniyye ve zeyi'... (length=767)
   'M_YAZAR' => string 'PROF. DR. BAHİR SELÇUK' (length=24)
   'M_YAZAR_SEARCH' => string 'prof. dr. bahir selçuk' (length=23)
   'M_YAYIN_TARIHI' => string '2014-03-14' (length=10)
   'M_GUNCELLEME' => null
   'M_GUNCELLEME_TARIHI' => string '2020-12-10' (length=10)
   'M_GOSTERIM_SAYISI' => string '1119' (length=4)
   'M_ISACTIVE' => string '1' (length=1)
   'M_KONTROL' => string '1' (length=1)
 'sn' => int 1
 'listTr' => string '' (length=0)
 'limit' => int 3
 'searchSql' => string 'SELECT * FROM madde WHERE MATCH (M_OLUM_MILADI) AGAINST ('1652' IN BOOLEAN MODE) AND M_ISACTIVE = 1 AND M_ID <> 9122 ORDER BY RAND() LIMIT 0,3' (length=142)
 'searcResult' => boolean true
 'dt' => 
  array (size=2)
   0 => string '1652' (length=4)
   1 => string '' (length=0)
 'value' => string '1652' (length=4)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:228:int 2
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:228:string 'Invalid argument supplied for foreach()' (length=39)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:228:string '/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php' (length=87)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:228:int 228
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:228:
array (size=8)
 'row' => 
  array (size=35)
   'M_ID' => string '9122' (length=4)
   'M_TEIS' => string '1' (length=1)
   'M_ESKI_ID' => string '2006' (length=4)
   'M_TIPI' => string '3' (length=1)
   'M_ALANI' => string '1' (length=1)
   'M_YUZYILI' => string '3' (length=1)
   'M_SAHASI' => string '1' (length=1)
   'M_REQ' => string 'zekai-taskoprizade-zekai-ahmed' (length=30)
   'M_ADI' => string 'ZEKÂÎ, Taşköprî-zâde Zekâî Ahmed Efendi' (length=47)
   'M_ADI_SEARCH' => string 'zekai taşköprizade ahmed efendi divan şairi' (length=46)
   'M_MAHLASI' => null
   'M_ALTBASLIK' => string 'divan şairi' (length=12)
   'M_DOGUM_HICRI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_HICRI' => string '1062' (length=4)
   'M_OLUM_MILADI' => string '1652' (length=4)
   'M_DOGUM_YERI' => null
   'M_DOGUM_YERI_SEARCH' => null
   'M_MESLEK' => string 'müderris, kadı' (length=16)
   'M_MESLEK_SEARCH' => string 'müderris kadı' (length=15)
   'M_HAYATI' => string '<p>Taşköprî-zâde Kemâl Efendi’nin üvey oğludur. Nişancı Paşa-yı Atik, İbrahim Paşa-yı Atik, Efdaliye, Sahn-ı Seman, Murad Paşa-yı Cedid, Haseki Sultan, Ayasofya, Valide Sultan medreselerinde müderrislik yaptı, Yenişehir mollası oldu. 1062/1652’de vefat etti.&nbsp;</p>' (length=293)
   'M_HAYATI_SEARCH' => string 'taşköprizade kemal efendinin üvey oğludur nişancı paşayı atik ibrahim efdaliye sahnı seman murad cedid haseki sultan ayasofya valide medreselerinde müderrislik yaptı yenişehir mollası oldu 1062 1652de vefat etti' (length=224)
   'M_ESERLERI' => string '<p>Bu dil-i dîvâneyi zülf-i siyâhında görüp<br> Resmi andan aldılar peydâ idenler şâneyi</p> <p>Hûb ola âb u hevâsı bir yer isterse gönül<br> Ey Zekâyî ana göster kûşe-i mey-hâneyi </p> <p>(Özcan, Abdulkadir (hzl.) (1989). <em>Şeyhî Mehmed Efendi</em> <em>Şakâ’ik-i Nu’mâniyye ve Zeyilleri “Vakâyiü’l-Fuzalâ”. </em>C. 4. İstanbul: Çağrı Yay. 206)</p>' (length=398)
   'M_ESERLERI_SEARCH' => string 'bu dili divaneyi zülfi siyahında görüp resmi andan aldılar peyda idenler şaneyi hüb ola ab u hevası bir yer isterse gönül ey zekayi ana göster küşei meyhaneyi özcan abdulkadir hzl 1989 şeyhi mehmed efendi şakaiki numaniyye ve zeyilleri vakayiülfuzala c 4 istanbul çağrı yay 206' (length=297)
   'M_KAYNAKCA' => string '<p>Akbayar, Nuri (hzl.) (1998). <em>Mehmed Süreyyâ </em> <em>Sicill-i Osmânî (Yâhud Tezkîre-i Meşâhir-i Osmânî)</em><em>.</em> C.5. İstanbul: KB-Tarih Vakfı Ortak Yay.</p> <p>Kurnaz, Cemal ve M. Tatçı (hzl.)(2001). <em>Mehmed Nâil Tuman</em> <em>Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri</em>.C.1. Ankara: Bizim Büro Yay.</p> <p>Özcan, Abdulkadir (hzl.) (1989). <em>Şeyhî Mehmed Efendi</em> <em>Şakâ’ik-i Nu’mâniyye ve Zeyilleri “Vakâyiü’l-Fuzalâ”. </em>C. 4.'... (length=551)
   'M_KAYNAKCA_SEARCH' => string 'akbayar nuri hzl 1998 mehmed süreyya sicilli osmani yahud tezkirei meşahiri c 5 istanbul kbtarih vakfı ortak yay kurnaz cemal ve m tatçı 2001 nail tuman tuhfei nailidivan şairlerinin muhtasar biyografileri 1 ankara bizim büro özcan abdulkadir 1989 şeyhi efendi şakaiki numaniyye zeyilleri vakayiülfuzala 4 çağrı' (length=325)
   'M_FULLTEXT_SEARCH' => string 'zekai taşköprizade ahmed efendi divan şairi müderris kadı kemal efendinin üvey oğludur nişancı paşayı atik ibrahim efdaliye sahnı seman murad cedid haseki sultan ayasofya valide medreselerinde müderrislik yaptı yenişehir mollası oldu 1062 1652de vefat etti bu dili divaneyi zülfi siyahında görüp resmi andan aldılar peyda idenler şaneyi hüb ola ab u hevası bir yer isterse gönül ey zekayi ana göster küşei meyhaneyi özcan abdulkadir hzl 1989 şeyhi mehmed şakaiki numaniyye ve zeyi'... (length=767)
   'M_YAZAR' => string 'PROF. DR. BAHİR SELÇUK' (length=24)
   'M_YAZAR_SEARCH' => string 'prof. dr. bahir selçuk' (length=23)
   'M_YAYIN_TARIHI' => string '2014-03-14' (length=10)
   'M_GUNCELLEME' => null
   'M_GUNCELLEME_TARIHI' => string '2020-12-10' (length=10)
   'M_GOSTERIM_SAYISI' => string '1119' (length=4)
   'M_ISACTIVE' => string '1' (length=1)
   'M_KONTROL' => string '1' (length=1)
 'sn' => int 1
 'listTr' => string '' (length=0)
 'limit' => int 3
 'searchSql' => string 'SELECT * FROM madde WHERE MATCH (M_MESLEK_SEARCH) AGAINST ('müderris kadı' IN BOOLEAN MODE) AND M_ISACTIVE = 1 AND M_ID <> 9122 ORDER BY RAND() LIMIT 0,3' (length=155)
 'searcResult' => boolean true
 'dt' => 
  array (size=2)
   0 => string '1652' (length=4)
   1 => string '' (length=0)
 'value' => string '1652' (length=4)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:243:int 2
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:243:string 'Invalid argument supplied for foreach()' (length=39)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:243:string '/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php' (length=87)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:243:int 243
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:243:
array (size=8)
 'row' => 
  array (size=35)
   'M_ID' => string '9122' (length=4)
   'M_TEIS' => string '1' (length=1)
   'M_ESKI_ID' => string '2006' (length=4)
   'M_TIPI' => string '3' (length=1)
   'M_ALANI' => string '1' (length=1)
   'M_YUZYILI' => string '3' (length=1)
   'M_SAHASI' => string '1' (length=1)
   'M_REQ' => string 'zekai-taskoprizade-zekai-ahmed' (length=30)
   'M_ADI' => string 'ZEKÂÎ, Taşköprî-zâde Zekâî Ahmed Efendi' (length=47)
   'M_ADI_SEARCH' => string 'zekai taşköprizade ahmed efendi divan şairi' (length=46)
   'M_MAHLASI' => null
   'M_ALTBASLIK' => string 'divan şairi' (length=12)
   'M_DOGUM_HICRI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_HICRI' => string '1062' (length=4)
   'M_OLUM_MILADI' => string '1652' (length=4)
   'M_DOGUM_YERI' => null
   'M_DOGUM_YERI_SEARCH' => null
   'M_MESLEK' => string 'müderris, kadı' (length=16)
   'M_MESLEK_SEARCH' => string 'müderris kadı' (length=15)
   'M_HAYATI' => string '<p>Taşköprî-zâde Kemâl Efendi’nin üvey oğludur. Nişancı Paşa-yı Atik, İbrahim Paşa-yı Atik, Efdaliye, Sahn-ı Seman, Murad Paşa-yı Cedid, Haseki Sultan, Ayasofya, Valide Sultan medreselerinde müderrislik yaptı, Yenişehir mollası oldu. 1062/1652’de vefat etti.&nbsp;</p>' (length=293)
   'M_HAYATI_SEARCH' => string 'taşköprizade kemal efendinin üvey oğludur nişancı paşayı atik ibrahim efdaliye sahnı seman murad cedid haseki sultan ayasofya valide medreselerinde müderrislik yaptı yenişehir mollası oldu 1062 1652de vefat etti' (length=224)
   'M_ESERLERI' => string '<p>Bu dil-i dîvâneyi zülf-i siyâhında görüp<br> Resmi andan aldılar peydâ idenler şâneyi</p> <p>Hûb ola âb u hevâsı bir yer isterse gönül<br> Ey Zekâyî ana göster kûşe-i mey-hâneyi </p> <p>(Özcan, Abdulkadir (hzl.) (1989). <em>Şeyhî Mehmed Efendi</em> <em>Şakâ’ik-i Nu’mâniyye ve Zeyilleri “Vakâyiü’l-Fuzalâ”. </em>C. 4. İstanbul: Çağrı Yay. 206)</p>' (length=398)
   'M_ESERLERI_SEARCH' => string 'bu dili divaneyi zülfi siyahında görüp resmi andan aldılar peyda idenler şaneyi hüb ola ab u hevası bir yer isterse gönül ey zekayi ana göster küşei meyhaneyi özcan abdulkadir hzl 1989 şeyhi mehmed efendi şakaiki numaniyye ve zeyilleri vakayiülfuzala c 4 istanbul çağrı yay 206' (length=297)
   'M_KAYNAKCA' => string '<p>Akbayar, Nuri (hzl.) (1998). <em>Mehmed Süreyyâ </em> <em>Sicill-i Osmânî (Yâhud Tezkîre-i Meşâhir-i Osmânî)</em><em>.</em> C.5. İstanbul: KB-Tarih Vakfı Ortak Yay.</p> <p>Kurnaz, Cemal ve M. Tatçı (hzl.)(2001). <em>Mehmed Nâil Tuman</em> <em>Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri</em>.C.1. Ankara: Bizim Büro Yay.</p> <p>Özcan, Abdulkadir (hzl.) (1989). <em>Şeyhî Mehmed Efendi</em> <em>Şakâ’ik-i Nu’mâniyye ve Zeyilleri “Vakâyiü’l-Fuzalâ”. </em>C. 4.'... (length=551)
   'M_KAYNAKCA_SEARCH' => string 'akbayar nuri hzl 1998 mehmed süreyya sicilli osmani yahud tezkirei meşahiri c 5 istanbul kbtarih vakfı ortak yay kurnaz cemal ve m tatçı 2001 nail tuman tuhfei nailidivan şairlerinin muhtasar biyografileri 1 ankara bizim büro özcan abdulkadir 1989 şeyhi efendi şakaiki numaniyye zeyilleri vakayiülfuzala 4 çağrı' (length=325)
   'M_FULLTEXT_SEARCH' => string 'zekai taşköprizade ahmed efendi divan şairi müderris kadı kemal efendinin üvey oğludur nişancı paşayı atik ibrahim efdaliye sahnı seman murad cedid haseki sultan ayasofya valide medreselerinde müderrislik yaptı yenişehir mollası oldu 1062 1652de vefat etti bu dili divaneyi zülfi siyahında görüp resmi andan aldılar peyda idenler şaneyi hüb ola ab u hevası bir yer isterse gönül ey zekayi ana göster küşei meyhaneyi özcan abdulkadir hzl 1989 şeyhi mehmed şakaiki numaniyye ve zeyi'... (length=767)
   'M_YAZAR' => string 'PROF. DR. BAHİR SELÇUK' (length=24)
   'M_YAZAR_SEARCH' => string 'prof. dr. bahir selçuk' (length=23)
   'M_YAYIN_TARIHI' => string '2014-03-14' (length=10)
   'M_GUNCELLEME' => null
   'M_GUNCELLEME_TARIHI' => string '2020-12-10' (length=10)
   'M_GOSTERIM_SAYISI' => string '1119' (length=4)
   'M_ISACTIVE' => string '1' (length=1)
   'M_KONTROL' => string '1' (length=1)
 'sn' => int 1
 'listTr' => string '' (length=0)
 'limit' => int 3
 'searchSql' => string 'SELECT * FROM madde WHERE M_ALANI = 1 AND M_SAHASI = 1 AND M_YUZYILI = 3 AND M_ISACTIVE = 1 AND M_ID <> 9122 ORDER BY RAND() LIMIT 0,3' (length=134)
 'searcResult' => boolean true
 'dt' => 
  array (size=2)
   0 => string '1652' (length=4)
   1 => string '' (length=0)
 'value' => string '1652' (length=4)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:259:int 2
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:259:string 'Invalid argument supplied for foreach()' (length=39)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:259:string '/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php' (length=87)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:259:int 259
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:259:
array (size=8)
 'row' => 
  array (size=35)
   'M_ID' => string '9122' (length=4)
   'M_TEIS' => string '1' (length=1)
   'M_ESKI_ID' => string '2006' (length=4)
   'M_TIPI' => string '3' (length=1)
   'M_ALANI' => string '1' (length=1)
   'M_YUZYILI' => string '3' (length=1)
   'M_SAHASI' => string '1' (length=1)
   'M_REQ' => string 'zekai-taskoprizade-zekai-ahmed' (length=30)
   'M_ADI' => string 'ZEKÂÎ, Taşköprî-zâde Zekâî Ahmed Efendi' (length=47)
   'M_ADI_SEARCH' => string 'zekai taşköprizade ahmed efendi divan şairi' (length=46)
   'M_MAHLASI' => null
   'M_ALTBASLIK' => string 'divan şairi' (length=12)
   'M_DOGUM_HICRI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_HICRI' => string '1062' (length=4)
   'M_OLUM_MILADI' => string '1652' (length=4)
   'M_DOGUM_YERI' => null
   'M_DOGUM_YERI_SEARCH' => null
   'M_MESLEK' => string 'müderris, kadı' (length=16)
   'M_MESLEK_SEARCH' => string 'müderris kadı' (length=15)
   'M_HAYATI' => string '<p>Taşköprî-zâde Kemâl Efendi’nin üvey oğludur. Nişancı Paşa-yı Atik, İbrahim Paşa-yı Atik, Efdaliye, Sahn-ı Seman, Murad Paşa-yı Cedid, Haseki Sultan, Ayasofya, Valide Sultan medreselerinde müderrislik yaptı, Yenişehir mollası oldu. 1062/1652’de vefat etti.&nbsp;</p>' (length=293)
   'M_HAYATI_SEARCH' => string 'taşköprizade kemal efendinin üvey oğludur nişancı paşayı atik ibrahim efdaliye sahnı seman murad cedid haseki sultan ayasofya valide medreselerinde müderrislik yaptı yenişehir mollası oldu 1062 1652de vefat etti' (length=224)
   'M_ESERLERI' => string '<p>Bu dil-i dîvâneyi zülf-i siyâhında görüp<br> Resmi andan aldılar peydâ idenler şâneyi</p> <p>Hûb ola âb u hevâsı bir yer isterse gönül<br> Ey Zekâyî ana göster kûşe-i mey-hâneyi </p> <p>(Özcan, Abdulkadir (hzl.) (1989). <em>Şeyhî Mehmed Efendi</em> <em>Şakâ’ik-i Nu’mâniyye ve Zeyilleri “Vakâyiü’l-Fuzalâ”. </em>C. 4. İstanbul: Çağrı Yay. 206)</p>' (length=398)
   'M_ESERLERI_SEARCH' => string 'bu dili divaneyi zülfi siyahında görüp resmi andan aldılar peyda idenler şaneyi hüb ola ab u hevası bir yer isterse gönül ey zekayi ana göster küşei meyhaneyi özcan abdulkadir hzl 1989 şeyhi mehmed efendi şakaiki numaniyye ve zeyilleri vakayiülfuzala c 4 istanbul çağrı yay 206' (length=297)
   'M_KAYNAKCA' => string '<p>Akbayar, Nuri (hzl.) (1998). <em>Mehmed Süreyyâ </em> <em>Sicill-i Osmânî (Yâhud Tezkîre-i Meşâhir-i Osmânî)</em><em>.</em> C.5. İstanbul: KB-Tarih Vakfı Ortak Yay.</p> <p>Kurnaz, Cemal ve M. Tatçı (hzl.)(2001). <em>Mehmed Nâil Tuman</em> <em>Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri</em>.C.1. Ankara: Bizim Büro Yay.</p> <p>Özcan, Abdulkadir (hzl.) (1989). <em>Şeyhî Mehmed Efendi</em> <em>Şakâ’ik-i Nu’mâniyye ve Zeyilleri “Vakâyiü’l-Fuzalâ”. </em>C. 4.'... (length=551)
   'M_KAYNAKCA_SEARCH' => string 'akbayar nuri hzl 1998 mehmed süreyya sicilli osmani yahud tezkirei meşahiri c 5 istanbul kbtarih vakfı ortak yay kurnaz cemal ve m tatçı 2001 nail tuman tuhfei nailidivan şairlerinin muhtasar biyografileri 1 ankara bizim büro özcan abdulkadir 1989 şeyhi efendi şakaiki numaniyye zeyilleri vakayiülfuzala 4 çağrı' (length=325)
   'M_FULLTEXT_SEARCH' => string 'zekai taşköprizade ahmed efendi divan şairi müderris kadı kemal efendinin üvey oğludur nişancı paşayı atik ibrahim efdaliye sahnı seman murad cedid haseki sultan ayasofya valide medreselerinde müderrislik yaptı yenişehir mollası oldu 1062 1652de vefat etti bu dili divaneyi zülfi siyahında görüp resmi andan aldılar peyda idenler şaneyi hüb ola ab u hevası bir yer isterse gönül ey zekayi ana göster küşei meyhaneyi özcan abdulkadir hzl 1989 şeyhi mehmed şakaiki numaniyye ve zeyi'... (length=767)
   'M_YAZAR' => string 'PROF. DR. BAHİR SELÇUK' (length=24)
   'M_YAZAR_SEARCH' => string 'prof. dr. bahir selçuk' (length=23)
   'M_YAYIN_TARIHI' => string '2014-03-14' (length=10)
   'M_GUNCELLEME' => null
   'M_GUNCELLEME_TARIHI' => string '2020-12-10' (length=10)
   'M_GOSTERIM_SAYISI' => string '1119' (length=4)
   'M_ISACTIVE' => string '1' (length=1)
   'M_KONTROL' => string '1' (length=1)
 'sn' => int 1
 'listTr' => string '' (length=0)
 'limit' => int 3
 'searchSql' => string 'SELECT * FROM madde WHERE MATCH (M_ADI_SEARCH) AGAINST ('zekai taşköprizade ahmed efendi divan şairi' IN BOOLEAN MODE) AND M_ISACTIVE = 1 AND M_ID <> 9122 ORDER BY RAND() LIMIT 0,3' (length=183)
 'searcResult' => boolean true
 'dt' => 
  array (size=2)
   0 => string '1652' (length=4)
   1 => string '' (length=0)
 'value' => string '1652' (length=4)