ZEKÂYÎ

(d. ?/? - ö. 1051/1641-42)
Divan Şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Şair hakkında kaynaklardan biri Mehmed Süreyyâ'nın Sicill-i Osmânî adlı eseridir. Nail Tuman da bu eserden alıntı yaparak şaire Tuhfe-i Nâilî adlı eserinde yer verir. Her iki kaynağın verdiği bilgiye göre şair kadılık görevinde bulundu. 1051/ 1641-42 yılında vefat etti.

Kaynakça

Kurnaz, Cemal-Mustafa Tatcı (hzl.). (2001). Tuhfe-i Nâilî, Mehmet Nail Tuman. Ankara: Bizim Büro Yay. 286.

Mehmed Süreyyâ (1308-15/ 1890-97). Sicill-i Osmânî II. İstanbul: Matbaa-i Âmire. 2/ 426.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 16.09.2014
Güncelleme Tarihi: 21.11.2020

Eserlerinden Örnekler