ZEYYARÎ

(d. ?/? - ö. ?/?)
âşık
(Âşık / Yüzyılı Beli Değil / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Gubârî’nin “Vasf-ı Hudâî Resul ve Cem’i Şuarâ-yı Gubârî” adlı şiirinde (35. dörtlük) ismi geçmektedir. 

Kaynakça

Kaya, Doğan (1990). Şairnâmeler. Ankara: Kültür Bakanlığı Halk Kültürünü Araştırma Dairesi Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. TUBA ÖZKAN
Yayın Tarihi: 16.08.2014
Güncelleme Tarihi: 12.12.2020

Eserlerinden Örnekler