ZUHÛRÎ, Tülbend-zâde Zuhûrî Mehmed Efendi

(d. ?/? - ö. ?/1595\\\\\\\'ten önce)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Manastır'da doğdu. Tülbend-zâde Zuhûrî Mehmed Efendi adıyla tanındı. Sultân III. Murâd (sal. 1574-1595) devri şairlerindendir. Kemâl Paşa-zâde’den mülâzım oldu. Kırk akçe yevmiye ile kadılıklarda bulundu, İşkodra kadısı iken azledildi. Devrinde hattatlığı ile de tanındı. 1595'den önce Manastır’da vefat etti. Zuhûrî hakkında bilgi veren kaynaklar onu, kudretli şairlerden biri olarak tanımlar. 

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyyâ, Sicill-i Osmanî. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay.

Canım, Rıdvan (hzl.) (2000). Latîfî, Tezkiretü’ş-Şu’arâ ve Tabsıretü’n-Nuzamâ (İnceleme-Metin). Ankara: AKM Yay.

Eyduran Sungurhan, Aysun (hzl.) (2008). Beyânî, Tezkiretü’ş-Şu’arâ.Ankara: Kültür Bakanlığı e-kitap: http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/belge/1-83502/beyani----tezkiretus-suara.html[erişim tarihi: 09.09.2013]

Eyduran Sungurhan, Aysun (hzl.) (2009). Kınalızâde Hasan Çelebi, Tezkiretü’ş-Şu’arâ (İnceleme-Tenkitli Metin). Ankara: Kültür Bakanlığı e-kitap: http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/belge/1-83504/kinalizade-hasan-celebi---tezkiretus-suara.html[erişim tarihi: 09.09.2013]

İsen, Mustafa (1990). Latifî Tezkiresi. Ankara: KB Yay.

Kılıç, Filiz (hzl.) (2010). Âşık Çelebi, Meşâ’irü’ş-Şu’arâ (İnceleme-Metin). İstanbul: İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Yay. 

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i NâilîDîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay.

Şemseddîn Sâmî (1314). Kâmûsu’l-A’lâm. İstanbul: Mihrân Matbaası.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. TUNCAY BÜLBÜL
Yayın Tarihi: 15.09.2013
Güncelleme Tarihi: 03.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Sever gönlüm şu dildârı cefâsı olsun olmasun

Kabûl itdüm cefâsını vefâsı olsun olmasun

Lalalarla yürürem ben kocalmazam dime cânâ

Koçarlar güzel olanı lalası olsun olmasun

Zuhûrî hücrene tenhâ gelürse ol melek-sîmâ

Öp ağzını tudağın em rızâsı olsun olmasun

(Kılıç, Filiz (hzl.) (2010). Âşık Çelebi, Meşâ’irü’ş-Şu’arâ (İnceleme-Metin). İstanbul: İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Yay. 1607)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1SEZÂYÎd. ? - ö. 1774\'ten önceDoğum YeriGörüntüle
2NÛRÎ, Rızâ Nûrî, Manastırlıd. ? - ö. 19. yy.Doğum YeriGörüntüle
3HÂFIZ HAKKI PAŞA, Vicdânî, Manastırlıd. 1879 - ö. 1915Doğum YeriGörüntüle
4SEZÂYÎd. ? - ö. 1774\'ten önceDoğum YılıGörüntüle
5NÛRÎ, Rızâ Nûrî, Manastırlıd. ? - ö. 19. yy.Doğum YılıGörüntüle
6HÂFIZ HAKKI PAŞA, Vicdânî, Manastırlıd. 1879 - ö. 1915Doğum YılıGörüntüle
7SEZÂYÎd. ? - ö. 1774\'ten önceÖlüm YılıGörüntüle
8NÛRÎ, Rızâ Nûrî, Manastırlıd. ? - ö. 19. yy.Ölüm YılıGörüntüle
9HÂFIZ HAKKI PAŞA, Vicdânî, Manastırlıd. 1879 - ö. 1915Ölüm YılıGörüntüle
10SEZÂYÎd. ? - ö. 1774\'ten önceMeslekGörüntüle
11NÛRÎ, Rızâ Nûrî, Manastırlıd. ? - ö. 19. yy.MeslekGörüntüle
12HÂFIZ HAKKI PAŞA, Vicdânî, Manastırlıd. 1879 - ö. 1915MeslekGörüntüle
13SEZÂYÎd. ? - ö. 1774\'ten önceAlan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14NÛRÎ, Rızâ Nûrî, Manastırlıd. ? - ö. 19. yy.Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15HÂFIZ HAKKI PAŞA, Vicdânî, Manastırlıd. 1879 - ö. 1915Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16SEZÂYÎd. ? - ö. 1774\'ten önceMadde AdıGörüntüle
17NÛRÎ, Rızâ Nûrî, Manastırlıd. ? - ö. 19. yy.Madde AdıGörüntüle
18HÂFIZ HAKKI PAŞA, Vicdânî, Manastırlıd. 1879 - ö. 1915Madde AdıGörüntüle