ZÜLÂLÎ

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Hakkında bilgi veren tek tezkire olan Heşt Behişt’te hayatıyla ilgili verilen bütün malumat kadı olduğundan ibarettir. Sehî Tezkiresi’ndeki ifadelerden o devirde hayatta olduğu anlaşıldığına göre 16. yüzyıl şairlerinden olması gerekir. Sehî Bey, yaradılışındaki akıcılık ve zihnindeki doğruluğun son hadde olduğunu söylediği Zülâlî’nin benzersiz şiirlerinin olgun ve açık olduğunu, nazmının beğenildiğini kaydetmektedir. Şairin meşhur olan şiirlerinden birine örnek olarak Mecma’u’n-Nezâ’ir’de de yer alan ve Atâ, Ferîdî, Hasbî, Kurbî, Lâmi’î, Muhyî (Muhyiddîn Çelebi), Mü’min, Nazmî, Refîkî, Remzî, Sadrî, Ünsî ve Vechî gibi şairlerin nazireler yazdıkları “La’l-i cânân şevkidür her lahza cân eglencesi / Âşıkun olur şarâb-ı erguvân eglencesi” matlalı şiirini verir. Eğridirli Hacı Kemâl’in Câmi’u’n-Nezâ’ir’inde altı, Pervâne Bey Mecmuası’nda iki ve Edirneli Nazmî’nin Mecma’u’n-Nezâ’ir’inde dört adet şiiri yer almaktadır.

Kaynakça

Eğridirli Hacı Kemâl. Câmi’u’n-Nezâ’ir. Bayezıd Kütüphanesi Nu. 5782, vr. 16a, 111a, 259b…

Köksal, M. Fatih (2012). Edirneli Nazmî, Mecma’u’n-Nezâ’ir. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-292688/h/edirneli-nazmi-mecmaun-nezair.pdf. [erişim tarihi: 20.03.2013]

Köksal, M. Fatih (2007). “Zülâlî”. Türk Dünyası Edebiyatçılar Yazarlar ve Şairler Ansiklopedisi. C. 8. Ankara: AKM Yay. 755.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i NâilîDîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay.

Pervâne Bey. Mecmû’a-i Nezâ’ir. Topkapı Sarayı Kütüphanesi Bağdat No. 406, vr. 12a, 598a.

Sehî (1325). Tezkire-i Sehî. İstanbul: Matbaa-i Âmidî.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET FATİH KÖKSAL
Yayın Tarihi: 07.09.2013
Güncelleme Tarihi: 03.11.2020

Eserlerinden Örnekler

  GAZEL 

 La’l-i cânân şevkidür her lahza cân eglencesi

 Âşıkuñ olur şarâb-ı ergavân eglencesi

 Zülfi sevdâsına gurbetde esîr olanlaruñ

 Mâlihûlyâdur şeb-i gamda hemân eglencesi

 Ârızuñ aksine cây olursa cân u dil ne tañ

 Çünki alçak yir olur âb-ı revân eglencesi

 Sünbülüñveş bî-karâr oldum gözümde kıl kadar

 Ey göñül âşüftesi âşüfte cân eglencesi

 Fürkate tâkat getürmezdi Zülâlî her nefes

 Olmasa kaddüñ hayâli her zamân eglencesi

(Köksal, M. Fatih (2012). Edirneli NazmîMecma’u’n-Nezâ’ir. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-292688/h/edirneli-nazmi-mecmaun-nezair.pdf. [erişim tarihi: 20.03.2013]. 2653)

/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:196:int 2
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:196:string 'Invalid argument supplied for foreach()' (length=39)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:196:string '/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php' (length=87)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:196:int 196
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:196:
array (size=8)
 'row' => 
  array (size=35)
   'M_ID' => string '7706' (length=4)
   'M_TEIS' => string '1' (length=1)
   'M_ESKI_ID' => string '394' (length=3)
   'M_TIPI' => string '5' (length=1)
   'M_ALANI' => string '1' (length=1)
   'M_YUZYILI' => string '2' (length=1)
   'M_SAHASI' => string '6' (length=1)
   'M_REQ' => string 'zulali' (length=6)
   'M_ADI' => string 'ZÜLÂLÎ' (length=9)
   'M_ADI_SEARCH' => string 'zülali divan şairi' (length=20)
   'M_MAHLASI' => null
   'M_ALTBASLIK' => string 'divan şairi' (length=12)
   'M_DOGUM_HICRI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_HICRI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_YERI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_YERI_SEARCH' => null
   'M_MESLEK' => string 'Kadı' (length=5)
   'M_MESLEK_SEARCH' => string 'kadı' (length=5)
   'M_HAYATI' => string '<p>Hakkında bilgi veren tek tezkire olan <em>Heşt Behişt</em>’te hayatıyla ilgili verilen bütün malumat kadı olduğundan ibarettir. Sehî Tezkiresi’ndeki ifadelerden o devirde hayatta olduğu anlaşıldığına göre 16. yüzyıl şairlerinden olması gerekir. Sehî Bey, yaradılışındaki akıcılık ve zihnindeki doğruluğun son hadde olduğunu söylediği Zülâlî’nin benzersiz şiirlerinin olgun ve açık olduğunu, nazmının beğenildiğini kaydetmektedir. Şairin meşhur olan şiirler'... (length=1121)
   'M_HAYATI_SEARCH' => string 'hakkında bilgi veren tek tezkire olan heşt behiştte hayatıyla ilgili verilen bütün malumat kadı olduğundan ibarettir sehi tezkiresindeki ifadelerden o devirde hayatta olduğu anlaşıldığına göre 16 yüzyıl şairlerinden olması gerekir bey yaradılışındaki akıcılık ve zihnindeki doğruluğun son hadde olduğunu söylediği zülalinin benzersiz şiirlerinin olgun açık nazmının beğenildiğini kaydetmektedir şairin meşhur şiirlerinden birine örnek olarak mecmaunnezairde de yer alan'... (length=889)
   'M_ESERLERI' => string '<p>&nbsp;&nbsp;GAZEL&nbsp;</p> <p>&nbsp;La’l-i cânân şevkidür her lahza cân eglencesi</p> <p>&nbsp;Âşıkuñ olur şarâb-ı ergavân eglencesi</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;Zülfi sevdâsına gurbetde esîr olanlaruñ</p> <p>&nbsp;Mâlihûlyâdur şeb-i gamda hemân eglencesi</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;Ârızuñ aksine cây olursa cân u dil ne tañ</p> <p>&nbsp;Çünki alçak yir olur âb-ı revân eglencesi</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;Sünbülüñveş bî-karâr oldum gözümde kıl kadar</p> <p>&nbs'... (length=1081)
   'M_ESERLERI_SEARCH' => string 'gazel lali canan şevkidür her lahza can eglencesi aşıkun olur şarabı ergavan zülfi sevdasına gurbetde esir olanlarun malihülyadur şebi gamda heman arızun aksine cay olursa u dil ne tan çünki alçak yir abı revan sünbülünveş bikarar oldum gözümde kıl kadar ey gönül aşüftesi aşüfte fürkate takat getürmezdi zülali nefes olmasa kaddün hayali zaman köksal m fatih 2012 edirneli nazmi mecmaunnezair http ekitap kulturturizm gov tr dosya 1292688 h edirnelinazmimecmaunnezair pdf erişi'... (length=536)
   'M_KAYNAKCA' => string '<p>Eğridirli Hacı Kemâl.<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span><em>Câmi’u’n-Nezâ’ir</em>. Bayezıd Kütüphanesi Nu. 5782, vr. 16a, 111a, 259b…</p> <p><o:p></o:p></p> <p>Köksal, M. Fatih (2012). <em>Edirneli Nazmî</em>, <em>Mecma’u’n-Nezâ’ir.</em>&nbsp;<a href="http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-292688/h/edirneli-nazmi-mecmaun-nezair.pdf">http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-292688/h/edirneli-nazmi-mecmaun-nezair.pdf</a>.&nbsp;[erişim tarihi: 20.03.2013]<o:p></o:'... (length=1496)
   'M_KAYNAKCA_SEARCH' => string 'eğridirli hacı kemal camiunnezair bayezıd kütüphanesi nu 5782 vr 16a 111a 259b köksal m fatih 2012 edirneli nazmi mecmaunnezair http ekitap kulturturizm gov tr dosya 1292688 h edirnelinazmimecmaunnezair pdf erişim tarihi 20 03 2013 2007 zülali türk dünyası edebiyatçılar yazarlar ve şairler ansiklopedisi c 8 ankara akm yay 755 kurnaz cemal mustafa tatcı hzl 2001 mehmet nail tuman tuhfei naili divan şairlerinin muhtasar biyografileri bizim büro pervane bey mecmüai nezair topkapı sarayı ba�'... (length=574)
   'M_FULLTEXT_SEARCH' => string 'zülali divan şairi kadı hakkında bilgi veren tek tezkire olan heşt behiştte hayatıyla ilgili verilen bütün malumat olduğundan ibarettir sehi tezkiresindeki ifadelerden o devirde hayatta olduğu anlaşıldığına göre 16 yüzyıl şairlerinden olması gerekir bey yaradılışındaki akıcılık ve zihnindeki doğruluğun son hadde olduğunu söylediği zülalinin benzersiz şiirlerinin olgun açık nazmının beğenildiğini kaydetmektedir şairin meşhur şiirlerinden birine örnek olarak mecmau'... (length=1723)
   'M_YAZAR' => string 'PROF. DR. MEHMET FATİH KÖKSAL' (length=31)
   'M_YAZAR_SEARCH' => string 'prof. dr. mehmet fatih köksal' (length=30)
   'M_YAYIN_TARIHI' => string '2013-09-07' (length=10)
   'M_GUNCELLEME' => string 'benzer anlam ifade eden bir cümle çıkarıldı.' (length=49)
   'M_GUNCELLEME_TARIHI' => string '2020-11-03' (length=10)
   'M_GOSTERIM_SAYISI' => string '1221' (length=4)
   'M_ISACTIVE' => string '1' (length=1)
   'M_KONTROL' => string '1' (length=1)
 'sn' => int 1
 'listTr' => string '' (length=0)
 'limit' => int 3
 'searchSql' => string '' (length=0)
 'searcResult' => boolean true
 'dt' => 
  array (size=2)
   0 => string '?' (length=1)
   1 => string '' (length=0)
 'value' => string '' (length=0)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:213:int 2
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:213:string 'Invalid argument supplied for foreach()' (length=39)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:213:string '/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php' (length=87)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:213:int 213
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:213:
array (size=8)
 'row' => 
  array (size=35)
   'M_ID' => string '7706' (length=4)
   'M_TEIS' => string '1' (length=1)
   'M_ESKI_ID' => string '394' (length=3)
   'M_TIPI' => string '5' (length=1)
   'M_ALANI' => string '1' (length=1)
   'M_YUZYILI' => string '2' (length=1)
   'M_SAHASI' => string '6' (length=1)
   'M_REQ' => string 'zulali' (length=6)
   'M_ADI' => string 'ZÜLÂLÎ' (length=9)
   'M_ADI_SEARCH' => string 'zülali divan şairi' (length=20)
   'M_MAHLASI' => null
   'M_ALTBASLIK' => string 'divan şairi' (length=12)
   'M_DOGUM_HICRI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_HICRI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_YERI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_YERI_SEARCH' => null
   'M_MESLEK' => string 'Kadı' (length=5)
   'M_MESLEK_SEARCH' => string 'kadı' (length=5)
   'M_HAYATI' => string '<p>Hakkında bilgi veren tek tezkire olan <em>Heşt Behişt</em>’te hayatıyla ilgili verilen bütün malumat kadı olduğundan ibarettir. Sehî Tezkiresi’ndeki ifadelerden o devirde hayatta olduğu anlaşıldığına göre 16. yüzyıl şairlerinden olması gerekir. Sehî Bey, yaradılışındaki akıcılık ve zihnindeki doğruluğun son hadde olduğunu söylediği Zülâlî’nin benzersiz şiirlerinin olgun ve açık olduğunu, nazmının beğenildiğini kaydetmektedir. Şairin meşhur olan şiirler'... (length=1121)
   'M_HAYATI_SEARCH' => string 'hakkında bilgi veren tek tezkire olan heşt behiştte hayatıyla ilgili verilen bütün malumat kadı olduğundan ibarettir sehi tezkiresindeki ifadelerden o devirde hayatta olduğu anlaşıldığına göre 16 yüzyıl şairlerinden olması gerekir bey yaradılışındaki akıcılık ve zihnindeki doğruluğun son hadde olduğunu söylediği zülalinin benzersiz şiirlerinin olgun açık nazmının beğenildiğini kaydetmektedir şairin meşhur şiirlerinden birine örnek olarak mecmaunnezairde de yer alan'... (length=889)
   'M_ESERLERI' => string '<p>&nbsp;&nbsp;GAZEL&nbsp;</p> <p>&nbsp;La’l-i cânân şevkidür her lahza cân eglencesi</p> <p>&nbsp;Âşıkuñ olur şarâb-ı ergavân eglencesi</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;Zülfi sevdâsına gurbetde esîr olanlaruñ</p> <p>&nbsp;Mâlihûlyâdur şeb-i gamda hemân eglencesi</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;Ârızuñ aksine cây olursa cân u dil ne tañ</p> <p>&nbsp;Çünki alçak yir olur âb-ı revân eglencesi</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;Sünbülüñveş bî-karâr oldum gözümde kıl kadar</p> <p>&nbs'... (length=1081)
   'M_ESERLERI_SEARCH' => string 'gazel lali canan şevkidür her lahza can eglencesi aşıkun olur şarabı ergavan zülfi sevdasına gurbetde esir olanlarun malihülyadur şebi gamda heman arızun aksine cay olursa u dil ne tan çünki alçak yir abı revan sünbülünveş bikarar oldum gözümde kıl kadar ey gönül aşüftesi aşüfte fürkate takat getürmezdi zülali nefes olmasa kaddün hayali zaman köksal m fatih 2012 edirneli nazmi mecmaunnezair http ekitap kulturturizm gov tr dosya 1292688 h edirnelinazmimecmaunnezair pdf erişi'... (length=536)
   'M_KAYNAKCA' => string '<p>Eğridirli Hacı Kemâl.<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span><em>Câmi’u’n-Nezâ’ir</em>. Bayezıd Kütüphanesi Nu. 5782, vr. 16a, 111a, 259b…</p> <p><o:p></o:p></p> <p>Köksal, M. Fatih (2012). <em>Edirneli Nazmî</em>, <em>Mecma’u’n-Nezâ’ir.</em>&nbsp;<a href="http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-292688/h/edirneli-nazmi-mecmaun-nezair.pdf">http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-292688/h/edirneli-nazmi-mecmaun-nezair.pdf</a>.&nbsp;[erişim tarihi: 20.03.2013]<o:p></o:'... (length=1496)
   'M_KAYNAKCA_SEARCH' => string 'eğridirli hacı kemal camiunnezair bayezıd kütüphanesi nu 5782 vr 16a 111a 259b köksal m fatih 2012 edirneli nazmi mecmaunnezair http ekitap kulturturizm gov tr dosya 1292688 h edirnelinazmimecmaunnezair pdf erişim tarihi 20 03 2013 2007 zülali türk dünyası edebiyatçılar yazarlar ve şairler ansiklopedisi c 8 ankara akm yay 755 kurnaz cemal mustafa tatcı hzl 2001 mehmet nail tuman tuhfei naili divan şairlerinin muhtasar biyografileri bizim büro pervane bey mecmüai nezair topkapı sarayı ba�'... (length=574)
   'M_FULLTEXT_SEARCH' => string 'zülali divan şairi kadı hakkında bilgi veren tek tezkire olan heşt behiştte hayatıyla ilgili verilen bütün malumat olduğundan ibarettir sehi tezkiresindeki ifadelerden o devirde hayatta olduğu anlaşıldığına göre 16 yüzyıl şairlerinden olması gerekir bey yaradılışındaki akıcılık ve zihnindeki doğruluğun son hadde olduğunu söylediği zülalinin benzersiz şiirlerinin olgun açık nazmının beğenildiğini kaydetmektedir şairin meşhur şiirlerinden birine örnek olarak mecmau'... (length=1723)
   'M_YAZAR' => string 'PROF. DR. MEHMET FATİH KÖKSAL' (length=31)
   'M_YAZAR_SEARCH' => string 'prof. dr. mehmet fatih köksal' (length=30)
   'M_YAYIN_TARIHI' => string '2013-09-07' (length=10)
   'M_GUNCELLEME' => string 'benzer anlam ifade eden bir cümle çıkarıldı.' (length=49)
   'M_GUNCELLEME_TARIHI' => string '2020-11-03' (length=10)
   'M_GOSTERIM_SAYISI' => string '1221' (length=4)
   'M_ISACTIVE' => string '1' (length=1)
   'M_KONTROL' => string '1' (length=1)
 'sn' => int 1
 'listTr' => string '' (length=0)
 'limit' => int 3
 'searchSql' => string '' (length=0)
 'searcResult' => boolean true
 'dt' => 
  array (size=2)
   0 => string '?' (length=1)
   1 => string '' (length=0)
 'value' => string '' (length=0)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:228:int 2
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:228:string 'Invalid argument supplied for foreach()' (length=39)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:228:string '/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php' (length=87)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:228:int 228
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:228:
array (size=8)
 'row' => 
  array (size=35)
   'M_ID' => string '7706' (length=4)
   'M_TEIS' => string '1' (length=1)
   'M_ESKI_ID' => string '394' (length=3)
   'M_TIPI' => string '5' (length=1)
   'M_ALANI' => string '1' (length=1)
   'M_YUZYILI' => string '2' (length=1)
   'M_SAHASI' => string '6' (length=1)
   'M_REQ' => string 'zulali' (length=6)
   'M_ADI' => string 'ZÜLÂLÎ' (length=9)
   'M_ADI_SEARCH' => string 'zülali divan şairi' (length=20)
   'M_MAHLASI' => null
   'M_ALTBASLIK' => string 'divan şairi' (length=12)
   'M_DOGUM_HICRI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_HICRI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_YERI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_YERI_SEARCH' => null
   'M_MESLEK' => string 'Kadı' (length=5)
   'M_MESLEK_SEARCH' => string 'kadı' (length=5)
   'M_HAYATI' => string '<p>Hakkında bilgi veren tek tezkire olan <em>Heşt Behişt</em>’te hayatıyla ilgili verilen bütün malumat kadı olduğundan ibarettir. Sehî Tezkiresi’ndeki ifadelerden o devirde hayatta olduğu anlaşıldığına göre 16. yüzyıl şairlerinden olması gerekir. Sehî Bey, yaradılışındaki akıcılık ve zihnindeki doğruluğun son hadde olduğunu söylediği Zülâlî’nin benzersiz şiirlerinin olgun ve açık olduğunu, nazmının beğenildiğini kaydetmektedir. Şairin meşhur olan şiirler'... (length=1121)
   'M_HAYATI_SEARCH' => string 'hakkında bilgi veren tek tezkire olan heşt behiştte hayatıyla ilgili verilen bütün malumat kadı olduğundan ibarettir sehi tezkiresindeki ifadelerden o devirde hayatta olduğu anlaşıldığına göre 16 yüzyıl şairlerinden olması gerekir bey yaradılışındaki akıcılık ve zihnindeki doğruluğun son hadde olduğunu söylediği zülalinin benzersiz şiirlerinin olgun açık nazmının beğenildiğini kaydetmektedir şairin meşhur şiirlerinden birine örnek olarak mecmaunnezairde de yer alan'... (length=889)
   'M_ESERLERI' => string '<p>&nbsp;&nbsp;GAZEL&nbsp;</p> <p>&nbsp;La’l-i cânân şevkidür her lahza cân eglencesi</p> <p>&nbsp;Âşıkuñ olur şarâb-ı ergavân eglencesi</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;Zülfi sevdâsına gurbetde esîr olanlaruñ</p> <p>&nbsp;Mâlihûlyâdur şeb-i gamda hemân eglencesi</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;Ârızuñ aksine cây olursa cân u dil ne tañ</p> <p>&nbsp;Çünki alçak yir olur âb-ı revân eglencesi</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;Sünbülüñveş bî-karâr oldum gözümde kıl kadar</p> <p>&nbs'... (length=1081)
   'M_ESERLERI_SEARCH' => string 'gazel lali canan şevkidür her lahza can eglencesi aşıkun olur şarabı ergavan zülfi sevdasına gurbetde esir olanlarun malihülyadur şebi gamda heman arızun aksine cay olursa u dil ne tan çünki alçak yir abı revan sünbülünveş bikarar oldum gözümde kıl kadar ey gönül aşüftesi aşüfte fürkate takat getürmezdi zülali nefes olmasa kaddün hayali zaman köksal m fatih 2012 edirneli nazmi mecmaunnezair http ekitap kulturturizm gov tr dosya 1292688 h edirnelinazmimecmaunnezair pdf erişi'... (length=536)
   'M_KAYNAKCA' => string '<p>Eğridirli Hacı Kemâl.<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span><em>Câmi’u’n-Nezâ’ir</em>. Bayezıd Kütüphanesi Nu. 5782, vr. 16a, 111a, 259b…</p> <p><o:p></o:p></p> <p>Köksal, M. Fatih (2012). <em>Edirneli Nazmî</em>, <em>Mecma’u’n-Nezâ’ir.</em>&nbsp;<a href="http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-292688/h/edirneli-nazmi-mecmaun-nezair.pdf">http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-292688/h/edirneli-nazmi-mecmaun-nezair.pdf</a>.&nbsp;[erişim tarihi: 20.03.2013]<o:p></o:'... (length=1496)
   'M_KAYNAKCA_SEARCH' => string 'eğridirli hacı kemal camiunnezair bayezıd kütüphanesi nu 5782 vr 16a 111a 259b köksal m fatih 2012 edirneli nazmi mecmaunnezair http ekitap kulturturizm gov tr dosya 1292688 h edirnelinazmimecmaunnezair pdf erişim tarihi 20 03 2013 2007 zülali türk dünyası edebiyatçılar yazarlar ve şairler ansiklopedisi c 8 ankara akm yay 755 kurnaz cemal mustafa tatcı hzl 2001 mehmet nail tuman tuhfei naili divan şairlerinin muhtasar biyografileri bizim büro pervane bey mecmüai nezair topkapı sarayı ba�'... (length=574)
   'M_FULLTEXT_SEARCH' => string 'zülali divan şairi kadı hakkında bilgi veren tek tezkire olan heşt behiştte hayatıyla ilgili verilen bütün malumat olduğundan ibarettir sehi tezkiresindeki ifadelerden o devirde hayatta olduğu anlaşıldığına göre 16 yüzyıl şairlerinden olması gerekir bey yaradılışındaki akıcılık ve zihnindeki doğruluğun son hadde olduğunu söylediği zülalinin benzersiz şiirlerinin olgun açık nazmının beğenildiğini kaydetmektedir şairin meşhur şiirlerinden birine örnek olarak mecmau'... (length=1723)
   'M_YAZAR' => string 'PROF. DR. MEHMET FATİH KÖKSAL' (length=31)
   'M_YAZAR_SEARCH' => string 'prof. dr. mehmet fatih köksal' (length=30)
   'M_YAYIN_TARIHI' => string '2013-09-07' (length=10)
   'M_GUNCELLEME' => string 'benzer anlam ifade eden bir cümle çıkarıldı.' (length=49)
   'M_GUNCELLEME_TARIHI' => string '2020-11-03' (length=10)
   'M_GOSTERIM_SAYISI' => string '1221' (length=4)
   'M_ISACTIVE' => string '1' (length=1)
   'M_KONTROL' => string '1' (length=1)
 'sn' => int 1
 'listTr' => string '' (length=0)
 'limit' => int 3
 'searchSql' => string 'SELECT * FROM madde WHERE MATCH (M_MESLEK_SEARCH) AGAINST ('kadı' IN BOOLEAN MODE) AND M_ISACTIVE = 1 AND M_ID <> 7706 ORDER BY RAND() LIMIT 0,3' (length=145)
 'searcResult' => boolean true
 'dt' => 
  array (size=2)
   0 => string '?' (length=1)
   1 => string '' (length=0)
 'value' => string '' (length=0)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:243:int 2
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:243:string 'Invalid argument supplied for foreach()' (length=39)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:243:string '/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php' (length=87)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:243:int 243
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:243:
array (size=8)
 'row' => 
  array (size=35)
   'M_ID' => string '7706' (length=4)
   'M_TEIS' => string '1' (length=1)
   'M_ESKI_ID' => string '394' (length=3)
   'M_TIPI' => string '5' (length=1)
   'M_ALANI' => string '1' (length=1)
   'M_YUZYILI' => string '2' (length=1)
   'M_SAHASI' => string '6' (length=1)
   'M_REQ' => string 'zulali' (length=6)
   'M_ADI' => string 'ZÜLÂLÎ' (length=9)
   'M_ADI_SEARCH' => string 'zülali divan şairi' (length=20)
   'M_MAHLASI' => null
   'M_ALTBASLIK' => string 'divan şairi' (length=12)
   'M_DOGUM_HICRI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_HICRI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_YERI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_YERI_SEARCH' => null
   'M_MESLEK' => string 'Kadı' (length=5)
   'M_MESLEK_SEARCH' => string 'kadı' (length=5)
   'M_HAYATI' => string '<p>Hakkında bilgi veren tek tezkire olan <em>Heşt Behişt</em>’te hayatıyla ilgili verilen bütün malumat kadı olduğundan ibarettir. Sehî Tezkiresi’ndeki ifadelerden o devirde hayatta olduğu anlaşıldığına göre 16. yüzyıl şairlerinden olması gerekir. Sehî Bey, yaradılışındaki akıcılık ve zihnindeki doğruluğun son hadde olduğunu söylediği Zülâlî’nin benzersiz şiirlerinin olgun ve açık olduğunu, nazmının beğenildiğini kaydetmektedir. Şairin meşhur olan şiirler'... (length=1121)
   'M_HAYATI_SEARCH' => string 'hakkında bilgi veren tek tezkire olan heşt behiştte hayatıyla ilgili verilen bütün malumat kadı olduğundan ibarettir sehi tezkiresindeki ifadelerden o devirde hayatta olduğu anlaşıldığına göre 16 yüzyıl şairlerinden olması gerekir bey yaradılışındaki akıcılık ve zihnindeki doğruluğun son hadde olduğunu söylediği zülalinin benzersiz şiirlerinin olgun açık nazmının beğenildiğini kaydetmektedir şairin meşhur şiirlerinden birine örnek olarak mecmaunnezairde de yer alan'... (length=889)
   'M_ESERLERI' => string '<p>&nbsp;&nbsp;GAZEL&nbsp;</p> <p>&nbsp;La’l-i cânân şevkidür her lahza cân eglencesi</p> <p>&nbsp;Âşıkuñ olur şarâb-ı ergavân eglencesi</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;Zülfi sevdâsına gurbetde esîr olanlaruñ</p> <p>&nbsp;Mâlihûlyâdur şeb-i gamda hemân eglencesi</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;Ârızuñ aksine cây olursa cân u dil ne tañ</p> <p>&nbsp;Çünki alçak yir olur âb-ı revân eglencesi</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;Sünbülüñveş bî-karâr oldum gözümde kıl kadar</p> <p>&nbs'... (length=1081)
   'M_ESERLERI_SEARCH' => string 'gazel lali canan şevkidür her lahza can eglencesi aşıkun olur şarabı ergavan zülfi sevdasına gurbetde esir olanlarun malihülyadur şebi gamda heman arızun aksine cay olursa u dil ne tan çünki alçak yir abı revan sünbülünveş bikarar oldum gözümde kıl kadar ey gönül aşüftesi aşüfte fürkate takat getürmezdi zülali nefes olmasa kaddün hayali zaman köksal m fatih 2012 edirneli nazmi mecmaunnezair http ekitap kulturturizm gov tr dosya 1292688 h edirnelinazmimecmaunnezair pdf erişi'... (length=536)
   'M_KAYNAKCA' => string '<p>Eğridirli Hacı Kemâl.<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span><em>Câmi’u’n-Nezâ’ir</em>. Bayezıd Kütüphanesi Nu. 5782, vr. 16a, 111a, 259b…</p> <p><o:p></o:p></p> <p>Köksal, M. Fatih (2012). <em>Edirneli Nazmî</em>, <em>Mecma’u’n-Nezâ’ir.</em>&nbsp;<a href="http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-292688/h/edirneli-nazmi-mecmaun-nezair.pdf">http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-292688/h/edirneli-nazmi-mecmaun-nezair.pdf</a>.&nbsp;[erişim tarihi: 20.03.2013]<o:p></o:'... (length=1496)
   'M_KAYNAKCA_SEARCH' => string 'eğridirli hacı kemal camiunnezair bayezıd kütüphanesi nu 5782 vr 16a 111a 259b köksal m fatih 2012 edirneli nazmi mecmaunnezair http ekitap kulturturizm gov tr dosya 1292688 h edirnelinazmimecmaunnezair pdf erişim tarihi 20 03 2013 2007 zülali türk dünyası edebiyatçılar yazarlar ve şairler ansiklopedisi c 8 ankara akm yay 755 kurnaz cemal mustafa tatcı hzl 2001 mehmet nail tuman tuhfei naili divan şairlerinin muhtasar biyografileri bizim büro pervane bey mecmüai nezair topkapı sarayı ba�'... (length=574)
   'M_FULLTEXT_SEARCH' => string 'zülali divan şairi kadı hakkında bilgi veren tek tezkire olan heşt behiştte hayatıyla ilgili verilen bütün malumat olduğundan ibarettir sehi tezkiresindeki ifadelerden o devirde hayatta olduğu anlaşıldığına göre 16 yüzyıl şairlerinden olması gerekir bey yaradılışındaki akıcılık ve zihnindeki doğruluğun son hadde olduğunu söylediği zülalinin benzersiz şiirlerinin olgun açık nazmının beğenildiğini kaydetmektedir şairin meşhur şiirlerinden birine örnek olarak mecmau'... (length=1723)
   'M_YAZAR' => string 'PROF. DR. MEHMET FATİH KÖKSAL' (length=31)
   'M_YAZAR_SEARCH' => string 'prof. dr. mehmet fatih köksal' (length=30)
   'M_YAYIN_TARIHI' => string '2013-09-07' (length=10)
   'M_GUNCELLEME' => string 'benzer anlam ifade eden bir cümle çıkarıldı.' (length=49)
   'M_GUNCELLEME_TARIHI' => string '2020-11-03' (length=10)
   'M_GOSTERIM_SAYISI' => string '1221' (length=4)
   'M_ISACTIVE' => string '1' (length=1)
   'M_KONTROL' => string '1' (length=1)
 'sn' => int 1
 'listTr' => string '' (length=0)
 'limit' => int 3
 'searchSql' => string 'SELECT * FROM madde WHERE M_ALANI = 1 AND M_SAHASI = 6 AND M_YUZYILI = 2 AND M_ISACTIVE = 1 AND M_ID <> 7706 ORDER BY RAND() LIMIT 0,3' (length=134)
 'searcResult' => boolean true
 'dt' => 
  array (size=2)
   0 => string '?' (length=1)
   1 => string '' (length=0)
 'value' => string '' (length=0)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:259:int 2
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:259:string 'Invalid argument supplied for foreach()' (length=39)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:259:string '/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php' (length=87)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:259:int 259
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:259:
array (size=8)
 'row' => 
  array (size=35)
   'M_ID' => string '7706' (length=4)
   'M_TEIS' => string '1' (length=1)
   'M_ESKI_ID' => string '394' (length=3)
   'M_TIPI' => string '5' (length=1)
   'M_ALANI' => string '1' (length=1)
   'M_YUZYILI' => string '2' (length=1)
   'M_SAHASI' => string '6' (length=1)
   'M_REQ' => string 'zulali' (length=6)
   'M_ADI' => string 'ZÜLÂLÎ' (length=9)
   'M_ADI_SEARCH' => string 'zülali divan şairi' (length=20)
   'M_MAHLASI' => null
   'M_ALTBASLIK' => string 'divan şairi' (length=12)
   'M_DOGUM_HICRI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_HICRI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_YERI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_YERI_SEARCH' => null
   'M_MESLEK' => string 'Kadı' (length=5)
   'M_MESLEK_SEARCH' => string 'kadı' (length=5)
   'M_HAYATI' => string '<p>Hakkında bilgi veren tek tezkire olan <em>Heşt Behişt</em>’te hayatıyla ilgili verilen bütün malumat kadı olduğundan ibarettir. Sehî Tezkiresi’ndeki ifadelerden o devirde hayatta olduğu anlaşıldığına göre 16. yüzyıl şairlerinden olması gerekir. Sehî Bey, yaradılışındaki akıcılık ve zihnindeki doğruluğun son hadde olduğunu söylediği Zülâlî’nin benzersiz şiirlerinin olgun ve açık olduğunu, nazmının beğenildiğini kaydetmektedir. Şairin meşhur olan şiirler'... (length=1121)
   'M_HAYATI_SEARCH' => string 'hakkında bilgi veren tek tezkire olan heşt behiştte hayatıyla ilgili verilen bütün malumat kadı olduğundan ibarettir sehi tezkiresindeki ifadelerden o devirde hayatta olduğu anlaşıldığına göre 16 yüzyıl şairlerinden olması gerekir bey yaradılışındaki akıcılık ve zihnindeki doğruluğun son hadde olduğunu söylediği zülalinin benzersiz şiirlerinin olgun açık nazmının beğenildiğini kaydetmektedir şairin meşhur şiirlerinden birine örnek olarak mecmaunnezairde de yer alan'... (length=889)
   'M_ESERLERI' => string '<p>&nbsp;&nbsp;GAZEL&nbsp;</p> <p>&nbsp;La’l-i cânân şevkidür her lahza cân eglencesi</p> <p>&nbsp;Âşıkuñ olur şarâb-ı ergavân eglencesi</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;Zülfi sevdâsına gurbetde esîr olanlaruñ</p> <p>&nbsp;Mâlihûlyâdur şeb-i gamda hemân eglencesi</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;Ârızuñ aksine cây olursa cân u dil ne tañ</p> <p>&nbsp;Çünki alçak yir olur âb-ı revân eglencesi</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;Sünbülüñveş bî-karâr oldum gözümde kıl kadar</p> <p>&nbs'... (length=1081)
   'M_ESERLERI_SEARCH' => string 'gazel lali canan şevkidür her lahza can eglencesi aşıkun olur şarabı ergavan zülfi sevdasına gurbetde esir olanlarun malihülyadur şebi gamda heman arızun aksine cay olursa u dil ne tan çünki alçak yir abı revan sünbülünveş bikarar oldum gözümde kıl kadar ey gönül aşüftesi aşüfte fürkate takat getürmezdi zülali nefes olmasa kaddün hayali zaman köksal m fatih 2012 edirneli nazmi mecmaunnezair http ekitap kulturturizm gov tr dosya 1292688 h edirnelinazmimecmaunnezair pdf erişi'... (length=536)
   'M_KAYNAKCA' => string '<p>Eğridirli Hacı Kemâl.<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span><em>Câmi’u’n-Nezâ’ir</em>. Bayezıd Kütüphanesi Nu. 5782, vr. 16a, 111a, 259b…</p> <p><o:p></o:p></p> <p>Köksal, M. Fatih (2012). <em>Edirneli Nazmî</em>, <em>Mecma’u’n-Nezâ’ir.</em>&nbsp;<a href="http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-292688/h/edirneli-nazmi-mecmaun-nezair.pdf">http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-292688/h/edirneli-nazmi-mecmaun-nezair.pdf</a>.&nbsp;[erişim tarihi: 20.03.2013]<o:p></o:'... (length=1496)
   'M_KAYNAKCA_SEARCH' => string 'eğridirli hacı kemal camiunnezair bayezıd kütüphanesi nu 5782 vr 16a 111a 259b köksal m fatih 2012 edirneli nazmi mecmaunnezair http ekitap kulturturizm gov tr dosya 1292688 h edirnelinazmimecmaunnezair pdf erişim tarihi 20 03 2013 2007 zülali türk dünyası edebiyatçılar yazarlar ve şairler ansiklopedisi c 8 ankara akm yay 755 kurnaz cemal mustafa tatcı hzl 2001 mehmet nail tuman tuhfei naili divan şairlerinin muhtasar biyografileri bizim büro pervane bey mecmüai nezair topkapı sarayı ba�'... (length=574)
   'M_FULLTEXT_SEARCH' => string 'zülali divan şairi kadı hakkında bilgi veren tek tezkire olan heşt behiştte hayatıyla ilgili verilen bütün malumat olduğundan ibarettir sehi tezkiresindeki ifadelerden o devirde hayatta olduğu anlaşıldığına göre 16 yüzyıl şairlerinden olması gerekir bey yaradılışındaki akıcılık ve zihnindeki doğruluğun son hadde olduğunu söylediği zülalinin benzersiz şiirlerinin olgun açık nazmının beğenildiğini kaydetmektedir şairin meşhur şiirlerinden birine örnek olarak mecmau'... (length=1723)
   'M_YAZAR' => string 'PROF. DR. MEHMET FATİH KÖKSAL' (length=31)
   'M_YAZAR_SEARCH' => string 'prof. dr. mehmet fatih köksal' (length=30)
   'M_YAYIN_TARIHI' => string '2013-09-07' (length=10)
   'M_GUNCELLEME' => string 'benzer anlam ifade eden bir cümle çıkarıldı.' (length=49)
   'M_GUNCELLEME_TARIHI' => string '2020-11-03' (length=10)
   'M_GOSTERIM_SAYISI' => string '1221' (length=4)
   'M_ISACTIVE' => string '1' (length=1)
   'M_KONTROL' => string '1' (length=1)
 'sn' => int 1
 'listTr' => string '' (length=0)
 'limit' => int 3
 'searchSql' => string 'SELECT * FROM madde WHERE MATCH (M_ADI_SEARCH) AGAINST ('zülali divan şairi' IN BOOLEAN MODE) AND M_ISACTIVE = 1 AND M_ID <> 7706 ORDER BY RAND() LIMIT 0,3' (length=157)
 'searcResult' => boolean true
 'dt' => 
  array (size=2)
   0 => string '?' (length=1)
   1 => string '' (length=0)
 'value' => string '' (length=0)