ABBAS KEMÂL EFENDİ, Kerküklü

(d. ?/? - ö. 1892/1310)
divan şairi, gazeteci
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Doğum tarihi bilinmeyen Abbas Kemâl Efendi, Kerkük'te doğdu. Daha sonra İstanbul'a geldi ve burada gazetecilik faaliyetinde bulundu. 1295/1878 tarihinde Bağçe adıyla haftalık bir dergi neşretti. Bu derginin başında "Ulûm ve Fünûn ve Edebiyâtdan Bâhis Olup Çocuklara Mahsûs Mecmû'a" kaydı bulunmaktadır. Derginin 14. sayısından itibaren Fransızca derslere de yer verilmektedir. 1298/1880 tarihinde çıkan kırkıncı sayıdan itibaren dergi on beş günde bir yayımlanmaya başlamıştır. Abbas Kemâl Efendi, bilmediğimiz bir nedenden dolayı 1310/1892 senesinde İstanbul'dan memleketi olan Kerkük'e gönderilmiş ve aynı tarihte orada vefat etmiştir.

Kenzü'l-Fusahâ adlı 1275/1858 senesinde bir araya getirilmiş bir şiir mecmuası olduğu bilinmektedir. Süleymaniye Kütüphanesi, Yahyâ Efendi Bölümü'nde yazma hâlinde bulunan bu eser büyük bir cilt şeklindedir. Mecmua, Osmanlı şairlerinin şiirlerinden seçmeleri ihtiva etmektedir.

Osmanlı Müellifler'ine göre Abbas Kemâl Efendi, üç dilin (Arapça, Farsça, Türkçe) edebiyatına vakıf bir zat idi (Bursalı Mehmed Tahir 1333/331).

Kaynakça

Bursalı Mehmed Tahir (1333). Osmanlı Müellifleri. C. II. İstanbul.

Öbek, Ali İhsan ve Ayşe Taşralı (hzl.) (2013). Atâ Terzibaşı - Kerkük Şairleri. C. IV. İstanbul: Ötüken Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 05.05.2015
Güncelleme Tarihi: 29.11.2020

Eserlerinden Örnekler


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1NEVRES-İ KADÎM, Abdürrazzâkd. ? - ö. 1762Doğum YeriGörüntüle
2ES‘AD, Kerküklü Mehmed Es‘add. ? - ö. 1832Doğum YeriGörüntüle
3NAKŞÎ, Abdülkâdird. ? - ö. 1878-79 veya sonrasıDoğum YeriGörüntüle
4NEVRES-İ KADÎM, Abdürrazzâkd. ? - ö. 1762Doğum YılıGörüntüle
5ES‘AD, Kerküklü Mehmed Es‘add. ? - ö. 1832Doğum YılıGörüntüle
6NAKŞÎ, Abdülkâdird. ? - ö. 1878-79 veya sonrasıDoğum YılıGörüntüle
7NEVRES-İ KADÎM, Abdürrazzâkd. ? - ö. 1762Ölüm YılıGörüntüle
8ES‘AD, Kerküklü Mehmed Es‘add. ? - ö. 1832Ölüm YılıGörüntüle
9NAKŞÎ, Abdülkâdird. ? - ö. 1878-79 veya sonrasıÖlüm YılıGörüntüle
10NEVRES-İ KADÎM, Abdürrazzâkd. ? - ö. 1762MeslekGörüntüle
11ES‘AD, Kerküklü Mehmed Es‘add. ? - ö. 1832MeslekGörüntüle
12NAKŞÎ, Abdülkâdird. ? - ö. 1878-79 veya sonrasıMeslekGörüntüle
13NEVRES-İ KADÎM, Abdürrazzâkd. ? - ö. 1762Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14ES‘AD, Kerküklü Mehmed Es‘add. ? - ö. 1832Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15NAKŞÎ, Abdülkâdird. ? - ö. 1878-79 veya sonrasıAlan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16NEVRES-İ KADÎM, Abdürrazzâkd. ? - ö. 1762Madde AdıGörüntüle
17ES‘AD, Kerküklü Mehmed Es‘add. ? - ö. 1832Madde AdıGörüntüle
18NAKŞÎ, Abdülkâdird. ? - ö. 1878-79 veya sonrasıMadde AdıGörüntüle