ABDÜLKERİM

(d. ?/? - ö. 1688/1061)
tekke şairi
(Tekke / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Mutasavvıf şair Abdülkerim Efendi İstanbul’da doğdu, doğum yılına ilişkin kaynaklarda bilgiye ulaşılmamıştır. Babası Celveti şeyhlerinden Şarkî Karahisarlı Veliyüddin Efendi’dir (?-1651). Devrinin bilginlerinden şer’î ilimleri, babasından tasavvufu öğrendi. Kendisi de Celveti tarikindendir. İstanbul Lâleli’de Ahmedağa Camiinde vaizlik yaptı. 1688’de vefat etti ve babasının Karacaahmet’teki mezarının yanına gömüldü.


 

 

Kaynakça

Cunbur, Müjgan (2002). "Abdülkerim", Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi. C.1. Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yay. 80-81.

Yavuz, A. Fikri-İsmail Özen. (hzl.) (yty). Bursalı Mehmet Tahir Osmanlı Müellifleri. C.1. İstanbul: Meral Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. YELİZ ÖZAY
Yayın Tarihi: 13.02.2015

Eserlerinden Örnekler

Kendi el yazısıyla yazılı olan eserlerinin büyük bölümünün Beyazıt Devlet Kütüphanesi’nde olduğu Osmanlı Müellifleri adlı eserde belirtilmektedir. Abdülkerim Efendi’nin eserleri şunlardır: Tefsir-i Sûre-i YusufZübdetü'l-Ahbar ve'l-ÂsarMuzilü'l-İştibah an Esmâi' Sahâbet ve’t-Tâbiin ve’r-RevâhTebyînü’l-Kelâm fi’l-Kryâmi ve’s SiryâmCâmi’ül-Ahâdisi’l-Envâriyye fi Ahbâri’l-MustafâviyyeHadîs-i Erbâin fi Fezâili ZikrillâhEl-Meârici’l-Vusûliyye ilâ âyeti'l-Kur'aniyyeHadis-i ErIa'in fi Fezâili’s salâti ale’n-Nebiyyi, Risâletün fi Hakk-ı Devrân-ı SofiyyeMecma’u’l-Fevâid fi Hakk-ı Salât-I ŞerîfeTenvîrü’s Sâlikîn ve Tergîbü’t Tâlibin, Mecâlis-I Va’ziyye


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Mehmet Celald. 1867 - ö. 25 Ocak 1912Doğum YeriGörüntüle
2VASFÎ, Mehmed Sâlihd. 1807-08 - ö. 1862Doğum YeriGörüntüle
3MÜNÎR, Çörekçi-zâde Ahmed Bahâeddin Münîr Efendid. ? - ö. 1769-70Doğum YeriGörüntüle
4Mehmet Celald. 1867 - ö. 25 Ocak 1912Doğum YılıGörüntüle
5VASFÎ, Mehmed Sâlihd. 1807-08 - ö. 1862Doğum YılıGörüntüle
6MÜNÎR, Çörekçi-zâde Ahmed Bahâeddin Münîr Efendid. ? - ö. 1769-70Doğum YılıGörüntüle
7Mehmet Celald. 1867 - ö. 25 Ocak 1912Ölüm YılıGörüntüle
8VASFÎ, Mehmed Sâlihd. 1807-08 - ö. 1862Ölüm YılıGörüntüle
9MÜNÎR, Çörekçi-zâde Ahmed Bahâeddin Münîr Efendid. ? - ö. 1769-70Ölüm YılıGörüntüle
10Mehmet Celald. 1867 - ö. 25 Ocak 1912Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11VASFÎ, Mehmed Sâlihd. 1807-08 - ö. 1862Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12MÜNÎR, Çörekçi-zâde Ahmed Bahâeddin Münîr Efendid. ? - ö. 1769-70Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13Mehmet Celald. 1867 - ö. 25 Ocak 1912Madde AdıGörüntüle
14VASFÎ, Mehmed Sâlihd. 1807-08 - ö. 1862Madde AdıGörüntüle
15MÜNÎR, Çörekçi-zâde Ahmed Bahâeddin Münîr Efendid. ? - ö. 1769-70Madde AdıGörüntüle