AVNÎ, Kevâkibzâde, Mehmed Çelebi

(d. ?/? - ö. 1643-44/1053)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Bursa'da doğdu. Asıl adı Mehmed Nebî'dir. Babası Kevakibî-zâde Mustafa Efendi'dir. Öğrenimini tamamlayıp 1115/1703-04'te Anadolu Kazaskeri Kara Ebubekir Efendi'den mülâzım, daha sonra müderris oldu. 1053/1643-44 yılında İstanbul'da vefat etti. Biyografisinde eğitimi ile ilgili verilen tarihler ile şairin vefat tarihi çelişmektedir (Abdulkadiroğlu 1988 : 490).

Kaynakça

Abdulkadiroğlu, Abdulkerim (1988). Beliğ İsmail Güldeste-i Riyâz-ı İrfân ve Vefeyât-ı Dânişverân-ı Nâdiredân (Tıpkıbasım). Ankara: Anıl Matbaacılık.

Abdulkadiroğlu, Abdulkerim (hzl.) (1999). İsmail Belîğ Nuhbetü’l-Âsâr Li-Zeyli Zübdeti’l-Eş’âr. Ankara: AKM Yay.

İnce, Adnan (hzl.) (2005). Tezkiretü’ş-Şu‘arâ Sâlim Efendi. Ankara: AKM Yay.

Kayabaşı, Bekir (hzl.) (1997). Kafzâde Fâizî’nin Zübdetü’l-Eş’âr’ı. Doktora Tezi. Malatya: İnönü Üniversitesi.

 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 31.03.2014

Eserlerinden Örnekler

 Biz ki hâl u hatt-ı dil-berle perîşân oluruz

Aklımuz dagılur ol gamzeye hayrân oluruz

Dest-i ümmîdimüz itdükçe dile ibrâmı

Vasl içün yâre hemân kâle-fürûşân oluruz

Ruh-ı gül-gûnunu vasf eylesek ol sîm-tenün

Döşenüp jâle-sıfat hâk ile yeksân oluruz

(İnce, Adnan (hzl.) (2005). Tezkiretü’ş-Şu‘arâ Sâlim Efendi. Ankara: AKM Yay. 518)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1ZİYÂ, Mehmed Ziyâeddîn Beyd. 1840 - ö. 1853Doğum YeriGörüntüle
2Ece Vahapoğlud. 08 Mart 1978 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3VÂSIK, İlâhîzâde, Madrûbzâded. ? - ö. 1751/52Doğum YeriGörüntüle
4ZİYÂ, Mehmed Ziyâeddîn Beyd. 1840 - ö. 1853Doğum YılıGörüntüle
5Ece Vahapoğlud. 08 Mart 1978 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6VÂSIK, İlâhîzâde, Madrûbzâded. ? - ö. 1751/52Doğum YılıGörüntüle
7ZİYÂ, Mehmed Ziyâeddîn Beyd. 1840 - ö. 1853Ölüm YılıGörüntüle
8Ece Vahapoğlud. 08 Mart 1978 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9VÂSIK, İlâhîzâde, Madrûbzâded. ? - ö. 1751/52Ölüm YılıGörüntüle
10ZİYÂ, Mehmed Ziyâeddîn Beyd. 1840 - ö. 1853MeslekGörüntüle
11Ece Vahapoğlud. 08 Mart 1978 - ö. ?MeslekGörüntüle
12VÂSIK, İlâhîzâde, Madrûbzâded. ? - ö. 1751/52MeslekGörüntüle
13ZİYÂ, Mehmed Ziyâeddîn Beyd. 1840 - ö. 1853Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Ece Vahapoğlud. 08 Mart 1978 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15VÂSIK, İlâhîzâde, Madrûbzâded. ? - ö. 1751/52Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16ZİYÂ, Mehmed Ziyâeddîn Beyd. 1840 - ö. 1853Madde AdıGörüntüle
17Ece Vahapoğlud. 08 Mart 1978 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18VÂSIK, İlâhîzâde, Madrûbzâded. ? - ö. 1751/52Madde AdıGörüntüle